energie

Energie in Noord-Holland Noord

Om de klimaatdoelstellingen in 2050 te halen staat in heel Nederland de energietransitie naar duurzame energiebronnen hoog op de agenda.  In 2021 kwam 13% van alle gebruikte energie in Nederland uit hernieuwbare bronnen (bron: CBS). In 2030 moet dat minimaal 27% zijn.

In 2050 moet de energievoorziening liefst helemaal duurzaam zijn. Niet alleen het tegengaan van klimaatverandering, maar ook de afnemende beschikbaarheid van fossiele brandstoffen en de afhankelijkheid van internationale energieleveranciers spelen een grote rol.

Energie in Noord-Holland Noord
Wat is de impact van de energietransitie op ondernemers?
Biedt de energietransitie kansen voor ondernemers?
Duurzame energie in Noord-Holland Noord
Belangrijke spelers in de energiesector in Noord-Holland Noord
Circulair ondernemen
Ondersteuning voor ondernemers in de energiesector

Wat is de impact van de energietransitie op ondernemers?

Wanneer duurzaam de norm wordt kan je als ondernemer niet achterblijven. Wil je toekomstbestendig ondernemen, dan zul je serieus moeten nadenken over energievoorziening, besparingsmogelijkheden en ver- en hergebruik van grondstoffen.

Welke impact de energietransitie heeft op je onderneming, hangt er sterk vanaf wat je bedrijfsactiviteit is. De ene ondernemer is zelf actief als toeleverancier en biedt diensten of producten aan die bijdragen aan energiebesparing of CO2 beperking. De andere ondernemer is actief op een ander terrein, maar ziet zich wel voor de opgave geplaatst om zijn energiehuishouding opnieuw in te richten. Bijvoorbeeld omdat de klant erom vraagt of omdat de kosten van energie te hoog worden. Van die ondernemer wordt veel creativiteit en  aanpassingsvermogen verwacht.

Welk type ondernemer je ook bent, wij denken graag met je mee over wat de energietransitie betekent voor jouw onderneming. Kun je hierbij wel wat deskundige hulp gebruiken? Maak dan snel een afspraak voor een vrijblijvend gesprek via de knop hieronder.

Biedt de energietransitie kansen voor ondernemers?

Kort antwoord: ja! Door voorop te lopen, kun je als ondernemer het verschil maken. Dat kost geld. Maar in de transitie naar een duurzame economie zit precies daar je verdienvermogen. Bovendien zijn er allerlei interessante subsidieregelingen beschikbaar.

Verduurzaming van een bedrijventerrein vraagt om een collectieve aanpak, met samenwerking tussen ondernemers(vereniging), vastgoedeigenaren, leveranciers, adviseurs en de overheid. Niet voor niets zie je ondernemers op steeds meer bedrijventerreinen de handen ineen slaan en een energiecoöperatie oprichten.

Waarom een collectieve aanpak?

En zijn meerdere goede redenen voor een collectieve aanpak:

  • gezamenlijke inkoop van energie, deskundigheid en ledverlichting levert ondernemers kostenbesparing op: het scheelt zo’n 10-20% op de energierekening
  • gezamenlijke inkoop van deskundigheid neemt de ondernemers tijdrovend werk uit handen, garandeert kwaliteit en zorgt voor objectief advies
  • samenwerking schept kansen voor de regionale economie: restwarmte en reststromen van één ondernemer kunnen worden benut door anderen, regionale installateurs kunnen inspelen op gebundelde vraag naar bijvoorbeeld zonnepanelen
  • positieve uitwerking op de waarde van het vastgoed en de uitstraling van het terrein
  • het maakt het ondernemers eenvoudiger en goedkoper om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Door slim gebruik te maken van subsidies van de Rijksoverheid en de Europese Unie (EU), kun je als groep ondernemers een enorme energiekostenbesparing realiseren. 

