Financieringstafel Noord-Holland Noord

Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: groei en continuïteit. Wat is het dan jammer dat je vaak voor een gesloten deur staat op het moment dat je met een financieringsaanvraag aanklopt bij een bank.

Betekent dit ‘nee’ dat je de groei en doorontwikkeling van jouw bedrijf uit het hoofd moet zetten? In veel gevallen wel. Daar moet iets aan gedaan worden. En dat doen we ook. De Financieringstafel Noord-Holland Noord helpt starters, groeiers en alle andere regionale ondernemers bij het maken van de volgende stap.

Ons doel is jouw belang

Noord-Holland Noord is een regio van échte ondernemers. Aanpakkers, durvers en doeners, die met een net zo open als duidelijke visie bouwen aan hun onderneming. Met legio tastbare en zichtbare voorbeelden als klinkend resultaat. En die stroom aan vernieuwende ideeën en onderscheidende samenwerkingen willen we blijven voeden. Natuurlijk in het belang van jou als ondernemer, maar ook als aanjager van een sterke, groeiende regionale economie. De Financieringstafel Noord-Holland Noord brengt behoeftes en beschikbare middelen samen aan tafel. Gezamenlijk vergroten we jouw kans op het vinden en verkrijgen van kapitaal.

Over de Financieringstafel

De Financieringstafel Noord-Holland Noord helpt je bij het vergroten en versterken van jouw netwerk, biedt begeleiding in de zoektocht naar kapitaal en ondersteunt je bij het uitwerken van jouw concept en het schrijven van een sterk businessplan. Het pilotproject richt zich specifiek op mkb-ondernemers met een veelbelovende businesscase, maar hier (nog) geen financiering voor kunnen vinden. 

Maak kennis met de initiatiefnemers:
• ABN Amro
• Rabobank
• ING
• Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
• Provincie Noord-Holland
• PIM
• Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Gedragsregels financieringstafel

Elke ondernemer die plaatsneemt aan de financieringstafel kan open en transparant – en in volledig vertrouwen – over uitdagingen, plannen en ambities communiceren. Hiervoor hebben we belangrijke gedragsregels afgesproken over hoe deelnemende partijen met elkaar omgaan. Zo mogen bijvoorbeeld banken geen commercieel gevoelige informatie delen en worden van elke bijeenkomst notulen opgesteld. De gedragsregels waarborgen dat elk overleg voldoet aan de regels van het mededingingsrecht en compliance-richtlijnen van de banken.

Betrouwbare bondgenoten, scherpe sparringpartners

Een duidelijk ‘nee’ van een bank betekent allerminst het einde van een veelbelovende visie of een ambitieus idee. Vaak zijn ondernemers zich niet bewust van inspirerende alternatieven voor het vergaren van kapitaal. Misschien heb je weleens gehoord van ‘crowdfunding’, ‘private equity’, ‘formal investors’ of participatiemaatschappijen. En zo niet, maak je dan geen zorgen. Voor veel ondernemers voelen deze financieringsvormen als een ‘ver-van-mijn-bed-show’. Of is onduidelijk hoe relevant deze financieringsvormen nu daadwerkelijk zijn. Zonde, want waar je misschien denkt dat je geen keuze hebt is die keuze er dus wel.

Dáárom organiseren wij deze tafels

‘Bij welke kredietverlener moet ik zijn? En wie helpt mij concreet verder’? Het zijn de belangrijkste vragen die elke ambitieuze ondernemer in de zoektocht naar financiële ondersteuning of een kapitaalinjectie moet beantwoorden. In veel gevallen, en zeker nu, staan banken en investeerders niet in de rij. Banken hebben in de afgelopen jaren eigen (nieuwe) criteria ontwikkeld voor het beoordelen van financieringsaanvragen vanuit het mkb. Dit maakt het er voor jou als ondernemer niet makkelijker op. En ook de regio ervaart hier de gevolgen van.

Ondernemers die kansen zien passen namelijk vaak goed in het regionale ecosysteem. Ook de regionale economie is dus gebaat bij de ruimte en kansen die jij krijgt om te groeien. De tafel draagt bij aan het sterk maken en houden van de regionale economie in Noord-Holland Noord. Door verschillende netwerken op natuurlijke wijze met elkaar te verbinden ontstaan unieke samenwerkingen. Met als resultaat een aantrekkelijk en actief regionaal investeringslandschap. En daar profiteert iedereen van!

Maandelijkse bijeenkomsten voor blijvende groei

Juist voor bedrijven die vastlopen met financieringsaanvragen organiseren we maandelijkse bijeenkomsten, waarbij we gezamenlijk oplossingen zoeken. Het uiteindelijke doel is simpel: het mkb laten doorgroeien. Maar er is ook volop ambitie om innovatieve startups verder te begeleiden naar goed renderende business. Want zeg nu zelf: het is toch veel leuker om uiteindelijk een scale-up te kunnen zijn? Door de inbreng van kapitaal, kennis en het netwerk zorgen de partijen aan tafel ervoor dat jouw bedrijf verder wordt geholpen. Dat is en blijft de essentie!

Verder kijken dan alleen geld verstrekken

De betrokkenheid van de Financieringstafel Noord-Holland Noord stopt niet bij het verstrekken van geld. Soms is kapitaal namelijk niet het enige breekpunt. Het komt voor dat een businessplan nog niet voldoet, in een bedrijf (nog) onvoldoende ondernemerschap aanwezig is om verwachtingen waar te maken of dat andere kwaliteiten ontbreken. Door over een breed front naar de bedrijfscase te kijken kan de financieringstafel starters en groeiers ook op die onderdelen de weg wijzen. We voeren dus ook discussies over ondernemerschap!

Persoon op de foto - Abdellah-Ezzerari

Ben je op zoek naar kapitaal voor de groei van jouw bedrijf?

Neem direct contact op met Abdellah Ezzerari en bouw aan jouw toekomst.

Gerelateerd