icon-verduurzamen

Verduurzamen van je bedrijf

Bedrijven zijn cruciaal, zo niet onmisbaar als het gaat om de energietransitie. Voor ondernemers is het van het grootste belang om energie te besparen en te verduurzamen. Niet alleen omdat de kosten van energie steeds hoger worden, maar ook omdat de leveringszekerheid steeds meer in gevaar komt. Dit komt door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne, en een overbelast elektriciteitsnet. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) kan je vrijblijvend adviseren bij iedere stap in jouw energietransitie.

Verduurzamen
Energieverbruik verlagen van jouw bedrijf
Financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van je bedrijf
Duurzaamheidsloketten
Collectieve maatregelen

Energieverbruik verlagen van jouw bedrijf

Bepalen waar de meeste winst valt te behalen

Je kunt als bedrijf op verschillende manieren je energierekening omlaag brengen. Je kunt je verbruik verlagen, je kunt zelf energie opwekken en je kunt overtollige energie opslaan.

  • Energie besparen door verbruik te verlagen is voor alle bedrijven een effectieve manier om het bedrijfsresultaat te verbeteren. Natuurlijk staat de continuïteit van primaire bedrijfsprocessen voorop en daar is nu eenmaal energie voor nodig. In de praktijk blijkt echter dat er binnen menig bedrijf nog veel energie wordt verspild. Waarschijnlijk ook binnen jouw bedrijf! Ontwikkelingsbedrijf NHN helpt je om bewust om te gaan met energieverbruik en maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat je energie bespaart binnen jouw bedrijf, met behoud van alle functionaliteiten!
  • Een andere optie is zelf energie opwekken. Zonnepanelen op je dak leggen is de makkelijkste en meest laagdrempelige manier om zelf energie op te wekken. Zonnepanelen zijn relatief goedkoop en je komt in aanmerking voor verschillende subsidies, zoals de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Je verdient de investering doorgaans in 5 tot 10 jaar terug, terwijl ze zeker 25 jaar goed blijven werken. De energiekosten voor een onderneming gaat hiermee drastisch omlaag. Als er voldoende ruimte op het bedrijfsterrein beschikbaar is, kan windenergie eveneens een goede optie zijn.
  • Door zelf elektriciteit op te wekken kun je de energierekening sterk verlagen. Door het probleem van netcongestie is het helaas niet altijd mogelijk om zelf opgewekte energie terug te leveren aan het elektriciteitsnet. Ook zonder teruglevering zijn er met maatregelen ‘achter de meter’ trouwens veel voordelen te behalen. Denk hierbij aan de inzet van warmtepompen, energieopslag met batterijen, waterstofgeneratoren en e-boilers. 

Energiescan om je energieverbruik te bepalen

Bedrijven zijn normaliter niet bezig met energiemaatregelen, hebben hier geen ervaring mee en laten het dus snel links liggen. De uitkomst daarvoor is een energiescan: een doorlichting van het energieverbruik van een bedrijf of gebouw. Dit resulteert in een lijst met mogelijkheden aan energiemaatregelen. Deze mogelijkheden worden volledig doorberekend: van kosten en besparingen tot beschikbare subsidies en fiscale voordelen. En doordat de energiescan door een onafhankelijke specialist wordt uitgevoerd, krijg je professioneel advies zonder verdere financiële motieven.

Uitbesteden of zelf doen: Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord ondersteunt

Met een energiescan laat je het energieverbruik van een bedrijf of gebouw doorlichten door een expert. En het mooie is: dat hoeft jou als ondernemer niets te kosten. De kosten kunnen namelijk worden gedekt met de subsidieregeling Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties van de provincie. De energiescan kent geen verdere verplichtingen. Je kunt de maatregelen zelf uitvoeren, daar een uitvoerende partij voor vinden of er niets mee doen. Maar bij de meeste van de bedrijven die zo’n energiescan uitvoeren, komt er al snel laaghangend fruit in beeld waarmee snelle slagen zijn te maken.

We begrijpen dat niet iedereen even goed wegwijs kan in de wirwar aan regelingen en voorschriften die er op dit gebied bestaan. NHN kan jou helpen. Zo kun je bij ons terecht voor je energiescan door een onafhankelijk adviesbureau en het vinden van een ervaren installateur, maar ook voor het opzetten van een eigen lokale energiemaatschappij. Dat doen we deskundig en zonder kosten!

Welke maatregelen zijn verplicht?

