Energie
Rapport

Gebiedsvisie Energie Alton

Ondernemersvereniging Alton (OVAL) heeft de ambitie om in 2030 voor de teelt van gewassen geen fossiele brandstoffen meer te gebruiken. Dit houdt in dat dat alle energieconsumptie in Alton volledig duurzaam moet zijn. In de gebiedsvisie energie wordt gekeken naar de huidige status van verbruik en opwekkingen en welke randvoorwaarden nodig zijn om de ambities te halen.

Downloads

Gebiedsvisie Energie Alton

Afbeelding - download icoon

Gerelateerd