Projecten

Ontwikkelingsbedrijf NHN maakt werk van de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord. Door het verbeteren en versterken van het vestigingsklimaat, voorzien we in een belangrijke voorwaarde voor economische groei. We zijn actief en intensief betrokken bij een groot aantal regionale projecten, die bijdragen aan een sterk vestigings- en ondernemersklimaat. Van herstructurering tot duurzame innovatie en van regiomarketing tot bedrijven- en kennisclusters; wij stimuleren, samen met regionale partners, de economische ontwikkeling van Noord-Holland Noord.