Energie
Blog

Wettelijke verplichtingen om energie te besparen

Energiebesparing is noodzakelijk voor het beschermen van ons klimaat én voor je portemonnee, maar wist je dat bedrijven ook wettelijk verplicht zijn tot bepaalde maatregelen? Er zijn verschillende regels en wetten die bedrijven aansporen om duurzamer te worden. In deze blog lees je over vijf belangrijke verplichtingen voor bedrijven. 

1. Energie-auditplicht (EED)

De Energie-auditplicht (EED) is een vierjaarlijkse verplichting die voortkomt uit de Europese Energie-Efficiëntie Richtlijn. Deze audit heeft als doel om bedrijven bewust te maken van hun energieverbruik en de mogelijkheden om energie te besparen. 

Deze verplichting geldt voor grote bedrijven die meer dan 250 fte hebben of een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro. Als je niet voldoet aan deze verplichting, kan de Rijksdienst voor Ondernemen (RVO) je een dwangsom opleggen. 

2. Energielabel voor Utiliteitsgebouwen

Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en welke energiebesparende maatregelen nog mogelijk zijn. Dit label is verplicht bij de verkoop, verhuur of oplevering van utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen, en gebouwen voor bijeenkomsten.

3. Verplicht Energielabel C voor Kantoorpanden

Vanaf 1 januari 2023 is een energielabel C verplicht voor kantoorpanden. Dit label beperkt het toegestane primair fossiele energiegebruik tot maximaal 225 kWh per vierkante meter per jaar (kWh/m2 jr). Deze verplichting geldt voor kantoorpanden die minimaal 100 vierkante meter groot zijn en niet als monument zijn aangemerkt. 

4. Informatieplicht Energiebesparing

Bedrijven zijn verplicht om te rapporteren welke energiebesparende maatregelen ze hebben genomen. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh aan elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken. 

5. Energiebespaarverplichting

Bedrijven zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van maximaal 5 jaar. 

Deze verplichting geldt voor bedrijven die vergelijkbare energiehoeveelheden verbruiken als bij de informatieplicht. Welke energiebesparende maatregelen je moet nemen is afhankelijk van je bedrijfstak. Op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vind je erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing voor 19 bedrijfstakken. Daarin staat waaraan je met jouw bedrijf moet voldoen. 

Toekomstige Richtlijnen

Naast deze vijf wettelijke verplichtingen zijn er ook richtlijnen zoals het Klimaatakkoord van 2019, streefdoelen voor de utiliteitsbouw (richtlijnen en een streven voor zowel 2030 als 2050) en de volgende stappen na het energielabel C voor kantoren. Ook als je op dit moment nog aan de huidige regelgeving voldoet is de verwachting dat er meer aankomt in de nabije toekomst. Probeer daarop te anticiperen door nu al extra stappen te zetten. 

Wil je meer weten over hoe je jouw bedrijfspand kunt verduurzamen? Neem contact op met het Ontwikkelingsbedrijf om de mogelijkheden door te spreken. ondernemersloket@onhn.nl  

Gerelateerd