Blog

5 slimme oplossingen voor optimaal gebruik netwerkcapaciteit

Veel ondernemers stuiten momenteel op de capaciteitsgrenzen van het regionale elektriciteitsnetwerk. In deze gastblog van Liander geven Mario Verzijlberg en René Kroese, relatiemanagers grootzakelijke markt, vijf tips voor ondernemers.

Veel ondernemers stuiten momenteel op de capaciteitsgrenzen van het regionale elektriciteitsnetwerk. Uitbreidingswerkzaamheden zijn weliswaar in volle gang, maar dat neemt niet weg dat netbeheerder Liander voorlopig helaas vaak ‘nee’ moet verkopen op aanvragen voor meer vermogen. Er is echter nog veel mogelijk als we samen creatiever en efficiënter omgaan met de ruimte die er is. Met deze blog deelt de netbeheerder tips voor vijf slimme oplossingen waarmee ondernemers de knelpunten in het netwerk kunnen omzeilen. Belangrijkste aanbeveling: optimaliseer het gebruik en de opslag ‘achter de meter’.

De zaken gaan goed, je wilt snel stappen zetten met verdere verduurzaming, innovatie en groei. Vaak vereist dat op specifieke momenten meer speling in je elektriciteitsvoorziening dan je huidige contract met netbeheerder Liander toestaat. Dat geldt voor zowel het afnemen van elektriciteit als voor het terugleveren van zelf opgewekte duurzame stroom, waar veel ondernemers zeer succesvol in zijn.

Stroom genoeg maar onvoldoende distributieruimte

Een nieuw contract dan maar? Was het maar zo simpel. Er is stroom genoeg – te veel zelfs, op dagen met veel zonuren of wind. Het probleem zit ‘m in de distributie. De bestaande infrastructuur biedt te weinig ruimte om alle conventionele en hernieuwbare elektriciteitsstromen van A naar B te brengen zonder een reëel risico op overbelasting. Daarom is het essentieel om creatief maar veilig te roeien met de riemen die we hebben. Liander geeft ondernemers de volgende praktische doe-het-zelf-tips en staat klaar om mee te denken en slimme oplossingen te faciliteren. Lees de tips en ga in gesprek met je netbeheerder en installateur.

Tip 1 – Optimaliseer gebruik achter de meter door inzet van data

Noord-Hollandse ondernemers anticiperen succesvol op de energietransitie. Noord-Holland Noord is zelfs koploper met de heldere ambitie om in 2040 CO2-neutraal te zijn. Helaas lopen bedrijven die zelf groene stroom produceren op dit moment tegen de grenzen van het netwerk aan. Terugleveren is problematisch. Om die reden is het belangrijker dan ooit om zelf opgewekte stroom optimaal te gebruiken voor eigen productieprocessen en secundaire processen. Denk aan het laden van bedrijfswagens en auto’s van personeel. Met andere woorden: gebruik zo veel mogelijk stroom buiten het netwerk om – ‘achter de meter’.

Helaas hebben lang niet alle bedrijven goed in beeld wanneer het stroomverbruik laag of gemiddeld is en wat eventuele piekmomenten zijn. Maar gelukkig bestaan er meerdere slimme tools om op basis van realtime data bedrijfsgebonden energiestromen gedetailleerd in kaart te brengen en te analyseren. Met die data-analyses laten bedrijfsprocessen en eigen energiestromen zich beter met elkaar in balans brengen. Dat is niet alleen gunstig voor het netwerk, maar ook voor je onderneming, zeker bij de huidige stroomtarieven. Bespreek de mogelijkheden met je installateur.

Tip 2 – Investeer nu in eigen opslag in bedrijfsbatterijen

Hoe dan ook, er zullen zich momenten voordoen waarop je met overschotten aan zelf opgewekte groene stroom zit. En die kun je momenteel niet op elk gewenst moment kwijt op het Liander-netwerk. Laten weglekken dan maar? Natuurlijk niet. Denk liever aan de optie van stroomopslag in eigen bedrijfsbatterijen. Dat betaalt zich altijd uit. Met eigen acties heb je als onderneming altijd een buffer die je op specifieke momenten – bij piekmomenten, bijvoorbeeld – op een slimme manier inzet.

Het is een realistische optie, want de ontwikkelingen rond accu’s voor zakelijk gebruik en megabatterijen zitten in een stroomversnelling. Eigen opslag voor eigen gebruik, zowel thuis als op de zaak, gaat een sleutelrol spelen in de energietransitie. Het snel groeiende aanbod van laagdrempelige leaseconstructies voor bedrijfsaccu’s helpt een handje. Ook hier geldt: bespreek de mogelijkheden met je installateur en/of Liander. Liander werkt namelijk aan contractvormen die het terugleveren van stroom uit eigen opslag faciliteren. Zo is het moment van terugleveren beter af te stemmen op de dynamiek van het netwerk.