Rob van der Wal

Duurzaam ondernemen betaalt zich terug

Als ondernemer kun je slim inspelen op de klimaatdoelstellingen door jouw bedrijfsvoering te hervormen naar de nieuwste ontwikkelingen. Een goed voorbeeld is CiRoPack in Heiloo, een bedrijf dat duurzaamheid tot in de puntjes heeft doorgevoerd op bedrijventerrein De Oude Werf. Het bedrijfspand is energieneutraal, net als het productieproces. Ook het recent nieuwgebouwde kantoorgedeelte werd volledig duurzaam  uitgevoerd. Een vanzelfsprekendheid, vindt directeur-eigenaar Rob van der Wal. ,,Naast het feit dat we op deze manier een betere wereld proberen achter te laten voor de volgende generaties, is het economisch ook nog eens interessant.’’

Duurzame energie in Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord loopt voorop in de kennisontwikkeling én toepassing van duurzame energie. Dankzij ons vooruitstrevende karakter en de voordelen van onze geografische ligging heeft Noord-Holland Noord alles in huis om bij te dragen aan het realiseren van de landelijke klimaatambities. Op welk vlak dan ook: wind, water, zon, waterstof en groen gas. De regio wil energieneutraal zijn in 2040. Een ambitieus streven. Overheden, ondernemers en kennisinstellingen werken hier dan ook intensief samen om de energie van de toekomst vorm te geven.

Windenergie in Noord-Holland Noord

Als het gaat om windenergie hebben windmolens op zee de voorkeur van de provincie Noord-Holland. Rond 2030 moet er ongeveer 21 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 16% van alle energie in Nederland en 75% van het huidige elektriciteitsverbruik. Het Rijk is verantwoordelijk voor de aanleg van windparken op zee. Noord-Holland Noord is een belangrijke schakel voor het aan land komen van de energie van de windparken op zee.

Uitbreiding van vermogen van bestaande windparken en de aanleg van nieuwe windparken in de Noordzee, zoals in de windenergiegebieden Hollandse Kust Zuid, Hollandse Kust Noord en Hollandse Kust West, bieden kansen voor alle bedrijven in de offshore- en windsector. Denk aan waterbouwers, kabelleveranciers, crew transfer, turbineonderhoud, maar ook haventerminals voor onderhoud en de op- en overslag van bladen, turbines en torendelen.

Wist je dat in Noord-Holland Noord de grootste inpandige testfaciliteit voor windturbines in Europa te vinden is? In de testlocatie worden duurzaamheidstesten op slijtagegevoelige onderdelen uitgevoerd. De LM-installatie in Wieringerwerf werd in september 2022 officieel geopend en is gecreëerd in samenwerking met IDOM, TNO en GE Renewable Energy. 

Waterstof in Noord-Holland Noord

Noord-Holland Noord heeft een ideale en unieke uitgangspositie om een leidende rol te spelen in de nieuwe waterstofeconomie. Met de nabijheid van grote windmolenparken op de Noordzee, een bestaande infrastructuur van gasleidingen en onze kennis van productie, opslag, verwerking en transport van energie, zetten we Noord-Holland Noord op de kaart als belangrijke waterstofregio van Nederland.

Een overzicht van alle waterstofnieuws en -projecten vind je op WaterstofNHN, hét platform voor iedereen die zich bezighoudt met waterstof in Noord-Holland Noord. Onderdeel van het platform is de WaterstofNHN community. Meld je aan voor de community en ga met elkaar in gesprek, stel vragen en ontdek nieuwe kansen en initiatieven voor waterstof. De video legt uit hoe het werkt.

 

Hydrogen Valley Noord-Holland

De waterstofontwikkelingen in Noord-Holland Noord hebben de belangrijke Hydrogen Valley-status ontvangen. De Hydrogen Valley-status is een Europese toekenning voor regio’s die zich op een onderscheidende manier inzetten voor het ontwikkelen van een energiesysteem op basis van duurzame waterstof. 

Noord-Holland is ideaal gepositioneerd voor een versnellingsregio in de Europese transitie naar waterstof. Met IJmuiden, Amsterdam en Den Helder beschikt de regio over maar liefst drie zeehavens die van belang zijn voor de aanlanding, import, transport en opslag van duurzame energie.