Het kabinet heeft de verplichtingen voor bedrijven om energiebesparende maatregelen in 2022 flink aangescherpt. Bedrijven en instellingen met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas zijn verplicht om alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen die ze binnen vijf jaar kunnen terugverdienen. Heb je een kantoorpand van meer dan 100 m2, dan moet je vanaf 2023 zelfs minimaal energielabel C hebben. Heb je dat niet, dan mag je het pand niet meer als kantoor gebruiken en kun je een boete krijgen van maximaal 81.000 euro. 

Gemeenten controleren of ondernemers aan de energiebesparingsplicht voldoen. Heeft jouw kantoorpand nog geen energielabel C? Zorg dat je concrete plannen om te verduurzamen klaar hebt liggen. De kans is dan groter dat je bij een controle van de gemeente eerst een waarschuwing krijgt in plaats van een boete. Welke energiebesparende maatregelen je moet nemen is afhankelijk van je bedrijfstak. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing voor 19 bedrijfstakken. Daarin staat waaraan je met jouw bedrijf moet voldoen.

Zelf energie opwekken als bedrijf

Steeds meer bedrijven wekken hun eigen energie op. Van zonnepanelen op het dak tot windenergie en van groen gas tot geothermie. Welke maatregelen voor jou het meeste rendement opleveren, is afhankelijk van specifieke kenmerken van je bedrijfsvoering, het opwekpotentieel en het verbruik. Let bij het installeren van zonnepanelen of het mogelijk is om energie terug te leveren aan het net. Zo niet, dan is het van belang om te kijken naar energieopslag met een batterij of als waterstof (zie hierna). Voor het plaatsen van een kleine windturbine op het dak of in de tuin heb je een omgevingsvergunning nodig. Voordat je een kleine windmolen aanschaft, is het dus handig om eerst de vergunning binnen te hebben. Deze vraag je aan bij de gemeente. De gemeente kijkt daarna of de windmolen wel past bij de omgeving.

Een interessante optie voor bedrijven kan ook geothermie zijn, ofwel het gebruik van aardwarmte. Met name voor agrarische bedrijven liggen hier mogelijkheden. ECW Energy heeft in zowel het Grootslag als op Agriport een warmtenet gerealiseerd van ongeveer 7 kilometer. Via dit leidingwerk brengen ze duurzame warmte naar de bedrijven. Deze gebruiken zodoende minder aardgas en hoeven daarom minder gebruik te maken van eigen aardgas installaties.

Overtollige energie opslaan

Energie die over is kan door netcongestie niet altijd worden teruggeleverd aan het net. Opslag in een batterij is hiervoor inmiddels een haalbare en betaalbare oplossing. De energie kan worden gebruikt als de zon niet schijnt of op momenten dat er ruimte is op het elektriciteitsnet worden teruggeleverd. Een voorbeeld van zo’n oplossing in de praktijk komt van het bekende wegrestaurant De Zingende Wielen, dat van de netwerkbeheerder geen toestemming kreeg om een snellaadpaal te installeren met twee aansluitingen voor klanten. De oplossing werd gevonden met een batterij met 700 Kw capaciteit, die wordt geladen met zonne-energie. Zo raakt het energienet in de omgeving niet overbelast op piekmomenten, en op dalmomenten kunnen elektrische auto’s duurzame energie laden met zeer hoge snelheid. Lees hier meer.

Een andere mogelijkheid is duurzaam opgewekte energie om te zetten in groene waterstof. Zo bouwt Hygro in de Wieringermeer een waterstofmolen: een windturbine met ingebouwde elektrolyser waarmee direct bij de bron waterstof wordt gemaakt. Het project maakt onderdeel uit van “Duwaal”, een initiatief met o.a. Ontwikkelingsbedrijf NHN om regionaal de afzet van waterstof te ontwikkelen. Dankzij deze integratie kan de turbine bijzonder efficiënt zowel groene elektriciteit als waterstof produceren. Daarnaast draagt het ook bij aan de ontlasting van het elektriciteitsnet in de regio. Tegelijkertijd wordt ook de problematiek van opslag van duurzame elektriciteit ondervangen. Lees hier meer.

Financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van je bedrijf

Subsidie voor verduurzaming bedrijf

De Provincie vindt het belangrijk dat bedrijven zelf verantwoordelijkheid gaan nemen voor hun energievoorziening zowel uit economisch- als uit duurzaamheidsoogpunt. Daarom zijn de volgende  subsidieregelingen beschikbaar gesteld.

