icon-personeel

Personeel aantrekken en ontwikkelen

Een van de meest prangende vragen van ondernemers is ‘hoe kom ik aan geschikt personeel?’ Hier is helaas geen eenvoudig antwoord op maar er zijn wel stappen die jij als ondernemer kunt zetten om jouw bedrijf klaar te maken voor een stabiele toekomst mét de juiste arbeidskrachten. Investeren in personeel is belangrijk en kan op verschillende manieren. Met als doel: blijvende ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid, tevredenheid en bevlogenheid binnen de organisatie. Wij kunnen jou adviseren over (regionale) initiatieven, praktijkgericht onderwijs en beschikbare regelingen.

Personeel en onderwijs
Blijvend ontwikkelen
Praktijkgericht leren
Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen (KBBBD)
Regelingen en subsidies
Onderwijs in de regio

Blijvend ontwikkelen (leven lang ontwikkelen)

Vaardigheden worden steeds belangrijker. Wat kun jij als werkgever doen om je personeel zich verder te laten ontwikkelen en zich te blijven ontwikkelen? Dit blijvend ontwikkelen noemen we ook wel leven lang ontwikkelen.

Leerwerkloket Noord-Holland Noord

Het Leerwerkloket Noord-Holland Noord is het informatiepunt voor alle vragen over werken, leren, opleidingen en de arbeidsmarkt in de regio. Je kunt bij hen terecht voor advies over vergoedingsregelingen, leerwerkbanen, praktijkleren, het werven en behouden van personeel en nog veel meer. 

Praktijkgericht leren

Het werkveld veranderd. Nieuwe technieken en digitalisering maken dat banen veranderen en er behoefte is naar andere kennis. Om de studenten van nu op te leiden voor de banen van de toekomst is aansluiting tussen het onderwijs en werkveld van groot belang. In Noord-Holland Noord zijn verschillende samenwerkingsverbanden en initiatieven actief die zich hierop richten.

Logo - Techvalley

TechValley

Binnen TechValley werken innovatieve machinebouwers en toeleveranciers samen met het onderwijs en andere partners op het gebied van ‘slimme’ machinebouw. Door de krachten te bundelen en samen op te trekken en te innoveren binnen TechValley, kunnen deze bedrijven hun producten, processen en diensten toekomstproof maken en daarmee hun koploperposities behouden of zelfs uitbouwen. TechValley kent ook een fysieke locatie, het Fieldlab TechValley in het Innovatielab van Inholland Alkmaar. Hier werken studenten samen met lectoren en docenten aan onderzoeks- en innovatieprojecten van TechValley bedrijven. Voor bedrijven een unieke kans om tot verrassende oplossingen te komen en voor studenten toegang tot up-to-date faciliteiten, actuele praktijkonderzoeken en een waardevol netwerk van relevante bedrijven.

TechCourt NHN

In twaalf weken de basisbeginselen van de installatie- en elektrotechniek leren, dat kan binnen TechCourt NHN. Na deze periode is de kandidaat in staat om een vervolgtraject in te gaan bij een van de (praktijk)opleiders, of wordt de kandidaat direct bemiddeld naar een (betaalde) baan. TechCourt NHN is een samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en de overheid en maakt de overstap naar een baan in de techniek- en energiesector eenvoudiger. 

Persoon op de foto met VR bril

Tech@Connect

Tech@Connect verbindt partners in techniek in de Noordkop. Met als doel dat het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar zijn afgestemd, om de mismatch op de arbeidsmarkt in de Noordkop tegen te gaan. Daarnaast worden jongeren geïnspireerd om voor het technisch onderwijs te kiezen. Je kunt je aanmelden als partner van Tech@Connect of je eigen initiatief aanmelden. 

METIP

Bij METIP werken bedrijven, overheden, startups en kennisinstellingen samen aan innovatieve toepassingen in de maritieme, mariene en offshore industrie. Binnen METIP komen we samen tot nieuwe robotica, software, innovatieve toepassingen van bijvoorbeeld dronetechnologie in de on- en offshore en tot de doorlopende ontwikkeling van VR en XR voor games en trainingsdoeleinden in de maritieme sector.

TalentAcademy Westfriesland

De TalentAcademy Westfriesland richt zich op een meer evenwichtige arbeidsmarkt met een focus op het verbinden, verleiden en werven van studenten, jonge professionals en zijinstromers. Middels de Quadruple Helix samenwerking ontstaan er verbindingen, initiatieven, netwerken en opleidingsvarianten die vraagstukken van West-Friese ondernemingen en organisaties op weg helpen en zelfs oplossen.

De missie van TalentAcademy Westfriesland is moderne beroepsopleidingsmogelijkheden in nauwe samenwerking met het mbo- en hbo-onderwijs en het bedrijfsleven te bieden, waarbij het curriculum meebeweegt met de vraag van de markt.

Werkplaats Digitaal Ondernemen

Werkplaats Digitaal Ondernemen brengt vraagstukken van ondernemers als project in binnen het onderwijs. Studenten van Hogeschool Inholland en het Horizon College werken vervolgens onder begeleiding van docenten en experts aan concrete oplossingen voor de vraagstukken. Ben jij mkb-ondernemer met een digitaliseringsvraagstuk? Breng deze dan in binnen Werkplaats Digitaal Ondernemen. 