Groen Gas in Noord-Holland Noord

Naast waterstof zijn er nog allerlei andere vormen van groen gas. Denk hierbij aan gas die wordt gewonnen uit agrarische reststoffen, uit zeewier of andere organische restproducten. In Alkmaar is het expertisecentrum InVesta dé plek waar nieuwe vergassingtechnologieën worden getest en klaargemaakt voor de markt. In 2022 is het pand opgeleverd waar ondernemers, onderzoekers en studenten samen kunnen werken aan groen gas projecten. Sustenso is een van de eerste partijen die hier een vergister bouwt. Zij gaan groen restmateriaal door een vergistingsprocédé omzetten naar methaan en CO2. Vervolgens wordt het methaan gescheiden van de CO2 en geleverd als groen gas aan het netwerk, terwijl de CO2 een verdere bewerking ondergaat door het kweken van algen voor de voedingsindustrie.

De Noordzee als energietuin van Nederland

Van oudsher is de Noordzee een bron van energie voor Nederland. Ooit begonnen met het winnen van olie en gas is de transitie ingezet naar duurzame energieproductie, zoals wind op zee, golfenergie en waterstofproductie op zee. 

In 2050 moet er voor 70 gigawatt vermogen van zee komen. De nieuwe windparken komen vooral in verder gelegen gebieden op de Noordzee. Door windparken te verbinden en bij de energiehubs waterstof op zee te maken, zijn er minder elektriciteitskabels nodig om de energie aan land te brengen. Dit zorgt voor lagere kosten, terwijl er minder ruimte aan de kust nodig is. Ook kunnen via de hubs verbindingen met andere Noordzeelanden worden gelegd. 

Noord-Holland Noord is de North Sea Energy Gateway voor alle onderhoudsactiviteiten in de Noordzee. De onderscheidende infrastructuur van zeehaven, heliport, maritieme kenniscentra, opleidingen en bedrijven, gekoppeld aan de offshore-kennis en -ervaring én de unieke ligging maken van de regio een Europese energiehub van wereldformaat.

Foto van windmolens met zonsondergang

Belangrijke spelers in de energiesector in Noord-Holland Noord

Als het gaat om energietransitie en waterstoftechnologie, kent Noord-Holland Noord spelers van wereldniveau. Hieronder stellen we er een aantal aan je voor.

Duurzaam innoveren

Toonaangevende kennisinstellingen huizen in Noord-Holland Noord. Zo werkt het Faraday Lab in Petten, de grootste onderzoeksfaciliteit in Europa als het gaat om waterstof, dagelijks aan technologische doorbraken op het gebied van waterstofproductie. Maar ook verschillende bedrijven hebben zich in deze regio gevestigd, zoals Cryoworld dat wereldwijd voorop loopt als het gaat om het vloeibaar en transporteerbaar maken van waterstof. Voor een overvloed aan energie en duurzaam innoveren. Welkom in dé waterstofregio van Nederland. 

Faraday Lab Petten

Het Faraday Lab in Petten doet onderzoek naar de ontwikkeling van Alkaline en Proton Exchange Membrane (PEM) elektrolysetechnologie. Dit zijn de twee technologieën die momenteel in de handel verkrijgbaar zijn, maar beide moeten nog aanzienlijk in kosten worden verlaagd om op grote schaal te kunnen worden toegepast.

Onderzoek in het lab levert inzicht in de schaalbaarheid van het elektrolyseproces. Hierdoor zal het binnenkort mogelijk zijn om de resultaten verkregen met kleinere cellen in het lab toe te passen op de prestaties van grote systemen. Een belangrijke stap om de implementatie van innovaties uit het lab in commerciële systemen te versnellen.

Nu al is het Faraday Lab de grootste onderzoeksfaciliteit in Europa op het gebied van waterstof. TNO breidt het lab de komende tijd sterk uit om samen met partners aan innovatieve oplossingen te werken. Naast dat NHN de potentie heeft om waterstofregio nummer één te worden, kan de regio een hoofdrol spelen bij de productie van onderdelen voor de waterstofeconomie.

Cryoworld: vloeibare waterstof

Het innovatieve bedrijf Cryoworld uit Wieringerwerf is wereldwijd toonaangevend als het gaat om het werken met extreem koude vloeistoffen. Zo levert het bedrijf systemen aan deeltjesversneller CERN in Zwitserland, aan de experimentele kernfusiereactor ITER in Frankrijk, en neemt deel in het HAPPS consortium dat werkt aan de ontwikkeling van een waterstof aangedreven vliegtuig.

