Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn ons al eens gesteld.
Hieronder vindt u een overzicht van deze veelgestelde vragen.

Wij helpen ondernemers met groei, innovatie of (bedrijfs)verplaatsing. Van de jonge startup met een duurzaam of circulair idee tot de gevestigde ondernemer die groeikansen ziet. Binding met de regio Noord-Holland Noord is een vaste voorwaarde!

Ook voor het optimaliseren van je (business)plan en het vinden van financiering of geschikte vestigingslocaties ben je  aan het goede adres. Via ons netwerk kun je bovendien aansluiting vinden bij diverse regionale innovatieprogramma’s en in contact komen met partners die je bedrijf verder kunnen helpen.

Wij helpen innovatieve ondernemers individueel met coaching en begeleidingsprogramma’s (hiervoor wordt soms een kleine eigen bijdrage gevraagd). Ook bieden we ondersteuning bij het schrijven van je business plan zodat je meer kans maakt op financiering. Als we zien dat meer ondernemers tegen dezelfde uitdagingen aanlopen, brengen we partijen samen om samenwerking te bevorderen en hier Europese subsidieprogramma’s aan te koppelen.

We beheren geen fondsen en investeren dus niet zelf in bedrijven. Maar… we weten wel heel erg goed de weg in financieringsland! Zo hebben we om ons heen een uitgebreid netwerk van financiers. Van banken en investeringsfondsen tot crowdfunding en informal investors. Recent is ROM InWest daarbij gekomen; een organisatie die speciaal is opgericht om ondernemers in Noord-Holland te helpen bij een eerste stap naar het realiseren van innovatieve ideeën.

Via ONHN kom je gemakkelijk in contact met de juiste partijen. Ook kunnen onze accountmanagers je ondersteunen bij het aanscherpen van je plan. Alles om jouw kans op het verkrijgen van financiering zo groot mogelijk te maken!

Wij  helpen je om de locatie te vinden die het beste aansluit bij jouw wensen. Onze specialisten hebben een goed en actueel overzicht van het regionale aanbod én inzicht in mogelijke subsidies. Omdat we bovendien korte lijnen hebben met provinciale en lokale overheden kunnen we snel schakelen als het gaat om bestemmingsplannen en (aanvragen van) vergunningen.

Onze diensten zijn gratis voor ondernemers die bijdragen aan onze doelstellingen. Alleen aan het volgen van individuele begeleidingsprogramma’s zijn soms (beperkte) kosten verbonden.

Verbinding met de regio Noord-Holland Noord is de enige vaste voorwaarde. Door innovatieve ondernemers floreert de hele regio: van partners en leveranciers uit de regio tot bedrijventerreinen en opleidingen. Het succes van jouw bedrijf is niet alleen van belang voor jezelf, maar ook voor de regionale economie.

Daarnaast richten we ons op sectoren waar binnen onze regio de grootste kansen liggen, dit zijn energie, agri & food, life science & health (zorginnovaties), maakindustrie, IT en toerisme. Maar ook op overkoepelende thema’s zoals digitalisering en circulair ondernemen. Een breed scala dus.

Wij kunnen je prima adviseren welke subsidies mogelijk interessant zijn voor jou. Maar wij zijn geen subsidieadviesbureau. Voor specifieke begeleiding kunnen we je in contact brengen met partijen.

Daarnaast kunnen we op clusterniveau programma’s ontwikkelen waarbij we vervolgens subsidies zoeken en regelen. Dit doen we alleen voor groepen van ondernemingen, dus niet voor individuele ondernemers.

Jazeker! Dat is waar wij bij uitstek goed in zijn. Als ONHN beschikken we over we een uitgebreid netwerk van partijen (overheden, bedrijfsleven, financiële partijen, kennisinstellingen) die je verder kunnen helpen met jouw specifieke vragen. Ook organiseren we regelmatig kennis- en netwerkbijeenkomsten waar je andere ondernemers kunt ontmoeten, zoals het ONHN Ondernemerscafé en H2 Kenniscafé.

Op de hoogte blijven van relevante bijeenkomsten in de regio? Schrijf je hier in.

? Schrijf je hier in.

Een overzicht van alle projecten waar we aan werken vind je hier: Link naar projectenpagina

Zowel ROM InWest als ONHN helpen ondernemers met hun businesscase en financiering. Als ONHN doen we dat voor ondernemers in Noord-Holland Noord, terwijl ROM InWest werkt voor de hele provincie Noord-Holland. Een ander verschil is dat ONHN geen fondsen beheert, terwijl ROM InWest zelf kan optreden als financier.

Als je gevestigd bent in Noord-Holland Noord kun je altijd contact met ons zoeken, ook als je financiering nodig hebt.

van andere zaken en kunnen je in contact brengen met relevante organisaties en ondernemers. 

Zit jouw vraag er niet tussen?

Jouw antwoord niet kunnen vinden tussen de veelgestelde vragen?
Stuur ons een bericht en wij helpen jou snel aan een antwoord.