Energie
Nieuws

Elektriciteitsnet Noord-Holland bereikt nu overal maximale capaciteit voor afname

Het elektriciteitsnet in Nederland komt steeds verder onder druk te staan.

Het elektriciteitsnet in Nederland komt steeds verder onder druk te staan. Het hoge tempo waarin er extra transportcapaciteit wordt gevraagd overstijgt de snelheid waarmee netbeheerders het elektriciteitsnet kunnen uitbreiden. In Noord-Holland heeft nu ook het hoogspanningsnet van TenneT de grenzen van zijn capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. TenneT gaat samen met regionale netbeheerder Liander onderzoek doen naar oplossingen die op korte termijn ruimte op het net maken, zoals spitsmijden door grootverbruikers. TenneT verwacht de uitkomsten van dit onderzoek rond de zomer van 2024 te kunnen presenteren.

De afgelopen jaren heeft het regionale elektriciteitsnet van Liander op veel plaatsen in Noord-Holland de maximale capaciteit bereikt. Daardoor is een wachtlijst ontstaan voor klanten die (extra) capaciteit willen.  

Nu heeft ook het hoogspanningsnet van TenneT in de provincie de grenzen van zijn capaciteit bereikt voor de levering van elektriciteit aan grootverbruikers. Dit betekent dat aanvragen voor capaciteit vanaf vandaag, 18 oktober, ook op de wachtlijst komen. Voor deze klanten geldt dat zij geholpen worden wanneer de TenneT-knelpunten zijn opgelost. Grootverbruikers die vóór 18 oktober op de wachtlijst stonden, worden in principe geholpen wanneer het Liander-knelpunt is opgelost. TenneT gaat eerst samen met Liander onderzoek doen naar oplossingen die op korte termijn extra capaciteit mogelijk maken, zoals spitsmijden door grootverbruikers. TenneT verwacht de uitkomsten van dit onderzoek rond de zomer van 2024 te kunnen presenteren. Ondertussen werken de netbeheerders overal in de provincie aan verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnet.

Nog geen gevolgen voor consumenten

De snelle ontwikkeling van onder andere het aantal warmtepompen, laadpalen en de verduurzamingsinitiatieven van de industrie leidt tot een explosief stijgende vraag naar capaciteit van het elektriciteitsnet in Noord-Holland. Voor huishoudens en ondernemers met een kleinverbruikaansluiting (tot en met 3×80 ampère) hebben deze ontwikkelingen nog geen gevolgen. Dit betekent dat er op dit moment geen belemmeringen zijn voor particulieren om bijvoorbeeld zonnepanelen, een warmtepomp of een laadpaal te installeren.

Oplossen knelpunten

Robert Kuik, directeur netplanning bij TenneT: “We realiseren ons dat dit een heel erg vervelende situatie is. We werken met man en macht aan de uitbreiding van het elektriciteitsnet en onderzoeken of slimme oplossingen om ruimte op het net te creëren mogelijk zijn. Samen met Liander gaan we in gesprek met bedrijven om flexibel vermogen te vinden en zo extra capaciteit op het net vrij te maken. De structurele oplossing van de knelpunten op het hoogspanningsnet in de regio Noord-Holland Noord is gereed vanaf 2034. In de regio Noord-Holland Zuid, inclusief Amsterdam, levert TenneT vanaf 2031 extra capaciteit op het hoogspanningsnet op. Dat is een harde boodschap, want het zijn termijnen die veel impact hebben op bestaande en nieuwe bedrijven.”

Ruben van Loon, regiomanager Liander: “Het aantal knelpunten op het elektriciteitsnet in Noord-Holland neemt in rap tempo toe. Dit heeft grote impact. Steeds minder bedrijven kunnen hun ambities om uit te breiden en te verduurzamen waarmaken door het gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet. Samen met onze grootverbruikklanten en TenneT kijken we naar oplossingen die op korte termijn ruimte kunnen bieden. Denk hierbij aan spitsmijden. We blijven daarnaast samen met TenneT volop doorgaan met het uitbreiden en versterken van het elektriciteitsnet.”

Bouwen, spitsmijden en ander gedrag

De belangrijkste focus van de netbeheerders is het sneller realiseren van elektriciteitsstations en het leggen van kabels. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk dat overheden sneller keuzes maken over wanneer en waar welke energie-infrastructuur moet komen. Daarnaast moet er sneller grond beschikbaar komen voor de uitbreiding van het elektriciteitsnet en vergunningen en procedures worden versneld. Maar uitbreiding alleen is niet genoeg. Het elektriciteitsnet moeten we ook efficiënter benutten, bijvoorbeeld door spitsmijden financieel aantrekkelijker en minder vrijblijvend te maken en het net zwaarder te belasten waar dat veilig mogelijk is.
Het nieuwe energiesysteem vraagt daarnaast om ander gedrag van alle gebruikers, waarbij vooral elektriciteit wordt gebruikt wanneer er veel duurzame opwek van wind of zon is en minder elektriciteit wordt gebruikt tijdens piekuren. De netbeheerders vertrouwen op een snelle invoering van de vandaag door het kabinet aangekondigde maatregelen, waaronder het versneld toepassen van netbewust laden van voertuigen slimme aanstuurbare apparaten de norm maken en een stimuleringsprogramma voor energyhubs. Het kabinet en de netbeheerders willen daarnaast vanaf komend jaar proactief flextenders starten waarmee bedrijven, zoals een batterij-exploitant, voor een langere periode op strategische plekken meer dan 1GW aan ruimte op het stroomnet kunnen aanbieden tijdens piekmomenten.

Beperken impact

Netbeheerders verwachten met de vandaag door het kabinet aangekondigde maatregelen het elektriciteitsnet meer te kunnen ontlasten en beter te benutten, zodat ze meer klanten kunnen aansluiten. Om zo vertragingen voor woningbouw en impact op economische groei en de verduurzaming van Nederland te beperken. De regionale impact van de maatregelen worden komende tijd verder doorgerekend.

Dit artikel is afkomstig van Liander.

Voor meer informatie verwijzen we je ook graag door naar: www.liander.nl

Gerelateerd