Innoveren
Nieuws

Hogeschool Inholland start onderzoek naar duurzame innovaties

Hogeschool Inholland gaat onderzoek doen naar duurzame innovaties. Zo wordt gekeken naar het verduurzamen van vakantieparken, energiecongestieproblemen voor bedrijven en het testen van de isolatiewaarde van een bio-based bouwmateriaal.

De provincie Noord-Holland heeft geld beschikbaar gesteld voor deze ontwikkeling van showcases en haalbaarheidsstudies. Het gaat om 150.000 euro per jaar voor vier tot zes ‘aanjaagprojecten’.

De innovatiegelden zijn beschikbaar gesteld voor de komende drie jaar. De eerste projecten starten in oktober. De projecten worden aangejaagd door een onderzoeker vanuit Hogeschool Inholland en onder deelname van minimaal twee bedrijven. Ilse Zaal, gedeputeerde provincie Noord-Holland: “Dit doen wij om samenwerking te stimuleren tussen bedrijfsleven, onderzoek en onderwijs. Zo levert het hoogwaardige leermomenten op voor studenten. Ook moeten de projecten de regionale impact ten aanzien van innovatie, arbeidsmarkt en klimaatopgave vergroten.”

Vertegenwoordigers van Hogeschool Inholland, New Energy Coalition, provincie Noord-Holland en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord hebben de binnengekomen aanvragen beoordeeld. Katrin Tazelaar, manager Onderzoek bij Hogeschool Inholland en voorzitter van de beoordelingscommissie: “De energietransitie biedt vele kansen. Daarom is er in Noord-Holland Noord een Centre of Expertise (CoE) ontwikkeld waarin bedrijven en onderwijs samenwerken aan onderzoek met betrekking tot duurzame energie. Vanuit de verschillende lectoraten van de hogeschool worden onderzoeken ten aanzien van de klimaatopgave ondergebracht in het CoE. Met dit CoE kunnen we het innovatiepotentieel in de regio verhogen, zowel voor ondernemers als voor (toekomstige) medewerkers door onderzoeken te starten die grote impact kunnen hebben op de energietransitie.”

 

 

Toelichting eerste tranche projecten:

Verduurzamen vakantieparken

In het verleden zijn de vakantieparken ontworpen vanuit de gedachte dat de meeste bezoekers er in de periode mei tot en met september verblijven. Tegenwoordig worden de vakantieparken het hele jaar door bezocht. Ook zijn er veel vakantieparken die in plaats van recreatie een verblijf van bijvoorbeeld werkkrachten aanbieden. Optimalisatie op het gebied van energie zou de kwaliteit en veerkracht van de vakantieverblijven kunnen verhogen en betere economische kansen in het vooruitzicht stellen. De Krim Texel, Camping & Vakantiepark De Nollen, Duincamping & Glamping De Lepelaar en Villapark Residentie Texel werken mee aan het onderzoek. 

Op 19 september was de kick-off van dit project. 

Isolatiewaarde bouwmateriaal

Met de innovatiegelden wordt een testopstelling gerealiseerd waarmee isolatiewaarde van een bouwmateriaal voor wand of vloer bepaald kan worden, getest en gevalideerd met daarbij een serie proeven op mycelium (composiet) sandwichpanelen voor de bouw. Isoleren is de eerste en belangrijkste stap op weg naar de energietransitie voor wat betreft duurzame warmtehuishouding. Daarbij is het van belang om voldoende hoogwaardige materialen beschikbaar te hebben voor het isoleren van gebouwen en volledige en betrouwbare data te hebben over onder andere de isolerende eigenschappen van bouwmaterialen. Daarnaast wordt op dit moment al onderzoek gedaan naar de toepassing van materialen die zijn samengesteld uit meerdere verschillende materialen (composieten en sandwichcomposieten). Zo komt er ook steeds meer aandacht voor bio composietmaterialen en Mycelium, het wortelnetwerk van een paddenstoel. De eigenschappen zoals gewicht en mechanische eigenschappen zijn ongeveer vergelijkbaar met die van een verpakkingsschuim. De verwachting is dat het materiaal ook op grond van isolerende eigenschappen geschikt kan zijn als duurzaam, circulair bouwmateriaal.

Energiemanagement bedrijven netcongestiegebied

Noord-Holland heeft in toenemende mate een energiecongestieprobleem. De netwerkbedrijven kunnen niet in alle gevallen in de energiebehoefte van bewoners, midden kleinbedrijf, industrie en de agrarische sector voorzien. Dit omdat simpelweg de kabel- of lijncapaciteit en de hoogspanningsstations-capaciteit niet toereikend zijn. Zo kunnen leden van de belangenvereniging voor land- en tuinbouw (LTO Nederland) nu niet verder uitbreiden met het opwekken van energie door zonnepanelen op dak. Ook andere bedrijven zitten knel op gebrek aan netcapaciteit. Hogeschool Inholland wil samen met Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, New Energy Coalition, Glastuinbouw Nederland, LTO-Nederland, Firan en GreenPorts zoeken naar een oplossing voor het congestieprobleem. In dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar manieren om piekbelastingen te verdelen binnen een afgebakend gebied. Ook wordt onderzocht hoe optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare capaciteit. Mogelijk dat ook de surplus aan opgewekte elektriciteit bij één bedrijf kan worden omgezet in waterstof, wat op zijn beurt weer kan worden afgenomen in een ander bedrijf.

Contactpersoon
Persoon op foto - Steven

Steven Koper

Meer weten over de innovatiegelden of de genoemde projecten? 

Neem contact met mij op!

skoper@onhn.nl
06-53518518

Gerelateerd