Werkbezoek demissionair minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het is maandag 3 juli, de afgelopen dagen stond Den Helder in het teken van de zesde editie van Sail Den Helder. De laatste schepen liggen nog aan de kade van Willemsoord, hier en daar hangt nog een Sail vlag aan de gevel en vrachtwagens rijden af en aan om het activiteitenterrein weer af te breken. Vandaag bracht inmiddels demissionair Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, een bezoek aan regio Noord-Holland Noord en specifiek de Kop van Noord-Holland. Ondanks de korte voorbereidingstijd is door goede samenwerking een programma opgesteld wat de impact van de huidige Regio Deal belicht maar ook de knelpunten voor de kleinere kernen in onze regio laat zien.

1
Ontvangst bij het Pomphuis op Willemsoord Den Helder

Elke regio telt!

Aanleiding voor het bezoek was het rapport ‘Elke regio telt!: een nieuwe aanpak van verschillen tussen regio’s’ wat eind maart is opgeleverd en de daaropvolgende uitnodiging die verstuurd is door de drie burgemeesters van de gemeenten Alkmaar, Den Helder en Hoorn namens de regio Noord-Holland Noord. Het opgestelde rapport onderstreept de groeiende kloof tussen economisch sterke regio’s en de minder sterke regio’s en pleit voor effectievere regionale samenwerking en effectievere samenwerking tussen het rijk en de regio. Op de agenda stond dan ook een gesprek met verschillende bestuurders uit de regio en een bezoek aan het dorpje Oudesluis, waar de voorzieningen steeds verder afnemen.

De dag werd gestart bij het Pomphuis, ook wel Gebouw 47 of het stoommachinegebouw genoemd, op het terrein van Willemsoord in Den Helder. Het gebouw in neoclassicistische stijl dankt zijn naam aan de stoommachine die in het gebouw stond, de energie die de stoommachine leverde werd gebruikt om Dok I droog te pompen. Op de bovenste verdieping van het Pomphuis vind je een sfeervolle bestuurskamer wat de locatie vormde voor het bestuurlijk overleg met de minister en verschillende bestuurders uit de regio. Onderwerp van dit gesprek waren de kansen, bedreigingen en knelpunten naar aanleiding van het rapport en de sociaal maatschappelijke en economische issues die spelen binnen de regio.

Na een klein uurtje verplaatste het gezelschap zich naar de kleurrijke omgeving van METIP, zo’n 50 meter verder op het Willemsoord terrein. Binnen METIP komen ondernemers, kennisinstellingen, studenten en de maritieme sector samen om te werken aan innovatieve vraagstukken voor de versterking van de maritieme, mariene en offshore energie sector. METIP is ontstaan uit een van de programmalijnen van de huidige Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland. Met het bezoek kon de delegatie met eigen ogen kennis nemen van de impact en werking van de Regio Deal in de Kop van Noord-Holland. Na inhoudelijke presentaties werd de delegatie rondgeleid door het gebouw.

Rondleiding bij SimCenMar

Van virtuele marineschepen tot het op afstand besturen van drones

Uniek tijdens deze rondleiding was de inkijk in het Simulatie Centrum Maritiem (SimCenMar) van de Koninklijke Marine. Een expertisecentrum en gamestudio waar onderwijs- en trainingsmiddelen in Virtual Reality voor marinepersoneel worden ontwikkeld. Hier wordt, met behulp van stagiaires, de praktijksituatie nagebouwd in een veilige virtuele leeromgeving. Twee andere belangrijke partners binnen METIP zijn DroneQ en Airhub. Zij werken beide aan belangrijke ontwikkelingen voor het toekomstige onderhoud van windparken op zee en de beveiliging van de infrastructuur op zee.

Het toenemende aantal windparken op zee brengt een uitdaging op het gebied van onderhoud met zich mee. Met onbemande sonar-boten kunnen inspecties snel en effectief vanaf land uitgevoerd worden. Voor het transport van goederen naar en over zee wordt gewerkt aan de inzet van drones. Deze drones kunnen grote stukken vliegen buiten het zicht van de piloot. Dit biedt niet alleen perspectief voor het goederentransport maar ook voor de veiligheid langs de Nederlandse kusten. Door intensieve samenwerking met de kustwacht, reddingsbrigade, veiligheidsregio en bosbeheer kunnen drenkelingen sneller opgespoord worden en muien en bosbranden snel in kaart worden gebracht.

3
Presentatie over de huidige Regio Deal
4
Rondleiding bij DroneQ en Airhub

Kleine dorpskernen

Na het bezoek aan Willemsoord was het tijd om de bus in te stappen richting Oudesluis. Dit is een van de vele kleine dorpskernen die Noord-Holland Noord kent. Dit bezoek laat ook precies zien waar het rapport ‘Elke regio telt’ om gaat. De voorzieningen in de kleine kernen nemen af, sociale contacten nemen af en het woonplezier neemt af. Het eerste aanzicht van het dorp is dan ook het vervallen pand van een voormalig caférestaurant. Na een wandeling door het dorp met zo’n 720 inwoners werd de delegatie ontvangen in de voormalige school. Hier werd het gesprek gevoerd met vertegenwoordigers van Algemeen Dorpsbelang Oudesluis, Dorpsraad Kreileroord en betrokkenen bij het rapport ‘Elke regio telt’. Tegen welke leefbaarheidsaspecten lopen de dorpsraden aan in een kleine kern? Hoe kan de bereikbaarheid verbeterd worden en welke problematiek komen ouderen tegen qua wonen en welzijn in deze kleine kernen?

Het voormalige caférestaurant in Oudesluis

Hoe verder?

Inmiddels is het werkbezoek een week geleden. We hebben alle gesprekken en ervaringen op ons in laten werken en gaan én moeten daarmee aan de slag. “Het is pijnlijk om te zien dat voorzieningen minder worden”, “Gelden landen toch steeds in de randstad in plaats van de regio” en “Ga voor een integrale aanpak, betrek de hele regio en kijk breder dan alleen een economische deal”. Het zijn een aantal van de reacties naar aanleiding van het bezoek en belangrijke pijlers die meegenomen worden in de samenwerking binnen de regio en bij het schrijven van een nieuwe Regio Deal voor regio Noord-Holland Noord breed.

Gerelateerd