icon-financiering

Financiering voor innovatie en groei

Ben jij op zoek naar financiering voor jouw ambitieuze en innovatieve plannen? Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van nieuwe producten, het aanboren van nieuwe markten of het verduurzamen of uitbreiden van jouw bedrijf. Wij kennen het financieringslandschap en brengen je in contact met de juiste partijen voor het waarmaken van jouw zakelijke plannen. Ook ondersteunen we jou in je aanvraag om jouw kans op financiering zo succesvol mogelijk te maken.

Welke financieringsmogelijkheden zijn er voor bedrijven?
Netwerk van financiers en investeerders
Subsidies
Businessplan voor financiering

Financieringsmogelijkheden voor bedrijven

Iedere fase vraagt om andere instrumenten. Wanneer ga je naar een bank, wanneer vraag je subsidie aan en wanneer kies je voor private investeerders? Iedere vorm van financieren heeft voor- en nadelen. Ook brengt iedere financieringsvorm risico’s met zich mee. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) kan als onafhankelijke adviseur naar jouw investeringsplannen kijken en je adviseren welke financieringsvorm of combinatie van verschillende financieringsvormen het beste bij jouw bedrijf past.

Bancaire financiering​

Bancaire financiering is een belangrijke bron van kapitaal voor bedrijven. Meestal in de vorm van een lening of een krediet. Bedrijven kunnen deze financiering gebruiken voor verschillende doeleinden, zoals het financieren van groei, het aankopen van apparatuur of het opnemen van werkkapitaal. Een bank evalueert een aanvraag voor financiering op basis van de financiële staat van het bedrijf, zoals de winst- en verliesrekening, balans en kredietwaardigheid.

Subsidies

Zowel regionaal als landelijk is een veelvoud aan subsidies beschikbaar gesteld, die bedrijven helpen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering, innovatie en duurzaam/groen ondernemen. In veel gevallen zoeken ondernemers financiering voor een innovatietraject. Vaak zijn investeerders zoals banken daar niet happig op, omdat er onvoldoende zekerheid is. In dit geval kan een subsidie soms uitkomst bieden. 

Private equity​

Bij private equity participeren investeerders vaak met een participatie in een onderneming in de vorm van aandelen. Het voordeel is dat de ondernemer niet alleen beschikt over kapitaal, maar ook de kennis, ervaring en het netwerk van de investeerder. Nadeel is dat je een deel van de zeggenschap en winst uit handen geeft.

Crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij bedrijven geld ophalen van een groot aantal particulieren via online platformen. Dit gebeurt vaak in ruil voor een beloning of aandeel in het bedrijf. Er zijn verschillende soorten crowdfunding waarbij je als bedrijf producten of diensten aan investeerders biedt, of aandelen of rente. 

Netwerk van financiers en investeerders

We beschikken over een sterk netwerk van financiers die investeren in nieuwe ideeën, duurzame innovaties en een krachtige regio. Wij zijn de verbindende factor tussen de ambitieuze ondernemer en relevante financiers, zoals banken, fondsen en investeerders. Daardoor kunnen we je snel in contact brengen met de juiste partijen. In welke fase jouw bedrijf ook verkeert. Partijen in ons netwerk zijn onder meer:

PIM Noord-Holland

PIM Noord-Holland helpt mkb’ers in Noord-Holland met groei en financieringsvragen in onderstaande sectoren.  Dit doet PIM door het geven van maatwerkadvies, masterclasses en online ondersteuning.

Innovatiefonds Noord-Holland

Startende bedrijven en mkb in de provincie Noord-Holland kunnen een beroep doen op het fonds. Het Fonds stelt converteerbare leningen beschikbaar voor het bewijzen van nieuwe concepten en ideeën: Proof-of-concept.

Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland

Dit investeringsfonds heeft 85 miljoen euro beschikbaar om te investeren in duurzame en innovatieve bedrijven en initiatieven. Focus op projecten die zich richten op de energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

RVO is een landelijke organisatie die ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit helpt op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Zij hebben een uitgebreid palet aan subsidies en financiering.

Financieringstafel

Op initiatief van provincie Noord-Holland organiseert ONHN samen met partners een regionale financieringstafel. Ondernemers met een financieringsbehoefte komen via deze tafel in contact met verschillende investeerders, banken en financiers, die met hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden ondernemers direct verder kunnen helpen met financiële vraagstukken.

