Investeren
Nieuws

ROM InWest voor een innovatief en sterk ondernemersklimaat in Noord-Holland

Afgelopen vrijdag is de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) InWest gelanceerd in aanwezigheid van minister Stef Blok, gedeputeerde Ilse Zaal en wethouders Victor Everhardt en Pieter Dijkman. Met een kapitaal van €160 miljoen euro ondersteunt ROM InWest ondernemers in Noord-Holland die zich inzetten voor de versnelling van de energietransitie en de circulaire economie. Janet Nieboer is voorgedragen om per 1 januari 2022 aan te treden als directeur van ROM InWest. De ontwikkelingsmaatschappij gaat zich huisvesten in de Cupola XS — de voormalige koepelgevangenis in Haarlem.

Financiële en inhoudelijke ondersteuning voor ondernemers

Voor de oprichting van ROM InWest hebben de gemeenten van de Metropoolregio Amsterdam (MRA), de regio Noord-Holland Noord (NHN), de provincie Noord-Holland en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de handen ineengeslagen. Ook wordt de samenwerking gezocht met partners als Horizon Flevoland en de ROM voor de regio Utrecht. Gedeputeerde Ilse Zaal (Economie en Arbeidsmarkt & Onderwijs, provincie Noord-Holland): “De ROM verbindt niet alleen partners maar ook het regionale en landelijke economisch beleid, waarbij maatschappelijk rendement de boventoon voert. Deze ROM wordt een voorbeeld van hoe samenwerking kan leiden tot economische versterking en vergroening van de gehele regio.” 

Met het ministerie van EZK en de decentrale overheden uit de regio als aandeelhouder, beschikt ROM InWest over twee fondsen:

  • Een fonds ter waarde van € 60 miljoen, gericht op innovatief MKB, met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agri & food, logistiek en life sciences & health. 
  • Een transitiefonds van € 100 miljoen, voor investeringen in de energietransitie en de circulaire economie, zoals investeringen om een groene waterstofinfrastructuur op te zetten.
 
Naast de mogelijkheid tot financiële ondersteuning, helpt ROM InWest ondernemers ook inhoudelijk op weg. ROM InWest biedt namelijk ook hulp bij knelpunten in business development. Zo toetsen specialisten plannen van ondernemers op financiële en technische haalbaarheid en worden de juiste partijen met elkaar in contact gebracht. Tot slot kan ROM InWest, net als de andere ROM’s in Nederland, uitvoering geven aan Rijksregelingen. Denk hierbij aan het noodpakket ‘banen en economie’ of de recente Corona Overbruggingslening (COL). Zo komen publieke gelden uit Europa en Den Haag zo goed mogelijk bij ondernemers in de regio terecht. 
Personen op foto - lancering ROM in west

Wethouder Victor Everhardt (Economische Zaken, Amsterdam): “Met ROM InWest kunnen we, de verschillende overheden samen met bedrijven, de economie in de regio innovatiever maken en aanjagen. Door deze vorm van cofinanciering wordt het voor het bedrijfsleven mogelijk om grote investeringen naar de regio te halen en zo te zorgen voor nieuwe banen, een versnelling van de energietransitie en duurzaam economisch herstel na corona. De weg naar Parijs wordt hiermee aangelegd in onze metropoolregio en provincie.”

Video afspelen

Dubbele opgave: economie versterken én verduurzamen

Hoewel ROM InWest lijkt op ROM’s in andere regio’s, is er een groot verschil. In Noord-Holland bestaat namelijk al een sterk ecosysteem, waarin de Amsterdam Economic Board en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord samenwerking aanjagen en een belangrijke bijdrage leveren aan het verdienvermogen van de regio. Bepalend voor de oprichting voor ROM InWest was de wens voor meer bestuurlijke samenwerking. 

Wethouder Pieter Dijkman (Economische Zaken, Alkmaar): “Lange tijd leek het erop dat Noord-Holland een Noord- en Zuidvleugel heeft die elkaar net zo gemakkelijk raken als de Noord- en Zuidpool. In de samenwerking in de ROM wordt duidelijk welke meerwaarde we elkaar te bieden hebben. In de ROM komen hoogwaardige kennis, internationale flair en de doenersmentaliteit van Noord-Holland bij elkaar.” Behalve de wens tot meer bestuurlijke samenwerking, staat de regio ook voor een dubbele opgave.  Enerzijds toont de coronacrisis aan dat het bedrijfsleven kwetsbaar is, anderzijds bestaat de ambitie om de regionale economie verder te verduurzamen en de energietransitie te versnellen. De bestaande kennis en expertise, aangevuld met het omvangrijke fondskapitaal van ROM InWest, vormen daarvoor de sleutel.  

Janet Nieboer voorgedragen als directeur van de ROM InWest

Janet Nieboer is voorgedragen om per 1 januari aan te treden als directeur van ROM InWest. Momenteel is Nieboer nog werkzaam als algemeen directeur van FMO-NedLinx BV. Nieboer volgt interim-directeur Vincent van Woerkom op. “De uitdagingen van onze tijd vragen om een landelijk dekkend ROM-netwerk. De daadkracht waarmee de ROM tot stand is gekomen, zal ook een belangrijke waarde zijn hoe wij onze rol als partner in het ecosysteem in de regio gaan vervullen. Door projectontwikkeling, investeringen en partnerships te combineren zullen wij het innovatieve MKB gaan ondersteunen, nieuwe verdienmodellen ontplooien en een bijdrage gaan leveren aan systeemveranderingen. De toekomst van onze regio hangt af van wat we vandaag gezamenlijk doen”, aldus Nieboer. 

Met Nieboer als directeur haalt ROM InWest een bestuurder aan boord met internationale ervaring, die een uitgebreide staat van dienst heeft als het gaat om het succesvol opzetten van nieuwe ondernemingen. Naast de aankondiging van Janet Nieboer als directeur van ROM InWest zijn ook de voorzitter en leden van de raad van commissarissen (RvC) bekend. De RvC zal bestaan uit Josephine de Zwaan(vz), Désirée van Boxtel en Kuldip Singh. De drie leden leunen op geruime ervaring in de publieke sector, investeringsmaatschappijen en de technologiebranche. Met deze verscheidenheid aan achtergronden, gaat de ROM beschikken over een RvC die zowel financiële als inhoudelijke ervaring in huis heeft op het gebied van innovatie, circulariteit en energietransitie.

Ben je benieuwd of jij als ondernemer in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de ROM? Neem dan contact met ons op. We helpen je graag verder of brengen je in contact met de juiste partij.

Gerelateerd