Energie
Nieuws

Bedrijven op Winkelerzand werken samen aan praktische oplossingen voor duurzame energievoorziening

‘Achter de meter’ zijn genoeg oplossingen voor ondernemers die willen verduurzamen, zo bleek onlangs tijdens een bijeenkomst met ondernemers op bedrijventerrein Winkelerzand.

Netcongestie belemmert niet alleen de bedrijvigheid in onze regio, het heeft ook zijn weerslag op de verduurzaming van bedrijven. Door de krapte op het elektriciteitsnet is het vaak niet mogelijk om groene energie terug te leveren of meer elektriciteit af te nemen. Hierdoor blijft een gedeelte van de potentiële energieopwekking met zonnepanelen op bedrijfsdaken onbenut en komt ook de warmtetransitie van bedrijven in de regio in het geding. Gelukkig zijn er ook ‘achter de meter’ genoeg oplossingen voor ondernemers die willen verduurzamen, zo bleek onlangs tijdens een bijeenkomst met ondernemers op bedrijventerrein Winkelerzand.

Verduurzaming Winkelerzand-project

“Wat me aanspreekt is dat u zich niet laat verlammen door de netcongestieproblematiek of wetten en regels. In plaats daarvan zoekt u naar alternatieve manieren om de energievoorziening duurzaam in te vullen. Met winst voor het klimaat én voor de ondernemers.”

Met die woorden zette wethouder Theo Meskers van gemeente Hollands Kroon de toon voor de bijeenkomst die de New Energy Coalition (NEC) met partners Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN), Groot Ecobouw en Bedrijvengroep Niedorp had georganiseerd voor bedrijven op Winkelerzand Bedrijventerrein. Doel van deze (vanwege corona online gehouden) bijeenkomst was om de tussentijdse resultaten te delen van het Verduurzaming Winkelerzand-project en duurzame kansen in theorie te vertalen naar praktische oplossingen voor bedrijven.

Oplossingen ‘achter de meter’

Het project Verduurzaming Winkelerzand is mogelijk gemaakt met financiële steun van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. Een team experts van NEC was het afgelopen jaar druk met het in kaart brengen van de knelpunten op het bedrijventerrein en mogelijke oplossingen. Projectleider Joep Sanderink ging in zijn presentatie uitvoerig in op de manier waarop een duurzaam en toekomstbestendig energiesysteem kan worden ingericht.

Omdat netwerkbeheerder Liander op en rondom het bedrijventerrein op dit moment geen stijgende elektriciteitsafname en groeiende teruglevering kan faciliteren, ligt de focus op oplossingen ‘achter de meter’. Hierbij valt te denken aan batterijen waardoor bedrijven zelf geproduceerde elektriciteit maximaal kunnen benutten; elektrificatie van het warmtesysteem met warmtepompen en e-boilers; het gebruik van waterstof voor het tijdelijk opslaan van ‘overtollige’ energie en als ‘brandstof’ voor verwarming; en de optimale afstemming van energiestromen.

Laat je niet afschrikken door netcongestie

Om de bijeenkomst zo praktisch mogelijk te maken waren ook leveranciers van innovatieve technologieën uitgenodigd. Tieluk ging in een korte presentatie dieper in op de ontwikkeling en toepassing van de waterstofgenerator. Recoy vertelde over het slim aansturen van batterijen, laadpunten en e-boilers om beschikbare energieflexibiliteit maximaal te benutten. SMPL Battery tenslotte deelde ervaringen met de toepassing energiemanagementsystemen in andere netcongestiegebieden.

Belangrijkste conclusie van de bijeenkomst: laat je niet afschrikken door netcongestie, ook ‘achter de meter’ is veel mogelijk en kan de investering snel worden terugverdiend. Enige hulp kunnen ondernemers hierbij wel gebruiken. De technologische ontwikkelingen gaan snel en er zijn zoveel verschillende oplossingen, dat het voor individuele ondernemers enorm lastig is om uit te zoeken wat welke passende kansen zijn. Welke wegen kunnen ondernemers die willen verduurzamen bewandelen? Waar kan je betrouwbare informatie vinden?

Als ieder bedrijf voor zichzelf de antwoorden wil zoeken, kost dat onevenredig veel tijd en moeite. Een gezamenlijke verkenning zoals die nu is uitgevoerd voor Winkelerzand verdient dan ook de voorkeur. In zo’n verkenning worden op heldere wijze de mogelijkheden uiteengezet voor bedrijven om ook in een congestiegebied stappen te zetten richting verduurzaming.

Theo Meskers: “Een groot aantal bedrijven doet al mee met de initiatieven die in gang zijn gezet. Wie dat nog niet doet, roep ik op om serieus te overwegen om zich aan te sluiten. In de eerste plaats omdat zo een maximaal renderend systeem kan worden ontwikkeld. En voor u minstens zo belangrijk: omdat u uw bedrijf toekomstbestendiger maakt.”

 

Foto door Gustavo Fring via Pexels

Gerelateerd