Privacy statement

Bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (NHN) vinden we uw privacy belangrijk. Met deze verklaring maken we duidelijk hoe we met uw persoonlijke gegevens omgaan. We adviseren u een en ander aandachtig door te nemen

Gebruik van onze diensten

Wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van het Ontwikkelingsbedrijf slaan we uw persoonsgegevens op. Deze gegevens worden alleen gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van NHN of die van een derde partij. We slaan niet meer gegevens op dan noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienst naar de klant. De bewaartermijn van uw gegevens is standaard 2 jaar, tenzij onze dienstverlening langer duurt. Onder dienstverlening valt ook informatieverstrekking over nieuws en bijeenkomsten als u hiervoor toestemming hebt verleend.

Doeleinden van de gegevens verwerking

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor uitvoeren van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Als u hiervoor toestemming heeft gegeven kunnen we uw gegevens ook gebruiken voor het sturen van nieuwsbrieven en/of uitnodigingen. Uw persoonsgegevens zijn per definitie door uzelf aan ons verstrekt. Wij verwerken geen persoonsgegevens die door derden worden verstrekt, tenzij wij met die partij daar afspraken over hebben gemaakt middels een verwerkersovereenkomst.

NHN slaat uw persoonsgegevens alleen op na uw toestemming. U kunt uw toestemming altijd intrekken door een mail te sturen naar: secretariaat@onhn.nl.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies om bijvoorbeeld uw voorkeuren en instellingen te onthouden. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van de website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van de randapparatuur worden opgeslagen. De browser kan deze informatie bij een volgend bezoek aan de website terugsturen. Cookies kunnen uw randapparatuur of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

Via onze website worden ook cookies geplaatst door derde partijen, bijvoorbeeld door Google ten behoeve van de “Analytics”- dienst. Wij hebben geen controle of zeggenschap over het gebruik van deze cookies en/of het gebruik dat de derde partijen maken van de door middel van de cookies verzamelde informatie. Wij wijzen er op dat op het gebruik van de verzamelde gegevens nadere voorwaarden van de derdepartijen van toepassing kunnen zijn.

De toestemming die u ons heeft gegeven voor het plaatsen en uitlezen van first en third party cookies, kunt u te allen tijde intrekken door uw browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert en/of door in uw browser alle reeds geplaatste cookies te verwijderen (lees eventueel ook deze toelichting door de Consumentenbond). U dient er wel rekening mee te houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de website niet of niet goed meer werken.

Opt-in

De website van NHN geeft gebruikers de mogelijkheid tot opt-in. Dit houdt in dat u zelf bepaalt of u onze nieuwsbrieven en andere informatie over nieuwe mogelijkheden, evenementen en diensten wilt ontvangen. Nieuwsbrieven worden pas per e-mail verstuurd nadat we uw toestemming hebben ontvangen. Als u wilt worden verwijderd van een mailinglijst en dus geen informatie meer wilt ontvangen over dit onderwerp, kunt gebruik maken van een opt-out mogelijkheid in de betreffende e-mail.

 

Social media plug-ins

Via onze website wordt toegang geboden tot verschillende sociale media, waaronder Facebook, Twitter, LinkedIn en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plug ins kunt u informatie op de website met anderen delen dan wel deze aanbevelen. Via de social plug ins worden door derde partijen cookies op uw randapparatuur geplaatst. Dit kunnen cookies zijn bedoeld om uw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Naast de toegang tot deze sociale media, worden via de website ook video’s getoond welke van website van derden, waaronder YouTube, afkomstig zijn. Deze derde partijen plaatsen in de eerste plaats cookies die het mogelijk maken om de video’s aan u te kunnen tonen. Daarnaast kunnen er tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om uw surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van uw surfgedrag op te bouwen.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast kunt u ons schriftelijk op de hoogte stellen, indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten door dit te melden bij secretariaat@onhn.nl.

Heeft u een klacht? Stuur een email naar secretariaat@onhn.nl. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Overig

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website bekend worden gemaakt. Neem voor vragen en/of opmerkingen contact met ons op.

Laatst gewijzigd: 3-5-2018

Contactgegevens

Ontwikkelingsbedrijf NHN
Bergerweg 200
1817 MN Alkmaar
072-5195774
kvk: 37123355