Innoveren
Kennisbank

Eindrapport ‘Maritieme-, Arbeidsmarkt- en Haven Monitor 2022’

De Havenmonitor 2022 is beschikbaar met de cijfers over de Nederlandse zeehavens in 2021! Een sterk herstel na een kortdurende flinke dip in 2020, vooral op het gebied van toegevoegde waarde. De directe toegevoegde waarde is maar liefst 20% gestegen; dit komt vooral door de stijging in de (petro)chemische industrie en de basismetaalindustrie. Aanvullend onderzoek op de havenmonitor geeft inzicht in de totale economische betekenis van de haven van Den Helder voor de bredere regio door het meenemen van, naast de directe werkgelegenheid in de haven, ook de in de regio gevestigde werkgelegenheid.De haven van Den Helder laat een lichte stijging zien in toegevoegde waarde en omzet, regionaal zijn de cijfers nagenoeg gelijk aan het jaar ervoor. De Havenmonitor is dit jaar voor het eerst gezamenlijk in 1 document met de Maritieme Monitor en de Maritieme arbeidsmarktmonitor gepubliceerd. De Havenmonitor 2022 is een uitgave van het Erasmus Centre for Urban, Port and Transport Economics (Erasmus UPT) in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De havenmonitor wordt in samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Nederlandse zeehavenbedrijven gemaakt.

Downloads

Maritieme-, Arbeidsmarkt- en Haven Monitor 2022

november 2022

Economische betekenis Kop van Noord-Holland

Aanvullende notitie bij de havenmonitor, november 2022

Gerelateerd