Bedrijventerreinen en slimme energie oplossingen

 Wat moet je als ondernemer weten?

Pagina titel
Section titel
Section titel
Section titel
Section titel

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN werkt inmiddels een jaar aan het werkprogramma ‘Bedrijventerreinen, energiehubs van de toekomst’ in opdracht van de Provincie Noord-Holland. In dit programma ondersteunen we bedrijventerreinen en bedrijven op die terreinen actief met het nemen van maatregelen om energie te besparen, op te wekken, op te slaan en bij het nadenken over slimme energieoplossingen. In dit blog vertelt Robin Backer, projectleider duurzame bedrijventerreinen en energietransitie, wat energiehubs inhouden en wat voor jou als ondernemer relevant is.

Sinds augustus 2023 ben ik aan de slag bij ONHN om de energietransitie, vooral op bedrijventerreinen, te versnellen. Organiserend vermogen is belangrijk bij de ontwikkeling van collectieve energie oplossingen. Ik zie steeds meer bereidheid om samen te werken, maar we hebben nog een lange weg te gaan, want slechts 20% van bedrijven is op een of andere wijze verenigd. We moeten aan de slag, want het stroomnet is overvol en tegelijk willen we ook in 2040 CO2 neutraal zijn.

Wat is een energiehub?

Hoewel er geen officiële definitie bestaat, kan een energiehub worden gezien als een lokale samenwerking tussen diverse partijen op het gebied van energie. Deze samenwerking omvat de afstemming van energieopwekking, -opslag, -conversie en -verbruik. Belangrijk is dat er afspraken worden gemaakt over deze samenwerking en dat er een juridische entiteit of natuurlijk persoon is die de groep vertegenwoordigt. Energiehubs vormen een cruciale schakel in de ontwikkeling naar een sterk en betrouwbaar energiesysteem, waarin elektrificatie een steeds grotere rol speelt.

Hoe ontwikkel je een energiehub?

Het opzetten van een energiehub is niet makkelijk. Het vereist een grondige afweging van de voordelen, kennis van regelgeving en het overbruggen van uiteenlopende belangen. Om deze reden werken wij samen met de Stichting New Energy Coalition (NEC) en andere partners om ondernemers te ondersteunen bij het verkennen van de mogelijkheden. Op dit moment ontwikkelen we samen met NEC een stappenplan om ondernemers goed op weg te kunnen helpen. Vooral de volgorde van de stappen is van belang. We willen bewustwording creëren bij ondernemers dat energieoplossingen beginnen bij energiebesparing en opwek op bedrijfsniveau, voordat er stappen kunnen worden gezet richting collectieve energieoplossingen. Binnenkort verspreiden wij het stappenplan via onze nieuwsbrief.

Energiehubs kunnen zowel bottom-up als top-down worden gestart. Aan de ene kant zien we bedrijven en energiecoöperaties die vanuit een gezamenlijke  wens, bijvoorbeeld de elektrificatie van een wagenpark, komen tot de oprichting van een energiehub. Tegelijk is er beleid nodig dat deze initiatieven ondersteunt en belemmeringen wegneemt, waarbij (lokale) overheden een stimulerende rol spelen.

Ondersteuning en advies

In regio NHN hebben we twee duurzame ondernemersloketten, Duurzaam Ondernemersloket West-Friesland en Centrum voor Verduurzaming in regio Alkmaar. In de Kop van Noord-Holland is een duurzaamheidsloket in oprichting.  Voor elk loket geldt dat ze echt voor en door ondernemers zijn. ONHN ondersteunt deze loketten vanuit het werkprogramma en samen met gemeenten. We denken mee over de strategie en bieden inhoudelijk ondersteuning door het delen van kennis rondom goede cases en technische toepassingen.

Ben je geïnteresseerd in  slimme energie oplossingen op jouw bedrijventerrein? Het ONHN team, de duurzame ondernemersloketten en New Energy Coalition staan klaar om je te ondersteunen met informatie, technische kennis, advies over wet- en regelgeving, subsidies en netwerken. Maak kennis met ons  tijdens ons ondernemerscafé op 6 juni in Alkmaar, met als thema slimme energie oplossingen.

Robin Bäcker

Contactpersoon

Robin Bäcker

Projectleider Duurzame bedrijventerreinen en Energietransitie

Wil je meer weten over verduurzamen van je bedrijf, subsidieregelingen en het verduurzamen op bedrijventerreinen?

Neem dan vooral contact met mij op!