Cryoworld in het GO!-NH Scale programma

Cryoworld is één van de acht bedrijven in Noord-Holland die  dit jaar in aanmerking komt voor deelname aan het GO!-NH Scale programma. De deelname is hoofdzakelijk te danken aan innovaties met vloeibaar waterstof. Dit element wordt gezien als een belangrijke energiedrager en brandstof van de toekomst. Door mee te doen hoopt het bedrijf hun productie en werkzaamheden op te kunnen schalen. 

Het GO!-NH Scale programma wordt uitgevoerd door Innomics en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en is bedoeld voor bedrijven die al een stevige voet aan de grond hebben in hun markt en door willen groeien. De deelnemers werken een strategie uit waarmee ze door kunnen groeien en krijgen daarbij begeleiding van experts.

Tank voor de opslag van vloeibare waterstof, ontwikkeld door Cryoworld voor het waterstof aangedraven HAPPS vliegtuig.

Circulair ondernemen

Circulair gaat over het zuinig omgaan met grondstoffen en de grondstoffen na gebruik van producten weer terugwinnen. Het opnieuw inzetten van deze grondstoffen gebeurt bij voorkeur in de eigen keten, voor meer leveringszekerheid. Met een circulaire economie willen we grondstoffen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar houden. Het Rijk heeft als doelstelling om vóór 2050 een circulaire economie te realiseren. De tussendoelstelling voor 2030 is 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineralen, metalen en fossiel).

Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord

Het ontwikkelen van een circulaire economie in 2050 is één van de vijf actiepunten in het Actieplan Duurzaamheid Noord-Holland Noord. Noord-Holland Noord omvat 17 Noord-Hollandse gemeenten inclusief en ten noorden van Koggenland, Alkmaar en Castricum. Met het actieplan willen deze gemeenten bijdragen aan de nationale ambitie: het terugdringen van het gebruik van primaire grondstoffen met 50% in 2030. Het actieplan kun je downloaden via de knop hieronder.

Fast Feed Grinded

Fast Feed Grinded heeft de ‘Shoe Recyle Machine’ bedacht en ontwikkeld. Dit is wereldwijd de eerste machine die schoenen kan recyclen. Aan de ene kant stop je er een schoen in en aan de andere kant komen er vier gesorteerde materialen uit: foam, rubber, textiel en fluf. Van deze grondstoffen worden allerlei nieuwe producten gemaakt, zoals sportspeelvelden en slippers én…. weer nieuwe schoenen!

Fast Feet Grinded uit Heerhugowaard was het afgelopen jaar de winnaar van juryprijs van de Noord-Hollandse Circulaire Innovatie Top 20. Uit 43 inzendingen stelde de jury eerder een Top 20 samen. De beste vijf presenteerden donderdag 27 oktober live hun innovatie tijdens het Innovatiefestival NH om kans te maken op de juryprijs. Alle top 20 ondernemers kwamen met een videopitch langs om het publiek te overtuigen voor de publieksprijs.

Sustenso

Sustenso heeft een procedé ontwikkeld om organische reststoffen met een minimale co2-voetafdruk om te zetten in groene grondstoffen zoals groen gas, groene micromassa en voedingsstoffen. Zo spaart Sustenso het milieu, ontzorgt het de agrarische sector, en geeft het zicht op een circulaire wereld: zonder verspilling, met meer opbrengst.

Na enige vertraging ging Sustenso in 2022 echt van start met de bouw van een biovergister in Alkmaar. De vergister krijgt een capaciteit van 100.000 ton groen afval per jaar, goed voor de productie van 8 miljoen m3 groen gas, en komt te staan bij InVesta op het Energy Innovation Park in Alkmaar. 

Sustenso’s unieke scheidingsproces is ontwikkeld door een team van ondernemers en wetenschappers met kennis van landbouw, biochemie, business development en environmental technology. De ingebruikname van de biovergister wordt in 2023 verwacht.