Mario Verzijlberg en René Kroese, relatiemanagers Groot Zakelijk bij Liander

“Optimaliseer het gebruik en de opslag ‘achter de meter”

Tip 3 – Slim laden, bij voorkeur ‘achter de meter’

Een van de redenen waarom elektriciteitsnetwerken het uitgaande en inkomende stroomverkeer niet optimaal kunnen verwerken, is de snelle opkomst van de elektrische auto. Vooral in de bedrijfssfeer zijn hybride en volledig elektrische voertuigen populair. Ze dragen immers bij aan het terugdringen van de C02-uitstoot en een groen imago. Maar het opladen van al die elektrische auto’s zorgt ook voor extra belasting van het netwerk.

Door het laadproces slimmer te maken draag je bij aan de stabiliteit en betrouwbaarheid van het bestaande netwerk. Er bestaan geavanceerde technologieën om laadpunten van intelligente, op afstand bestuurbare functies te voorzien. Denk aan dynamische laadsnelheden en -tijden. En denk vooral ook aan de inzet van zelf opgewekte stroom voor het laden van je wagenpark, ofwel ‘laden achter de meter’. Dan boek je dubbel winst. Informeer bij de installateur naar de voordelen van slimme laadpalen en verdere digitalisering van je elektriciteitsstromen.

Tip 4 – Slimme, custom made contractvormen

Als ondernemer/grootverbruiker die voor verdere innovatie en groei meer ruimte nodig heeft op de stroomsnelweg, loop je met bestaande contracten vast in de file. Aanvragen voor meer vermogen worden nog maar zelden toegekend. Echter, met slimme custom made contractafspraken is het vaak mogelijk om op een flexibeler manier gebruik te maken van de beschikbare capaciteit.

Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om de inkoop en verkoop van vermogen en distributie te organiseren via een overkoepelend platform van netbeheerders, GOPACS genaamd. Met name voor grootverbruikers als tuinders en zon- en windmolenpark kan dit een interessante oplossing zijn. Informeer naar de mogelijkheden.

Tip 5 – ‘Off grid-ondernemen’ kan een tijdelijke oplossing zijn

Bedrijventerreinen en andere vestigingslocaties zoeken in toenemende mate naar mogelijkheden om bedrijven via eigen, kleinschalige energievoorzieningen van groene stroom te voorzien. Denk aan zonne- en windmolenparken met een eigen infrastructuur van kabels die bedrijven op het terrein op de voorziening aansluiten.

De gemeente Alkmaar startte in 2017 met het succesvolle project Boekelermeer Energiepositief. Dit werd onlangs verbreed naar ‘Alkmaar Energiepositief’ en resulteerde in de oprichting van een eigen energiebedrijf. Nog een sprekend voorbeeld: de gemeente Dijk en Waard wil op al haar bedrijventerreinen een onafhankelijk stroomnet realiseren. Het zijn oplossingen die tijd vergen en waarin Liander vooral een adviserende rol heeft, maar het is een van de vele stappen naar verdere verduurzaming en een succesvolle energietransitie. Vandaar deze vijfde tip: bespreek eens met je gemeente wat de mogelijkheden zijn en of er al concrete plannen bestaan voor zelfvoorzienende bedrijfsparken.

Tot slot

Intussen wordt bij Liander onafgebroken door gewerkt aan het elektriciteitsnetwerk van de toekomst, want de vraag naar stroom bij zowel het mkb als grootbedrijven blijft toenemen. Tot die tijd helpen slimme oplossingen bij het wegnemen van knelpunten. Sommige oplossingen zullen tijdelijk zijn, andere zullen een blijvend karakter hebben omdat ze bijdragen aan een verdere verduurzaming van de energievoorziening. Op dit moment is het de kunst om de beschikbare ruimte sámen zo efficiënt mogelijk te verdelen en benutten. Met als quick wins: optimalisering van het gebruik achter de meter en opslag van zelf opgewekte stroom met behulp van bedrijfsbatterijen. Daarom als laatste tip: ga in gesprek met je netbeheerder over slimme oplossingen.

Auteurs

Mario Verzijlberg
Relatiemanager grootzakelijke markt | Liander

René Kroese
Relatiemanager grootzakelijke markt | Liander

 

Robin van Beijnum

Accountmanager Duurzame Energie

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord

Heb je vragen over hoe je jouw onderneming kan verduurzamen? Of hoe je omgaat met de netcongestie? Neem dan contact met me op!

+31(0)6 21 94 51 32
rvanbeijnum@onhn.nl

Gerelateerd