  • HIRB+ Duurzaamheid. Richt zich op: Verlagen en/of verduurzamen van het energiegebruik op bedrijventerreinen door het subsidiëren van concrete duurzame energiemaatregelen. Hierbij gaat de voorkeur naar bedrijven die gezamenlijk dit soort maatregelen aanpakken.
  • HIRB+ Ondersteuning Toekomstbestendige Werklocaties (OTW). Richt zich op: Begeleiden en initiëren van duurzame maatregelen op een bedrijventerrein (o.a. uitvoeren energiescans)
  • UVR Solar Carports. Richt zich op: Stimuleren van zonnepanelen boven parkeerterreinen die stroom leveren aan laadpalen voor de daar geparkeerde voertuigen.
  • Subsidie oplossingen bij netcongestie. Richt zich op: Onderzoeken van oplossingen voor netcongestie zodat bedrijven toch zelf energie kunnen opwekken, opslaan of een (verzwaring) netaansluiting kunnen krijgen.
Afbeelding van zonnepanelen

Financiering van energiemaatregelen

Ondanks de subsidies en fiscale voordelen, vragen energiemaatregelen wel om een financiële investering. Bij de banken komen dit soort investeringen weer goed op gang; banken bieden bijvoorbeeld een leaseconstructie waarin je minder risico loopt maar waar de terugverdientijd vanwege de rente ook langer duurt.

In Noord-Holland zijn er daarnaast verschillende fondsen beschikbaar die voor financiering kunnen zorgen. Dat is niet alleen interessant voor kleinere bedrijven met weinig investeringsruimte, maar ook voor grotere bedrijven die hun investeringsruimte liever benutten voor hun primaire proces en de investering buiten de balans willen houden. Er zijn vele financieringsopties beschikbaar vanwege de interessante business cases. Als ondernemer maak je daarbij de overweging tussen risico en winst. Vanuit Ontwikkelingsbedrijf NHN helpen we ondernemers daarom ook bij het vinden van de juiste financiering die bij jouw bedrijf of situatie past.

Duurzaamheidsloketten voor ondernemers

Regio Alkmaar en Westfriesland hebben eigen duurzaamheidsloketten

Het Duurzaam Ondernemersloket Westfriesland ondersteunt, adviseert én ontzorgt ondernemers bij het verduurzamen en uiteindelijk energieneutraal maken van hun bedrijf en hun bedrijfspand. Hierbij gaat het om het besparen op energiekosten, maar ook om het benutten van kansen als het gaat om toekomstbestendige bedrijventerreinen. 

Ook in regio Alkmaar is recent een duurzaam ondernemersloket van start gegaan, onder de naam Centrum voor Verduurzaming Bedrijventerreinen. Na de zomer is het centrum bereikbaar en zetten zij zich actief in om de transitie naar een duurzame economie te versnellen door bedrijventerreinen te helpen verduurzamen en de samenwerking tussen ondernemers te bevorderen. Ook in de Kop van Noord-Holland wordt gewerkt aan de opstart van een duurzaam loket voor ondernemers.

Collectieve maatregelen op bedrijventerreinen

Collectieve maatregelen

Het Ontwikkelingsbedrijf werkt samen met regionale partners om het elektriciteitsnet minder te belasten. Dit is niet alleen essentieel voor het creëren van ruimte op het net, maar ook voor het verder verduurzamen en uitbreiden van de energiecapaciteit op bedrijventerreinen.

Oplossingen op bedrijventerreinniveau vereisen maatwerk. Collectieve oplossingen zijn niet zomaar overdraagbaar naar andere terreinen en vragen om een goed georganiseerd bedrijfsleven dat de waarde van samenwerking inziet. Dit is niet eenvoudig, maar bij NHN zijn we toegerust om dit soort complexe, meerjarige processen te begeleiden.

Door ondernemers bij elkaar te brengen, verkennen we gezamenlijk samenwerkings- en investeringsmogelijkheden. Of het nu gaat om het lokaal opwekken van energie om het elektriciteitsnet minder te belasten, of het onderling uitwisselen van energie en samenwerken aan energiebesparende maatregelen, we staan klaar om te ondersteunen.

Ben je ondernemer op een bedrijventerrein en loop je tegen de grenzen van het energienet aan? Jouw uitdagingen zijn onze prioriteit. Neem contact met ons op, zodat we samen kunnen kijken wat op jouw terrein mogelijk is en welke financieringsopties er zijn.

Foto van mannen die zonnepanelen aan het leggen zijn
Contactpersoon

Robin Bäcker

Projectleider
duurzame bedrijventerreinen en energietransitie

Meer weten?

Ik help je graag bij het onderzoeken van jouw mogelijkheden om te verduurzamen. Individueel of collectief.

Bel, mail of plan gelijk een afspraak!