Over ROM InWest

Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) heeft als doelstelling de regionale en lokale economie versterken.

Een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) heeft als doelstelling de regionale en lokale economie versterken. Hoewel in de provincies de takenpakketten kunnen verschillen is de hoofdtaak van een ROM altijd om investeringen aan te jagen om zo de regionale economie en werkgelegenheid duurzaam te laten groeien.

Met de oprichting van ROM InWest wordt een schakel tussen het Rijk en de regio gevormd, waardoor gelden vanuit het Rijk makkelijker in onze regio kunnen landen. Naast het ondersteunen van innovatief MKB draagt de ROM ook bij aan de realisatie van de transitieopgaven voor energie en circulariteit. Voor ondernemers is er een fondskapitaal beschikbaar van circa 160 miljoen euro, daarnaast ondersteunt de ROM ondernemers bij hun businesscase en investeringen. Samenwerking met regionale organisaties, zoals het Ontwikkelingsbedrijf NHN is hierbij de norm.

Twee fondsen

ROM InWest stimuleert technologie en innovatie en laat deze via investeringen verder groeien, hiervoor beheren ze twee fondsen. Het MKB-fonds ter waarde van 60 miljoen euro, gericht op innovatief MKB met brede regionale speerpunten zoals high tech, repair- en maakindustrie, agrifood, logistiek, life sciences and health. Het transitiefonds met een beoogd vermogen van 100 miljoen euro, voor investeringen in de energietransitie en circulaire economie. Aanvullend biedt de ROM ondersteuning in de vorm van business development en de mogelijkheid om uitvoering te geven aan rijksregelingen. Voorbeelden hiervan zijn de Corona-Overbruggingsregeling en (COL) en het noodpakket ‘banen en economie’.

Aandeelhouders

De Nederlandse Staat is voor 49,9% aandeelhouder in ROM InWest. De regionale overheden nemen voor 50,1% deel aan ROM InWest, via een gezamenlijke regionale vennootschap. De regionale overheden bestaan uit de provincie Noord-Holland en de volgende gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en Noord-Holland Noord: Amsterdam, Amstelveen, Alkmaar, Beverwijk, Den Helder, Dijk en Waard, Edam-Volendam, Haarlem, Heemskerk, Hoorn, Hollands-Kroon, Landsmeer, Ouder-Amstel, Purmerend, Schagen, Uithoorn, Velsen, Zandvoort. In Noord-Holland Noord participeren de gemeenten via een STAK (stichting administratiekantoor).

Extra aanvulling op diensten van NHN

Voor Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord biedt ROM InWest een belangrijke meerwaarde voor de regionale economische ontwikkeling. Ondernemers uit de regio kunnen al jaren bij Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord terecht voor advies en begeleiding, bijvoorbeeld als het gaat om samenwerking en vestiging. Met de ROM ontstaat een extra tool om ondernemers ook toegang te verschaffen tot kapitaal en fondsen van de Rijksoverheid. De ROM vult op deze manier de bestaande dienstverlening vanuit Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord aan.

Persoon op de foto - Waronne Sint

waronne
sint

Regionale samenwerking en ROM InWest

Gerelateerd