Toerisme
Nieuws

Uitbreiding bediening en reparatie oudste zeesluis van Europa

De Oude Sluis is gerepareerd en weer veilig voor passanten over het water.

De Oude Sluis is gerepareerd en weer veilig voor passanten over het water. Het afgelopen vaarseizoen heeft dit tot aanzienlijk meer gebruikers geleid. Vanaf volgend vaarseizoen wordt de sluis ook door vrijwilligers bediend, waardoor het rondje Oudesluis-Amstelmeer-Kolhorn-Oudesluis nog beter toegankelijk is.

Inwoners van de regio NHN maken sinds twee jaar gebruik van het 200 kilometer lange sloepennetwerk. Om meer routes te kunnen varen, is een aantal knelpunten opgelost, zoals de sluis te Oudesluis. Dit door de gezamenlijke inzet van de gemeente Schagen, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en het Ontwikkelingsbedrijf NHN.

Een jaar geleden is gestart met het oplossen van de problemen bij de sluis. De schuif was vanwege de technische staat van het mechanisme buiten gebruik. Daarnaast waren de bedieningstijden van de sluis niet optimaal om een mooie route te kunnen varen in de Kop van Noord-Holland. Inmiddels  is de schuif van de sluis grondig gerenoveerd én er zijn vrijwillige sluiswachters gevonden, waardoor de bedieningstijden vanaf volgend jaar aanzienlijk verruimd zijn. De sluis wordt dan bediend van 15 mei tot en met 15 september op vrijdag, zaterdag, zon- en feestdagen van 10:00 tot 18:00 uur.

Wethouder Jelle Beemsterboer van de gemeente Schagen: “Deze sluis is de oudste nog werkende zeesluis van Europa, vroeger grensde Oudesluis aan de zee. De sluis is onderdeel van een belangrijke recreatieve vaarroute in de Kop. Het oplossen van dit knelpunt past goed in de visie én bij onze belofte om het pleziervaart-netwerk NHN te vergroten. Speciale dank gaat ook uit naar alle vrijwilligers in Oudesluis die het mogelijk maken om de bedieningstijden aanzienlijk te verruimen.”

Gedeputeerde Cees Loggen van provincie Noord Holland: “Vanaf komend voorjaar kunnen bootbezitters makkelijker en sneller door de sluis bij Oudesluis. Niet alleen is hij verbeterd mede dankzij geld van de provincie, hij kan vanaf voorjaar 2021 ook vaker per dag schutten dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers. Een mooi voorbeeld van een goede samenwerking met de gemeente Schagen en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Ik ben blij dat de provincie eraan heeft kunnen bijdragen.”

Hoogheemraad Rob Veenman van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier: “Wij werken graag mee aan kansen om waterrecreatie in stand te houden en te stimuleren. Met de bijdrage van de provincie konden we het mechaniek weer veilig en soepel maken en is de schuif helemaal opgeknapt. Er kan weer onder alle omstandigheden geschut worden, dus meer zekerheid voor de recreant en een hele opluchting voor de sluiswachter die nu vooral tevreden klanten krijgt.”

De overeenkomst voor de samenwerking in de bediening wordt deze maand bestuurlijk bekrachtigd, maar in verband met corona wordt een feestelijke handeling bij de sluis verplaatst naar het begin van het volgende vaarseizoen.

Gerelateerd