Energie
Nieuws

EZK Energy Award

Onderscheidt jouw organisatie zich positief van anderen op het gebied van energiebesparing, duurzame energieopwekking en/of het gebruik van hernieuwbare warmte? Meldt je dan nu aan voor de EZK Energy Award Bedrijven 2020.

Aanmelden

Je kunt je tot donderdag 19 november 2020, 17.00 uur aanmelden voor de EZK Energy Award Bedrijven 2020 via de website van het RVO
In december 2020 worden de 3 genomineerden bekend gemaakt. De EZK Energy Award Bedrijven wordt beschikbaar gesteld door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK).

Wat is de prijs?

De EZK Energy Award Bedrijven 2020 bestaat uit:

  • een geldbedrag van € 25.000 (netto)
  • positieve aandacht via het EZK-evenement: Partners in energie-uitdagingen, dat aandacht zal krijgen in verschillende nieuwsuitingen
  • een VIP-lunch tijdens het (online) EZK-evenement*
  • een bedrijfsbezoek door (een delegatie namens) de minister van EZK*


* volgens de coronamaatregelen en RIVM-richtlijnen

Beoordeling

Aanmeldingen worden door de jury beoordeeld op 3 criteria.

  1. Significante verduurzaming van energieverbruik binnen de onderneming (duurzame opwekking en/of energiebesparing en/of hernieuwbare warmte ). Hier wordt mee bedoeld: een aantoonbare reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen middels energiebesparing en/of door extra duurzame opwekking van energie binnen de eigen inrichting (vanuit duurzaamheidstreven en niet zozeer vanuit het oogpunt het als commerciële toepassing verder in de markt te zetten).
  2. Meest vernieuwende/innovatieve toepassing van bestaande technieken.
  3. Bredere toepasbaarheid/in welke mate inspireert de toepassing anderen (veelal bedrijven met minder dan 250 werknemers) om dit na te volgen.

Gerelateerd