Haalbaarheidsverkenning LH2 bunkerfaciliteit Den Helder

Dankzij de aanwezige gasinfrastructuur en alle bijbehorende kennis en bedrijvigheid kan Den Helder uitgroeien tot een duurzame waterstofhub van nationaal belang. Het streven naar CO2-reductie is van groot belang voor de scheepvaart. Hoewel elektrische aandrijving een haalbare optie is om emissievrije mobiliteit op de weg te bereiken, wordt dit voor de scheepvaart bemoeilijkt door de beperkte capaciteit van batterijen voor langdurige zeevaart. Om lange afstanden te kunnen overbruggen, is een krachtige en efficiënte brandstof essentieel. Volgens veel deskundigen is waterstof zo’n veelbelovende brandstof. De haven van Den Helder ziet de energietransitie als een kans en zet zich volledig in voor de ontwikkeling van een waterstofecosysteem. De ambitie is om geleidelijk te evolueren tot een nationaal belangrijke waterstof hub en een centrale rol te spelen in de energievoorziening van de toekomst.

Om deze ambitie waar te maken is onderzoek uitgevoerd naar de haalbaarheid van (vloeibare) waterstof als brandstof voor de scheepvaart in Den Helder. Doel is om vast te stellen welke route de haven van Den Helder inslaat tot 2030 en om te komen tot een implementatie roadmap.

Het onderzoek is uitgevoerd door Royal HaskoningDHV. Het onderzoek is onderdeel van het totale waterstofprogramma Noord-Holland Noord. New Energy Coalition is verantwoordelijk voor het programmamanagement hiervan.