Life Science & Health
Nieuws

Eerste beton stort bouwkuip PALLAS-reactor een feit

De werkzaamheden voor de realisatie van de bouwkuip van de PALLAS-reactor zijn gestart. Door middel van speciale graaftechnieken worden zogenaamde diepwanden geplaatst waarin vervolgens het beton wordt gestort.

De werkzaamheden voor de realisatie van de bouwkuip van de PALLAS-reactor zijn gestart. Door middel van speciale graaftechnieken worden zogenaamde diepwanden geplaatst waarin vervolgens het beton wordt gestort. Aan Programmadirecteur PALLAS, Peter Dijk, de eer om het startsein te geven voor de eerste stort:,, We zetten hiermee weer een grote stap om de nieuwe PALLAS-reactor te kunnen gaan bouwen. Nu alle benodigde vergunningen van kracht zijn, kunnen wij verder met de realisatie van de bouwkuip waarin de PALLAS-reactor gebouwd wordt.” Naar verwachting zijn de werkzaamheden eind 2024 afgerond en is de bouwkuip gereed voor de volgende fase, de daadwerkelijke bouw van de reactor.

Om de bouwput te realiseren wordt een gat gegraven van zo’n 50 meter bij 50 meter en 21 meter diep, dit gebeurt in verschillende fases. Om dit te kunnen doen worden anderhalve meter brede sleuven gegraven waarin beton wordt gestort om de diepwanden te realiseren. De diepwanden worden verankerd, binnen deze wanden worden 380 boorpalen geplaatst, waarna de grond wordt ontgraven en er onderwaterbeton (betonnen bodem van de bouwput) wordt gestort om de lege kuip op zijn plaats te houden, en later de reactor op te funderen. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door BESIX. De aannemer die PALLAS in november 2022 heeft gecontracteerd.
 

Dagelijks zijn 30.000 patiënten afhankelijk van de productie van medische radio-isotopen vanuit Petten in Noord-Holland. Dit aantal zal naar verwachting toenemen door de introductie van nieuwe behandelingen met medische isotopen uit reactoren en de groei van het aantal patiënten met kanker en hart- en vaatziekten wereldwijd. PALLAS heeft daarom het initiatief genomen om de PALLAS-reactor in Petten te bouwen. Het verkrijgen van de vergunningen is een belangrijke mijlpaal in de realisatie van de reactor.

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft PALLAS opgedragen geen onomkeerbare stappen te ondernemen maar in de tussentijd wel door te gaan met de voorbereidingen van het project om onnodige vertraging te voorkomen. Dit betekent dat de voorbereidingen voor de realisatie van de bouwput doorgaan in afwachting van een definitief financieringsbesluit van de Nederlandse overheid en de goedkeuring voor de staatssteun van de Europese Commissie. De officiële brief van de minister is hier te raadplegen.

Gerelateerd