Whitepaper: Volle kracht vooruit naar een toekomst van duurzame waterstof

In Noord-Holland Noord werken we dagelijks aan een duurzame toekomst. Een toekomst waarin we met groene energie en een groene industrie een blijvende bijdrage leveren aan het beschermen van ons klimaat. Dit vraagt om verandering. In denken, maar vooral doen. Binnen de energietransitie speelt waterstof een cruciale – en misschien wel onmisbare – rol.

Ontvang HET whitepaper over waterstof

Door de aanwezige infrastructuur van gas- en olieleidingen, onze ervaring en kennis met het opwekken, verwerken, opslaan en vervoeren van energie en de grootschalige plannen voor meer duurzame energie, zetten we Noord-Holland Noord op de kaart als dé waterstofregio van Nederland.

Ontwikkelingsbedrijf NHN zet met het waterstofprogramma vol in op de kansen die groene waterstof biedt. Voor de regio én voor Nederland. Groene waterstof is veelzijdig, milieuvriendelijk en wordt geproduceerd met duurzame, hernieuwbare energie. Lees er meer over in ons whitepaper over waterstof. 

Afbeelding - Download het waterstof whitepapier

drie redenen om het whitepaper te downloaden:

  1. Kom te weten wat het verschil is tussen grijs, groen en blauwe waterstof
  2. Lees waarom Noord-Holland Noord een uitstekend waterstofklimaat heeft
  3. Krijg inzicht in de actuele waterstofprojecten in de regio

 

 

Wat is waterstof eigenlijk?

Waterstof – het meest voorkomende element in ons universum – is een onschadelijk gas dat omgezet kan worden naar elektriciteit, zónder CO2-uitstoot. Ook kan het gas als energie gebruikt worden voor het verwarmen van onze huizen, dient het als basis-ingrediënt in de chemische industrie én heeft het een veelbelovende toekomst als schone brandstof. Een belangrijk pluspunt van waterstofgas, is dat het kan worden opgeslagen – bijvoorbeeld in waterstoftanks in (voormalige) ondergrondse gas- en olievelden. Deze energiedrager heeft dus talloze functies en kan op termijn uitgroeien tot een waardige, duurzame vervanger van aardgas.

Van grijs en blauw, naar het groene einddoel

Voor het produceren van waterstof is energie nodig. Er zijn drie vormen van waterstofproductie. Momenteel wordt uit methaan volop grijze waterstof geproduceerd. Bij dit proces komt CO2 vrij, deze waterstof draagt dus niet bij aan het verminderen van de uitstoot van koolstofdioxide. Blauwe waterstof is de light-variant van deze energiedrager. Ook voor dit productieproces is methaan nodig, alleen wordt de vrijgekomen CO2 ondergronds opgeslagen. Naast dat we dus nog steeds ‘afhankelijk’ zijn van fossiele brandstoffen, vraagt blauwe waterstof om veel opslagruimte. Daarom wordt hard gewerkt aan een duurzame oplossing en het gemeenschappelijke energie-einddoel: groene waterstof.

Hoe maken we groene waterstof?

Voor de productie van groene waterstof wordt gebruik gemaakt van duurzame energie, zoals wind- en zonne-energie. Door water onder stroom te zetten en te splitsen in zuurstof en waterstof – dit noemen we elektrolyse – maken we deze energiehouder zelf. Komt de (opgeslagen) waterstof vervolgens weer in aanraking met zuurstof, dan komt energie vrij. Energie die wij in het dagelijks leven kunnen gebruiken. Om onze woning mee te verwarmen, een iPhone op te laden, maar ook om auto’s en vrachtwagens op te laten rijden. Halen we waterstof met duurzame elektriciteit uit water? Dan wekken we CO2-neutrale energie op, oftewel groene waterstof! Naast deze duurzame energie produceren via elektrolyse, kunnen we óók groene waterstof maken uit biomassa.

Waarom groene waterstof?

√ Duurzame en hernieuwbare energie
√ Géén CO2-uitstoot
√ Benutten van bestaande infrastructuur
√ Groene stroom
√ Goedkope en grootschalige opslag
√ Duurzame brandstof
√ Ontlasting van het bestaande elektriciteitsnetwerk

Noord-Holland Noord heeft de sleutel in handen

Olie- en gaswinning, windenergie, aanvoer van steenkool en het transporteren van biomassa naar de haven van Amsterdam: Holland boven Amsterdam speelt sinds jaar en dag een sleutelrol in het opwekken, verwerken, opslaan en vervoeren van energie. Ervaring, die in verschillende vormen de stevige basis legt om uit te groeien tot de belangrijkste waterstofregio van Nederland – en zélfs een voorloper in Europa. De (oude) gas- en olieleidingen, die samen een volledig netwerk vormen, zijn namelijk met enkele kleine aanpassingen ook geschikt voor het vervoeren van waterstofgas. Met de aanwezige kennis en de grootschalige plannen voor méér groene energie, in de Noordzee én op het land, staan alle lichten op groen om het duurzame energiesysteem blijvend te verbeteren, versterken en optimaliseren. Zo heeft Noord-Holland Noord opnieuw de sleutel in handen. Van aardgas naar waterstofgas; het klimaat van de toekomst.

Foto van groene buizen

Blauwe waterstof

H2Gateway is een consortium van acht partijen. Dit consortium is erop gericht vanuit Noord-Holland een forse impuls te geven aan de nationale ambitie om een CO2-vrije economie te realiseren.

Het doel is te komen tot  gecentraliseerde productie van blauwe waterstof voor de toepassing van feedstock en industriële warmte in de industrie.

H2Gateway heeft een verkennende analyse gemaakt van de mogelijkheden voor blauwe waterstof in Nederland. Dit visiedocument schetst de uitdagingen en mogelijke oplossingen. 

Gerelateerd