Algemeen
Nieuws

Hergebruik bestaande aardgasleidingen voor waterstof ‘relatief eenvoudig’

Noordgastransport (NGT) en NOGAT hebben als eerste offshore pijpleidingeigenaren het Certificaat van Geschiktheid ontvangen voor het transporteren van groene waterstof door hun bestaande pijpleidingen op de Noordzee. Dat betekent dat deze leidingen relatief eenvoudig omgebouwd kunnen worden voor transport van waterstof vanaf de Noordzee.

Voordelen hergebruik

De certificering is belangrijk nieuws voor Den Helder, omdat één van de systemen – die van NOGAT – hier aan land komt. De wens om die bestaande leiding op termijn te gaan hergebruiken voor waterstof speelt een belangrijke rol in de waterstofambities van Noord-Holland Noord. Maar of dit werkelijk uitvoerbaar zou zijn, was tot op heden niet helemaal zeker. De certificering – welke is uitgevoerd door Bureau Veritas – bevestigt dat beide systemen hiervoor geschikt zijn.

Hergebruik van een bestaand buizenstelsel is vele malen goedkoper dan het aanleggen van een nieuwe buis. De kosten bedragen hooguit 10% van de aanleg van een nieuwe pijpleiding. Daarbij heeft transport van energie door buizen (waterstof) de voorkeur boven transport via kabels (elektriciteit), omdat er veel meer energie tegelijkertijd vervoerd kan worden. Door één grote buisleiding kan 10 tot 20 gigawatt, evenveel als door 5 a 10 dure stroomkabels. De waterstofcapaciteit van de NOGAT-leiding wordt geschat op 10 tot 12 gigawatt, die van NGT (Eemshaven) op 10 tot 14 gigawatt.

Uitwerken scenario's

De verificatie had betrekking op welgeteld 317 kilometer pijpleidingen van NGT en 266 kilometer pijpleidingen van NOGAT. Beide systemen zijn aangesloten op aardgasvelden die (wanneer deze eenmaal zijn leeg geproduceerd) relatief eenvoudig kunnen worden hergebruikt voor de opslag van waterstof. NOGAT en NGT zijn inmiddels bezig met het uitwerken van scenario’s . In één scenario wordt de NGT-leiding al voor 2030 vrijgemaakt voor waterstof. De aardgasproductie wordt dan omgeleid via NOGAT. Maar ook het omgekeerde scenario  – waterstof via NOGAT en aardgas via NGT – ligt op tafel.

Frank Brandsen van New Energy Coalition (een van de partners in Waterstofonhn.nl) is van mening dat de mogelijkheid van hergebruik van de leidingen voor waterstof een belangrijke boost zal geven aan de productie van waterstof op zee. In een reactie: “De energie die wordt opgewekt in de nieuwe, ver gelegen windparken op de Noordzee kan in de vorm van waterstof naar het land komen, in plaats van elektriciteit. Hierdoor kan Den Helder een belangrijke en effectieve rol gaan spelen in de doorvoer van waterstof naar de waterstofbackbone.”

WaterstofNHN

WaterstofNHN is hét platform voor iedereen die zich bezighoudt met waterstof in Noord-Holland Noord. We brengen bedrijven, organisaties, kennisinstellingen en overheden samen. Door kennis uit te wisselen en verbanden te leggen tussen de juiste partijen zorgen we samen voor een snellere transitie naar een waterstofeconomie.

Gerelateerd