NHN
Blog

Meer personeel of investeren in beschikbaar potentieel? Groeien doe je slim en samen!

Hoe bind je talentvolle medewerkers aan je organisatie? In veel gevallen kun je profiteren van aantrekkelijke samenwerkings- en subsidieregelingen. Maar je moet wel de weg weten. In deze blog lees je waarom de arbeidsmarkt ondernemers dwingt om slimmer met talent om te gaan en welke regelingen daarvoor bestaan.

Om groeiambities waar te maken heb je talentvolle medewerkers nodig. Je kunt kiezen voor het aantrekken van personeel, het verdiepen van competenties van bestaande medewerkers, of voor een combinatie. Je keuze is afhankelijk van je doelen. In alle gevallen kun je profiteren van aantrekkelijke samenwerkings- en subsidieregelingen. Maar je moet wel de weg weten. In deze blog lees je waarom de arbeidsmarkt ondernemers dwingt om slimmer met talent om te gaan en welke regelingen daarvoor bestaan.

Heb je vacatures uitgezet en is de vangst matig? Veel ondernemers lopen tegen dit probleem aan. De spanning op de arbeidsmarkt kan wel eens remmend gaan werken op de groei van de economie en individuele bedrijven. De verwachting was dat de coronapandemie een hausse aan werkzoekenden zou veroorzaken, maar de werkelijkheid pakt anders uit. Volgens CBS-cijfers stonden er halverwege dit jaar 327 duizend vacatures open. Dat zijn meer vacatures dan dat er werkzoekenden zijn. De verhouding is zorgwekkend: 106 banen op 100 mogelijke kandidaten. Bovendien is de kans op een mismatch aanzienlijk.

Hoeveel potentieel heeft je personeel?

Ook in Noord-Holland Noord wordt het vinden en binden van gekwalificeerd personeel een van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Sinds het eerste kwartaal van dit jaar neemt de spanning op onze regionale arbeidsmarkt merkbaar toe. Met urgente tekorten in de techniek, ICT en zorgberoepen en een snel groeiend aantal vacatures in de horeca, detailhandel en transportsector, volgen we de landelijke trend. 

Door deze ontwikkeling moet je als ondernemer flink aan je werkgeversreputatie sleutelen om de war for talent in jouw voordeel te beslissen. Tegelijkertijd doe je er wijs aan om goed te kijken naar je bestaande arbeidspopulatie. Door uit te vissen wat de verborgen mogelijkheden van je personeel zijn, welke opleidingsbehoeften er leven, en daar actief in te investeren, kun je de arbeidsmarkt te slim af zijn. Bovendien anticipeer je daarmee op de behoefte aan nieuwe competenties.

Want de wereld van werk verandert snel. Denk aan hybride werken, als gevolg van corona, meer projectmatig werken, maar ook aan langer doorwerken. Kijk bovendien naar de impact van voortschrijdende automatisering en digitalisering. Employagility – de lenigheid die snel veranderende werkprocessen vereisen – is het nieuwe recept om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden en hun waarde voor je bedrijf te vergroten. Het opleiden en ontwikkelen van medewerkers is een effectieve route om als ondernemer door te groeien én om als bedrijf fit en wendbaar te blijven.

Foto van een mannelijke werknemer Kenz Figee

Regelingen waarmee je samen meer bereikt

Maar hoe geef je hier vorm en inhoud aan als ondernemer? Waar begin je, wat zijn toekomstbestendige keuzes? Waar haal je als kleiner bedrijf of start-up de tijd vandaan om een passend en efficiënt uitvoerbaar opleidings- en ontwikkelprogramma op te tuigen? En, ook niet onbelangrijk, waar haal je het geld vandaan? Samen bereik je meer dan alleen. De provincie Noord-Holland biedt twee aantrekkelijke regelingen waarin de nadruk ligt op slim samenwerken om sneller concrete stappen te zetten.

  • SLIM Samen-regeling 2021 – een laagdrempelige subsidieregeling, gericht op het stimuleren van een bedrijfscultuur waarin permanent leren en ontwikkelen verankerd is; 
  • MKB!dee-regeling – bedoeld om binnen innovatieve mkb-samenwerkingsverbanden ideeën over scholing en ontwikkeling te delen, uit te werken en te financieren.