Sustenso gaat het biogas dat ontstaat na vergisten scheiden in de twee belangrijkste componenten: methaan en co2. Het methaan wordt als groen gas geleverd aan het netwerk, terwijl de co2 beschikbaar komt voor toepassing in kassen en voor het kweken van algen.

Ondersteuning voor ondernemers in de energiesector

Wil je stappen maken met het verduurzamen van je bedrijfsvoering, maar weet je niet precies waar te beginnen of hoe dit op te pakken? Bij Ontwikkelingsbedrijf NHN hebben we alle kennis en expertise in huis om jou als ondernemer deskundig te adviseren.

Verduurzamen? Met Ontwikkelingsbedrijf NHN kom je verder.

Verduurzamen van je bedrijf kan behoorlijk ingewikkeld zijn. Zeker wanneer je als ondernemersvereniging of coöperatie zelf energie gaat opwekken, kom je op nieuw terrein. Dat is waarom Ontwikkelingsbedrijf NHN ondernemers in het hele proces begeleidt en ontzorgt, zonder kosten. Zo kun je bij ons terecht voor het aanvragen van een energiescan en het vinden van een ervaren installateur, maar ook voor het opzetten van een eigen lokale energiemaatschappij, wat de volgende stap wordt in de energietransitie. Hieronder geven we enkele voorbeelden. 

Investa brengt je innovatie tot ontwikkeling

Ben je ondernemer en actief op het gebied van thermochemische omzetting van biogene afvalstromen naar duurzame moleculen? Werk je aan nieuwe technologie en zoek je aansluiting bij een organisatie die je verder kan helpen? Het expertisecentrum InVesta is de centrale locatie waar de technologieontwikkeling op het gebied van thermochemie en het toepassen van de geproduceerde productiegassen plaatsvindt.

Veel interessante innovaties worden niet tot eindproduct ontwikkeld, omdat ondernemers struikelen over de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie. Het is moeilijk om een geschikte, betaalbare en goed ingerichte omgeving te vinden om te demonstreren en te testen. Of aansluiting te vinden met kennispartijen, onderzoeksinstellingen en onderwijs.

Dankzij een integrale aanpak (kennis, coaching, contacten, toegang tot kapitaal, services en werkruimte) helpt InVesta in Alkmaar ondernemers om deze barrières te slechten, zodat ideeën snel tot ontwikkeling komen.

Subsidie voor energiemaatregelen

Bedrijven zijn normaliter niet bezig met energiemaatregelen, hebben hier geen ervaring mee en laten het dus snel links liggen. De uitkomst daarvoor is het (laten) uitvoeren van een energiescan: een doorlichting van het energieverbruik van een bedrijf of gebouw wat resulteert in een lijst met mogelijkheden aan energiemaatregelen.

Deze mogelijkheden worden volledig doorberekend: van kosten en besparingen tot en met eventueel beschikbare subsidies en fiscale voordelen. En doordat een onafhankelijke specialist de energiescan uitvoert, krijg je professioneel advies zonder verdere financiële motieven.

Wist je trouwens dat je de energiescan volledig kunt financieren met de  provinciale subsidie Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties?

Hoe helpt Ontwikkelingsbedrijf NHN verder?

Zeker wanneer je als ondernemersvereniging of coöperatie zelf energie gaat opwekken, kom je op nieuw terrein. Dat is waarom Ontwikkelingsbedrijf NHN ondernemers in het hele proces begeleidt en ontzorgt, zonder enige kosten. Zo kun je bij onze adviseur Nico Meester terecht voor je energiescan en het vinden van een ervaren installateur, maar ook voor het opzetten van een eigen lokale energiemaatschappij, wat de volgende stap wordt in de energietransitie.

Foto van zonnepanelen - bedrijf Schippers Kozijnen
Contactpersoon

Robin van Beijnum

Acquisiteur/accountmanager duurzame energie

Meer weten?

Ik help je graag bij het onderzoeken van jouw mogelijkheden om te verduurzamen. Individueel of collectief.

Bel, mail of plan gelijk een afspraak: 

Succesverhalen

In Noord-Holland Noord werken ondernemers, overheid, onderwijs en kennisinstellingen samen aan oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. Innovatief en volhardend.