Investeren in de kracht van de regio

Ben jij op zoek naar investeerders of financiering voor jouw ambitieuze, innovatieve plannen, het ontwikkelen van nieuwe producten of het vestigen van jouw bedrijf in Noord-Holland Noord? Ontwikkelingsbedrijf NHN brengt je in contact met de juiste partijen, die je graag ondersteunen bij het waarmaken van jouw zakelijke plannen.

Jouw succes als motor van de economie

Als ondernemer in Noord-Holland Noord speel je een belangrijke rol in de regio. Je biedt werkgelegenheid, versterkt de regionale economie en draagt bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Groei en innovatie is dus niet alleen van grote waarde voor jouw bedrijf, ook de regio profiteert van jouw zakelijke succes. Ontwikkelingsbedrijf NHN ondersteunt en stimuleert ondernemers met groeiambities op vele vlakken en geeft je alle ruimte te groeien in een regio met onbegrensde potentie. Van Noord-Holland Noord, voor Nederland.

Personen op de foto

Sterk en relevant netwerk van financiers

Ontwikkelingsbedrijf NHN beschikt over een sterk netwerk van financiers, die investeren in nieuwe ideeën, duurzame innovaties en een krachtige regio. Wij zijn de verbindende factor tussen de ambitieuze ondernemer en relevante financiers, zoals banken, fondsen en investeerders. Daardoor kunnen we je snel in contact brengen met de juiste partijen. In welke fase jouw bedrijf ook verkeert. Zo krijg je niet alleen toegang tot ons netwerk, ook helpen we je bij het vergroten van de slagingskans bij het vinden van financiering. Dit doen we bijvoorbeeld door je te ondersteunen en adviseren over het opstellen van een attractief, goed doordacht en sterk onderbouwd businessplan.

Partijen in ons netwerk zijn onder meer:

Financieringstafel

Op initiatief van Provincie Noord-Holland organiseert Ontwikkelingsbedrijf NHN samen met partners een regionale financieringstafel. Ondernemers met een financieringsbehoefte komen via deze tafel in contact met verschillende investeerders, banken en financiers, die met hun specifieke kennis, netwerk en financieringsmogelijkheden ondernemers direct verder kunnen helpen met financiële vraagstukken.

Subsidie-
mogelijkheden

Ontwikkelingsbedrijf NHN ondersteunt en adviseert niet alleen bij het vinden van start- en groeikapitaal, ook informeren we ondernemers in Noord-Holland Noord over subsidieaanvragen. Zowel regionaal als landelijk is een veelvoud aan subsidies beschikbaar gesteld, die bedrijven helpen bij het verduurzamen van de bedrijfsvoering en duurzaam ondernemen. 

Verbindende factor voor een warm welkom

Zelf investeert Ontwikkelingsbedrijf NHN niet, wel bieden we bedrijven intensieve en betrokken begeleiding bij investeringen in de regio Noord-Holland Noord. Dit houdt in dat wij bedrijven begeleiden bij financieringsvragen, maar wel met het oog op het vestigen van de bedrijfsactiviteiten in deze regio. Mocht dit ook jouw intentie zijn, dan zijn we je uiteraard graag van dienst.

Gerelateerd