SLIM Samen-regeling

De SLIM Samen-regeling 2021 is gericht op het optuigen van een leer- en ontwikkelcultuur. Het creëren van een effectieve leer- en ontwikkelcultuur, gebaseerd op de principes van een Leven Lang Ontwikkelen (LLO), schiet er vaak bij in door gebrek aan tijd, kennis, capaciteit, en middelen. Zeker bij kleinere bedrijven.

De SLIM Samen-regeling reikt slimme tools en handvatten aan om die impasse te doorbreken. Voor samenwerkingsverbanden tussen minimaal twee mkb-bedrijven is subsidie beschikbaar. Werk je bijvoorbeeld als internetondernemer of online groothandelsplatform samen met een gespecialiseerd distributiebedrijf? Dan biedt de SLIM Samen-regeling een unieke kans om als partners ook werk te maken van de verdere ontwikkeling van je personeel. Projecten die voor subsidie in aanmerking komen zijn onder meer:

  • het inventariseren van de scholingsbehoefte en opzetten van een opleidings- en ontwikkelplan;
  • het inwinnen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor individuele medewerkers of specifieke functiegroepen;
  • het ontwikkelen en implementeren van toekomstbestendige leer- en ontwikkelplatformen en inrichten van praktijkleerplaatsen.

MKB!dee-regeling

Deze regeling is voor innovatie en personeelsontwikkeling. Ben je actief in een bij uitstek innovatieve sector? In de techniek of technologie, bijvoorbeeld, of in de duurzame energie-industrie? Dan weet je dat investeren in de ontwikkeling en wendbaarheid van medewerkers van vitaal belang is voor de groei en continuïteit van je onderneming.

De subsidieregeling MKB!dee is bedoeld om ideeën en projecten die een inspirerende leer- en ontwikkelcultuur stimuleren te versnellen. De lat ligt hoog maar er zijn legio voorbeelden van succesvolle samenwerkingsprojecten op het gebied van onder meer:

  • het creëren van innovatieve leeromgevingen en –tools, bijvoorbeeld gebaseerd op AI;
  • de inzet van Virtual Reality bij trainingen rond kwaliteit, veiligheid en gezondheid;
  • samenwerkingsverbanden tussen technische opleidingen en bouwbedrijven;
  • de realisatie van kennisplatforms en apps voor medewerkers van kwekerijen en tuincentra;
  • game based assessment- en scholingsplatformen om installateurs aan te trekken voor de energietransitie.

Meer en slimmer personeel? Subsidieregelingen helpen je verder

SLIM Samen en MKB!Idee blijken in de praktijk uiterst effectief om plannen op het gebied van personeelsontwikkeling te realiseren en de uitdagingen van de arbeidsmarkt om te zetten in kansen. Maar er bestaan meer regelingen die je helpen om personeel aan te trekken en/of op te leiden. Zodat de spanning op de arbeidsmarkt verdere groei niet in de weg hoeft te staan. Hieronder vind je een korte opsomming.

Subsidieregeling praktijkleren

Is bedoeld voor werkgevers die leerwerkplaatsen willen aanbieden. Op alle opleidingsniveaus. Voorziet in een jaarlijkse vergoeding van maximaal € 2.700,- per opleidingstraject. De regeling kent een laagdrempelige en efficiënte aanvraagprocedure.

Instroomsubsidies

Dit is een verzamelnaam voor subsidieregelingen waarmee de overheid werkgevers stimuleert om medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. De belangrijkste zijn de loonkostenvoordelen (LKV’s). Per medewerker kun je per jaar tot € 6.000,- subsidie aanvragen, met een maximum van drie jaar.
Lees meer

Transitieregeling

Als werkgever heb je een tweejarige inspanningsplicht om werknemers vanuit de ziektewet naar werk te begeleiden. Lukt dit niet, dan betaal je een transitievergoeding. Met de Transitieregeling kun je een deel terugkrijgen.

STAP-budget

Het STAP-budget (Stimulans Arbeidsmarktpositie) stimuleert werkenden om de regie voor hun ontwikkeling en duurzame inzet in eigen hand te nemen. Iedereen in Nederland kan aanspraak maken op maximaal € 1.000,- per jaar. Per 1 januari 2021 vervangt de regeling de fiscale aftrek van scholingsuitgaven. Jaarlijks stelt de overheid € 200 miljoen beschikbaar.

Auteur

Cees Brinkman

Op zoek naar nieuw personeel en zie je een passende regeling voor jouw bedrijf? Neem contact op en ik help je graag verder op weg!

Lees verder