Innoveren
Nieuws

Wordt de ‘Lange Jaap’ gered door composiet?

Bedrijven in het Noord-Hollandse composietcluster werken samen aan oplossingen om de vuurtoren in Den Helder te redden met behulp van composiet oplossingen.

Eind vorig jaar werd bekend dat de Vuurtoren Kijkduin in Huisduinen in zeer slechte staat verkeerde. Rijkswaterstaat (RWS) zag geen mogelijkheden de vuurtoren te redden en wilde de vuurtoren slopen. Dit stuitte op veel verzet van de inwoners van Huisduinen en Den Helder. Ook de maritieme sector wilde dit icoon “Lange Jaap”, zoals de vuurtoren bekend staat, behouden, dus werden er diverse acties opgestart. Dankzij alle acties en inspanningen van betrokken omwonenden heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen voor het behoud van Vuurtoren Lange Jaap.

Piet Goverse, projectleider van het EFRO-project “Valorisatie Hightech Sector Composieten NH”, nam contact op met adviseurs van RWS met de boodschap dat het composietcluster een rol in het behoud van de “Lange Jaap” zou kunnen spelen. De bij dit cluster betrokken emeritus-hoogleraar Adriaan Beukers van TU Delft heeft veel vooronderzoek gedaan.

Goverse: “Op 14 maart 2022 heeft Adriaan Beukers zijn bevindingen gepresenteerd tijdens een eerste bijeenkomst bij Huisduiner Belang. De aanwezige composietbedrijven uit ons cluster zagen zeker mogelijkheden om de toren duurzaam te repareren met composiet én met behoud van het karakteristieke aanzicht.”

Berekeningen

Verschillende berekeningen zijn uitgevoerd en op 25 april kwamen de partners van het composietencluster voor de tweede keer bij elkaar bij CPT/Tankwell in Wieringerwerf. De eerste berekeningen van Femto Engineering werden beoordeeld en daarbij is gekeken naar verschillende productietechnieken. Om te kunnen bepalen van welke techniek het beste resultaat kan worden verwacht is breed gekeken naar milieu-impact, belasting voor de omgeving en duurzaamheid.

Twee opties

Goverse: “Uiteindelijk werd gefocust op twee mogelijkheden. Een eerste mogelijkheid is composiet ter plekke produceren en aanbrengen op de toren, een tweede optie is composiet panelen te produceren in de productiefaciliteiten van de composietbedrijven en dan aanbrengen.” Op basis van deze gezamenlijke bevindingen wordt het plan van aanpak verder uitgewerkt om een goed voorstel bij RWS te kunnen neerleggen.

Over de Lange Jaap

Met een lengte van 63,45 meter is de Lange Jaap de hoogste nog brandende vuurtoren van Nederland en de hoogste gesloten gietijzeren vuurtoren ter wereld. De bouw van de toren is begonnen in 1877 en het licht kon op 1 april 1878 worden ontstoken. De toren is 16-kantig, de onder diameter is 11 meter en de boven diameter 4 meter. Het totale gewicht is ruim 500 ton gietijzer. De meeste scheuren bevinden zich in de verdiepingsvloeren. RWS gaat nu eerst aan de binnenzijde met een drone een inspectie doen om alle scheuren in beeld te krijgen. Vele scheuren zijn overgeschilderd en de laatste schilderbeurt is van 20 jaar geleden.

 

Beluister hier het radio interview met Piet Goverse van NH Radio (vanaf 13.02 minuten)


EFRO subsidie

Dit project is voortgekomen uit het EFRO project Valorisatie Hightech Sector Composieten NH, een samenwerkingsverband tussen composietbedrijven en kennisinstellingen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is penvoerder van het project.
Logo EU Provincie Noord Holland

Pieter
Goverse

Projectleider EFRO project Valorisatie Hightech Sector Composieten NH

Gerelateerd