North Sea Energy Gateway

Noord-Holland Noord is de North Sea Energy Gateway voor alle onderhoudsactiviteiten in de Noordzee. De onderscheidende infrastructuur van zeehaven, heliport, maritieme kenniscentra, opleidingen en bedrijven, gekoppeld aan de aanwezige offshore-kennis en -ervaring én de unieke ligging maken van deze regio een Europese energie-hub van wereldformaat.

Energie en water: Noord-Holland Noord levert

Noord-Holland Noord, omringd door de Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer, kent een lange historie met het beheersen en benutten van water. Van de inpoldering van Wieringermeer en de aanleg van de Afsluitdijk tot de drooglegging van de vele polders; het watermanagement van deze regio door de eeuwen heen is internationaal bekend.  

Leverde water in het verleden nieuw land op – met als resultaat onder meer een bloeiende agrifood-sector – tegenwoordig zorgt water vooral voor duurzame energie. De ruime, ongeëvenaarde kennis en de perfecte ligging van Noord-Holland Noord maken van de regio een voorloper in de productie van wind op zee en waterstof. Als proeftuin voor energiewinning uit water, leggen we de basis voor een duurzame toekomst en een beter klimaat.

Droneshot van de zee en windmolens
Foto van motor van een boot in het water

Energietransitie op de Noordzee

Van oudsher sterk in de productie van olie en gas, gaan we nu vol de transitie in naar wind op zee en waterstof productie. Alle expertise voor het werken in maritieme omstandigheden hebben we al in huis. Combineer dat met een feilloos gasnetwerk dat we in kunnen zetten voor groen gas, en we hebben goud in handen. 

 

Een overvloed aan energie

Toonaangevende kennisinstellingen op het gebied van watermanagement huizen in Noord-Holland Noord. Zo werkt het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel, één van de grootste wetenschappelijke expertisecentra van Nederland, dagelijks aan nieuwe manieren om water nog beter te benutten. Gesterkt door bedrijven, ondernemers, overheid en inwoners, halen we kracht uit water. Voor een overvloed aan energie en duurzame innoveren. Welkom in dé waterregio van Nederland.

Foto van personen die aan het werk zijn op zee

Gerelateerd