ROM InWest

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord werkt nauw samen met de regionale ontwikkelingsmaatschappij ROM InWest. ROM InWest beheert twee eigen fondsen, het mkb-fonds en het transitiefonds. Het mkb-fonds richt zich op het stimuleren van innovaties binnen het mkb en het transitiefonds ondersteunt ondernemers in de transitie naar een circulaire economie en rond de energietransitie. Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor financiering uit een van de twee fondsen? Neem dan contact met ons op. 

Subsidies

Er zijn veel regionale en landelijke subsidies beschikbaar om jouw bedrijf te helpen met het verduurzamen, innoveren en toekomstbestendig ondernemen. Door de vele beschikbare subsidies is het niet altijd even eenvoudig om in kaart te brengen voor welke subsidies jij in aanmerking komt. Afhankelijk van jouw vraag kijken we samen welke subsidieregeling het meest passend is. We sommen een aantal van de meest relevante subsidies voor je op:

MIT-regeling

De MKB Innovatiestimulering regio en Topsectoren (MIT) richt zich op: het midden- en kleinbedrijf (mkb) die graag samen met andere ondernemers aan de slag gaan met innovatieprojecten.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Binnen de EFRO programma’s ligt de focus op een ‘slimmer’ en een ‘groener’ Europa. Met het geld kunnen economische activiteiten worden verricht die gericht zijn op innovatie (slimmer) en de overgang naar een koolstofarme (groenere) economie. Het geld is vooral bedoeld voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Kansen voor West is het programmamanagementbureau voor West-Nederland, waar onze regio Noord-Holland Noord onder valt.

Nationaal Groeifonds

Het Nationaal Groeifonds investeert in projecten die een zo groot mogelijke bijdrage kunnen leveren aan structurele economische groei. Een project kan in aanmerking komen als het zich richt op een: kennisontwikkeling of het thema onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Van 2021 tot 2025 stelt het kabinet geld ter beschikking. Ronde 4 opent naar verwachting in het najaar van 2024. 

Subsidie Circulaire ketenprojecten

Deze subsidie is voor mkb-ondernemers of grootondernemers (maximaal één per samenwerkingsverband) die (gaan) samenwerken om een product- of materiaalketen te sluiten. Deze ondernemers hebben een actieve rol in ten minste 3 schakels van de product- of materiaalketen. Daarmee heb je als ondernemer een blijvende rol in de ketensamenwerking na afloop van het project. Je ontvangt subsidie voor activiteiten die drempels wegnemen om je producten, processen of diensten circulair te maken. In een bestaande of (deels) nieuwe keten. De activiteiten hebben te maken met de circulariteit, nieuwheid of samenwerking in het project. Meer informatie over deze subsidie.

Nieuwgierig naar subsidies voor specifieke onderwerpen, zoals verduurzamen, innoveren of juist naar subsidies op Europees niveau? Per thema hebben wij een selectie van een aantal subsidies voor je op een rijtje gezet. 

Businessplan voor financiering

Je krijgt niet alleen toegang tot ons netwerk, ook helpen we je bij het vergroten van de slagingskans bij het vinden van financiering. Dit doen we bijvoorbeeld door je te ondersteunen en adviseren over het opstellen van een goed doordacht en sterk onderbouwd businessplan.

De ene ondernemer heeft validatie van een business idee nodig, de ander heeft al een volledig uitgewerkt plan en is op zoek naar een financieringsvorm. Wat jouw fase ook is, wij kunnen je daar vrijblijvend zelf bij helpen, of we brengen je onder bij een van onze partners om jou te ondersteunen.

Om je daarmee te kunnen helpen, hebben we eerst een exact beeld nodig: wat doe je precies? Wat is je innovatie en je doelgroep? Hoever ben je in het neerzetten van de organisatie eromheen? Wat voor ervaringen en successen heb je al gehad? Waar sta je in dat proces? In onze financieringsbegeleiding kijken we wat je precies nodig hebt voor de volgende fase en daarna. Daarbij adviseren we zodat jouw business case beter aansluit bij potentiële financiers.

Contactpersoon
Persoon op de foto - Abdellah-Ezzerari

Abdellah Ezzerari

Jouw expert op het gebied van mkb financiering

Financiering nodig voor innovatie of groei?

Neem contact met mij op, zodat we samen op zoek gaan naar de meest kansrijke mogelijkheden voor jouw bedrijf!