Vestigen
Nieuws

Eerste fase bouw waterstofmolen van start

De eerste fase van de bouw van een waterstofmolen gaat van start in de Wieringermeer op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer.

De eerste fase van de bouw van een waterstofmolen gaat van start in de Wieringermeer op het ECN Windturbine Testveld Wieringermeer. Met behulp van de financiering van Triodos Bank en duurzame beleggingsinstelling Meewind kan HYGRO gaan bouwen. ENERCON levert de windturbine als onderdeel van de waterstofmolen. Met deze turbine wordt een belangrijke stap gezet in de groene waterstofproductie. Het project maakt een integraal onderdeel uit van “Duwaal”, een initiatief met o.a. Ontwikkelingsbedrijf NHN om regionaal de afzet van waterstof te ontwikkelen. Een waterstofmolen is een windturbine waarbij elektrolyse direct bij de bron aangesloten wordt. Dankzij deze integratie kan de turbine bijzonder efficiënt zowel groene elektriciteit als groene waterstof produceren.

Eerste fase

In deze eerste fase wordt de windturbine gerealiseerd en de projectontwikkeling van het waterstofproductiegedeelte afgerond. De windturbine is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 operationeel. Bij dit project zijn windturbine en de elektrolyse nog fysiek gescheiden, maar wel al op elkaar afgestemd. Dankzij deze afstemming worden conversieslagen en bijbehorende energieverliezen voorkomen. Met de komst van de eerste waterstofmolen wordt een belangrijke stap gezet om groene waterstof betaalbaar te maken. Daarnaast draagt het ook bij aan de ontlasting van het elektriciteitsnet in de regio die toch al overbelast is. Tegelijkertijd wordt ook de problematiek van opslag van duurzame elektriciteit ondervangen. Voor dit project zal ENERCON een 4 MW-turbine leveren met een tip hoogte van 180 meter.

Waterstofketen

Hugo Groenemans, CEO van HYGRO is blij en trots dat HYGRO van start gaat met de daadwerkelijke bouw. “We zijn al langer bezig om de groene waterstofproductie en bijbehorende keten op gang te krijgen. Het voortraject was een uitdaging, zoals dat bij innovaties gaat, maar het is mooi te zien dat anderen nu ook de potentie van dit project zien. Zo brengen we in samenwerking met Triodosbank en Meewind de groene waterstofproductie en bijbehorende keten echt in beweging.”

Wesley Vedder van de Triodos Bank geeft aan: “Als Triodos Bank zijn we al jarenlang voorloper in de financiering van duurzame energie. De financiering van deze waterstofmolen zien we als een logische volgende stap in de verdere versnelling van de energietransitie.”

Willem Smelik, bestuurder Meewind: “Meewind is er van overtuigd dat duurzame (groene) waterstof een onmisbaar onderdeel is van de energietransitie in Nederland. Met deze investering neemt Meewind samen met haar partners het voortouw in het mogelijk maken van een emissie loze industrie-, mobiliteits- en agrarische sector. We zien het investeringsbesluit over de volgende fase van het project, het opzetten van een duurzame lokale waterstofketen, met vertrouwen tegemoet. ”

Groene waterstof

Bij dit project zal ook worden aangetoond dat naast de vermeden energieverliezen, het elektrolysesysteem zelf significant efficiënter is dan nu gangbaar wordt geacht. Ten opzichte van de grootschalige aan het elektriciteitsnet gekoppelde elektrolyseplannen kan er veel meer waterstof uit de windenergie gewonnen worden, tegen veel lagere kosten. Dankzij zowel de efficiencywinst als het toepassen bij vervoer wordt zowel veel CO2-uitstoot voorkomen, alsook geluids-, NOx- en fijnstofemissies.

Afbeelding van Hygro

Gerelateerd