Coronavirus
Nieuws

Vastgestelde SBI-codes Tegemoetkoming schade COVID-19

Uitbreiding regeling vanaf 15 april 2020 (update 8 april 2020, 16:15 uur)

Het kabinet heeft op 7 april besloten om de TOGS-regeling nogmaals aan te vullen. De bijbehorende SBI-codes zijn in onderstaande lijst aangepast en in onze zoektool SBI-codes opgenomen. Komt de hoofdactiviteit van uw bedrijf overeen met een van de toegevoegde SBI-codes? Dan kunt u vanaf 15 april 2020 de tegemoetkoming aanvragen. De aangepaste voorwaarden vindt u vanaf die datum op onze website.

Bedrijven komen via geregistreerde nevenactiviteit ook in aanmerking voor TOGS

Ondernemers kunnen vanaf 29 april 2020 ook op basis van hun in het Handelsregister geregistreerde nevenactiviteit aanspraak maken op de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het kabinet heeft meer dan kwart van het Nederlandse bedrijfsleven een belastingvrije gift van 4.000 euro gegeven, omdat ze naast de economische gevolgen van het coronavirus ook direct zijn geraakt door kabinetsmaatregelen.

De uitbreiding betreft ondernemers die geen aanspraak kunnen maken op de TOGS-regeling met hun geregistreerde hoofdactiviteit, terwijl dit wel het geval zou zijn op basis van hun geregistreerde nevenactiviteit. Na analyse van de meldingen vanuit ondernemers bij RVO hierover blijkt dat deze geregistreerde nevenactiviteit soms beter aansluit op de daadwerkelijke bedrijfsactiviteiten. Een vereiste is wel dat de ondernemer uitsluitend op basis van de geregistreerde nevenactiviteit voldoet aan de minimumvereisten qua omzetverlies en de vaste lasten (beiden 4.000 euro). De regeling is te vinden via rvo.nl/togs.


SBI-codes

SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling en geeft aan wat de hoofdactiviteit van een bedrijf is. De SBI-code bestaat uit 4 of 5 cijfers. Uw bedrijf moet op 15 maart 2020 met deze hoofdactiviteit ingeschreven staan in het Handelsregister van KVK. U kunt de SBI-code niet met terugwerkende kracht wijzigen om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming.

Tijdens de aanvraag moet u de SBI-code van uw hoofdactiviteit selecteren. Via de KVK kunt u uw SBI-code hoofdactiviteit opvragen, of gebruik de zoektool SBI-codes op de website van RVO

  • De SBI-code van uw hoofdactiviteit staat in het Uittreksel Handelsregister van uw KVK-inschrijving. Heeft u meerdere (neven)activiteiten? De hoofdactiviteit is altijd de bovenste code.
  • Als eenmanszaak kunt u uw gegevens gratis bekijken op de website van KVK.
  • Als gebruiker van de KVK HR app krijgt u 30 gratis inzagen per jaar.


Overzicht rubrieken

Let op: niet alle (sub)codes/activiteiten van de rubrieken vallen onder de codes die in aanmerking komen. Bekijk de tabel op de website van RVO voor de actuele vastgestelde SBI-codes.

 

Gerelateerd