Agrifood
Nieuws

Groot tekort aan mbo-personeel in zaadsector

Stichting Seed Valley heeft het aantal mbo-vacatures voor de richting lab analist en plantenteelt naast het aantal afgestudeerden van relevante opleidingen in de regio gelegd.

Het groot tekort aan mbo-personeel in de zaadsector blijkt uit cijfers van stichting Seed Valley, die het aantal mbo-vacatures voor de richting lab analist en plantenteelt naast het aantal afgestudeerden van relevante opleidingen in de regio heeft gelegd. Jaarlijks publiceren de Seed Valley bedrijven zo’n 300 vacatures, waarvan 45 in de richting van lab analist en plantenteelt. Echter blijkt dat, van het totaal aantal afgestudeerden in deze richtingen, ongeveer de helft (22 studenten) beschikbaar is voor een baan in de sector.

Kennis van planten én techniek
De beroepsperspectieven in de zaadsector zijn vaak interessanter dan wordt gedacht. Wat veel jongeren niet weten is dat een groot deel van de groenten in de supermarkt afkomstig zijn van de groentezaden die zijn ontwikkeld bij de bedrijven in hun achtertuin, Seed Valley.

De bedrijven in de zaadsector bieden een internationale werkomgeving, in de regio met veel ruimte voor persoonlijke ontwikkeling en eigen initiatief. Het werk wordt ook steeds technischer. Zo wordt er gebruik gemaakt van het Nieuwe Telen. Hierbij ligt de focus op het verzamelen van data over planten en automatische systemen om op basis daarvan de teelt aan te sturen. Dit kan data zijn over de temperatuur, luchtvochtigheid en de stand van de huidmondjes van de plant. Dit alles levert een plant in balans op, die weerbaarder en beter producerend is. Het werk gaat dan ook steeds meer over kennis van planten én de technische mogelijkheden.

Hightech onderzoek en innovatieve teeltverzorging
Er is continu behoefte aan nieuw talent. Analisten die in het laboratorium onderzoek doen naar bijvoorbeeld ziekteresistentie en inhoudsstoffen van gewassen. Of teeltspecialisten die verantwoordelijk zijn voor de klimaatregeling van kassen, de verzorging van planten en het oogsten van de zaden.

Met alle collega’s uit Seed Valley wordt gewerkt aan groente- en bloemenrassen met een hogere opbrengst en goede kwaliteit. En met zo min mogelijk gebruik van ruimte, energie en water. Meer dus met minder. Bijvoorbeeld plantenrassen die weerbaar zijn tegen ziektes, waardoor minder gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Of plantenrassen die bestand zijn tegen heel droge omstandigheden. Zaden die het in Nederland goed doen, zullen het in warm en vochtig Azië snel begeven. Om hun rol op de wereldmarkt te behouden investeren Seed Valley bedrijven gemiddeld 14% van hun omzet in onderzoek en technische innovaties. Dat is aanzienlijk meer dan het landelijk gemiddelde van 1,99%.

‘handjevol’ beschikbare afgestudeerden
De cijfers van het aantal afgestudeerden aan mbo-onderwijsinstellingen in de regio laten zien dat te weinig studenten kiezen voor een studierichting richting lab analist of plantenteelt. Terwijl de vraag naar deze mensen juist toeneemt. De bedrijven zoeken jaarlijks zo’n 45 collega’s in deze functies. Uit onderzoek, onder 68 mbo-studenten van de regionale opleidingen plantenteelt en analist, blijkt 44% te kiezen voor een vervolgstudie. Tegelijkertijd kiest 7% voor bedrijfsopvolging van het familiebedrijf. Ook heeft 9% van de studenten al een baan voor ze afstuderen. 40% van de afgestudeerden is beschikbaar voor de overige arbeidsmarkt, wat neerkomt op ongeveer 22 studenten. Het is op dit moment moeilijk de resterende openstaande vacatures in te vullen. De verwachting is dat dit aantal toeneemt vanwege de vergrijzing en verdere groei van de bedrijven.

Over Seed Valley
Seed Valley is de aanduiding voor het wereldwijde centrum voor plantenveredeling en zaadtechnologie, gelegen in het noorden van Noord-Holland. Meer dan 35 innovatieve bedrijven ontwikkelen hoogwaardige rassen en nieuwe technologie voor de groente- en sierbloementeelt. Vanuit deze regio worden telers in landen over de hele wereld voorzien van zaden voor de teelt van gezonde groenten en fleurige bloemen.

Het samenwerkingsverband Seed Valley werd ruim tien jaar geleden in het leven groepen toen de veredelingsbedrijven problemen kregen met het aantrekken van geschikte medewerkers. Onder de vlag van Seed Valley worden toekomstige werknemers enthousiast gemaakt om een opleiding en een carrière te kiezen in de zaadindustrie. 

Gerelateerd