Groen gas

In Noord-Holland Noord werken ondernemers, onderzoekers en overheden samen aan duurzame en innovatieve waterstof en groen gas initiatieven. Technologieontwikkeling op het gebied van thermo-chemische omzetting en een brede toepassing van de hiermee geproduceerde gassen staan centraal.

InVesta

Het expertisecentrum InVesta in Alkmaar is de centrale locatie waar de technologieontwikkeling op het gebied van thermo-chemie en het toepassen van de geproduceerde productiegassen plaatsvindt. 

Er zijn veel bedrijven in Nederland met ambities op het gebied van thermochemische omzetting van biogene afvalstromen naar duurzame moleculen, maar het is voor hen moeilijk om nieuwe ideeën of prototypen door te ontwikkelen en te testen. Veel interessante innovaties worden niet tot eindproduct ontwikkeld, omdat ondernemers struikelen over de randvoorwaarden voor een succesvolle introductie.

Het is moeilijk om een geschikte, betaalbare en goed ingerichte omgeving te vinden om te demonstreren en te testen. Of aansluiting te vinden met kennispartijen en onderwijs. Dankzij een integrale aanpak (kennis, coaching, contacten, toegang tot kapitaal, services en werkruimte) helpt InVesta ondernemers om deze barrières te slechten, zodat ideeën snel tot ontwikkeling komen.

Foto van een tankstation

Gerelateerd