Energy & Health Campus

Ruim 1600 gespecialiseerde medewerkers van verschillende bedrijven werken op de Energy & Health Campus in Petten samen aan nieuwe technologieën en slimme toepassingen op het gebied van duurzame energie en nucleaire geneeskunde. Wereldwijd worden dagelijks meer dan 30.000 patiënten geholpen met medische isotopen die hier geproduceerd worden. 

Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen

De Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen (KBBBD) is een open bedrijvenweek om inwoners kennis te laten maken met bedrijven in Noord-Holland Noord.

Ontdek hoe onze regio werkt!

Bedrijven openen tijdens deze grootste open bedrijvenweek in de regio massaal hun deuren om belangstellenden kennis te laten maken met hun bedrijf. Voor bedrijven is het dé uitgelezen kans om werkzoekenden, leerlingen, studenten, familie, vrienden en andere geïnteresseerden kennis te laten maken met het bedrijf. Voor de bezoekers is het een perfect moment om een kijkje te nemen bij dat toffe bedrijf in de buurt. Bijvoorbeeld omdat je op zoek bent naar een nieuwe baan of stageplaats, of gewoon omdat je geïnteresseerd bent wat er nou precies gebeurd. Om zoveel mogelijk bezoekers te trekken worden de Kom Binnen Bij Bedrijven Dagen gepromoot onder inwoners in heel Noord-Holland Noord. Houd de website van de KBBBD in de gaten voor de volgende editie.

Regelingen en subsidies

Vanuit de overheid zijn er verschillende regelingen en subsidies beschikbaar voor ondernemers en personeel. Onderstaand vind je een aantal van deze regelingen en subsidies gericht op personeel en ontwikkeling. Heb je vragen over deze regelingen en subsidies? Neem contact met ons op, samen kijken we waar jij voor in aanmerking komt.

SLIM Samen-regeling

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) maakt jaarlijks € 48 miljoen vrij voor initiatieven van ondernemers die zich richten op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar voor leren en ontwikkelen in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.

Subsidieregeling praktijkleren

Wilt je als werkgever een praktijk- of werkleerplaats aanbieden zodat mensen beter voorbereid zijn op de arbeidsmarkt? De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking.

Instroomsubsidies

Dit is een verzamelnaam voor subsidieregelingen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De belangrijkste zijn de loonkostenvoordelen (LKV’s). Per medewerker kun je per jaar tot € 6.000,- subsidie aanvragen, met een maximum van drie jaar.

Compensatie transitievergoeding

Als werkgever heb je een tweejarige inspanningsplicht om werknemers vanuit de ziektewet naar werk te begeleiden. Lukt dit niet, dan betaal je een transitievergoeding. Met de compensatie transitievergoeding kun je een deel terugkrijgen.

Subsidiecalculator

Wanneer je nieuwe medewerkers aanneemt kom je mogelijk in aanmerkingen voor aantrekkelijke financiële voordelen. De online subsidiecalculator geeft een overzicht van alle mogelijke regelingen en subsidies voor nieuwe medewerkers en recent in dienst getreden medewerkers. 

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen

Opleidings- en ontwikkelingsfondsen dragen financieel bij aan de scholing van werknemers in hun branche. Werkgevers kunnen een beroep doen op de middelen vanuit de opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Er zijn vele opleidings- en ontwikkelingsfondsen. Sommige fondsen bieden zelf cursussen aan of ontwikkelen scholingsprojecten voor de branche. Alle O&O-fondsen hebben loopbaanadviseurs in dienst, die kunnen helpen bij scholings- en opleidingstrajecten voor uw werknemers.

Onderwijs in de regio

In Noord-Holland Noord hebben veel bedrijven al de weg naar het onderwijs gevonden. Ofwel individueel ofwel als collectief. Een samenwerking met een kennisinstelling bied je bedrijf al snel de nodige voordelen. Mits je bereid bent om voldoende tijd en middelen in te zetten.

Samenwerking

De samenwerking tussen het bedrijfsleven en kennisinstellingen biedt voor beide partijen veel voordelen. Voor het onderwijs betekent dit aansluiting met het werkveld en actuele praktijkopdrachten. Voor het bedrijfsleven is het een kans om leerlingen en studenten al vroeg kennis te laten maken met jouw bedrijf en werkveld. Het biedt toegang tot een pool met slimme koppen en de medewerkers die je morgen nodig hebt. Daarnaast kijken leerlingen en studenten met een frisse blik naar jouw producten en diensten, zo komen nieuwe oplossingen binnen handbereik die meerwaarde voor jouw bedrijf hebben.

Een samenwerking slaagt alleen als je er zelf ook energie in stopt. Tijd in de vorm van medewerkers die de studenten kunnen begeleiden en middelen in de vorm van machines en andere productiemiddelen bijvoorbeeld. Zoek je contact met het onderwijs in de regio? Bijvoorbeeld om praktijkvragen of stageopdrachten in te brengen of de mogelijkheden voor samenwerking te ontdekken. Wij komen graag met je in contact om de mogelijkheden te bespreken en je in contact te brengen met onze partners binnen het onderwijs. 

Contactpersoon

Jeanine de Kleijn

Jouw contact voor arbeidsmarkt en personeel

Meer weten over samenwerking met het onderwijs, of werving personeel?

Neem contact met mij op om te bespreken wat jij nodig hebt voor jouw bedrijf. Samen kijken we naar de beste regelingen en partners om mee samen te werken.