Energie
Nieuws

Ambitieuze duurzaamheidsambities glastuinbouwgebied Alton

De bedrijven in het glastuingebouwgebied Alton hebben de ambitie om vanaf 2030 te telen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen. De komst van drie tot vijf windturbines is dan wel noodzakelijk.

Dat blijkt uit de gebiedsvisie energie die voor Alton is gemaakt door het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Greenport Noord-Holland Noord in samenwerking met de gemeente, de provincie, de Ondernemersvereniging Alton (OVAL), HVC en de Rabobank.

De duurzame ambitie van het glastuinbouwgebied maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen om het gebied weer toekomstbestendig te maken. Een weg die al jaren geleden is ingezet op het moment dat het gebied onder druk stond doordat sinds  1995 de rozenteelt – van oudsher sterk aanwezig in het gebied – naar Afrika is verplaatst.

,,Er moest wel wat gebeuren’’, zegt Dave Vlaming, die sinds 2013 gebiedscoördinator is voor Alton namens het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. ,,We moesten de ondernemers organiseren en nieuwe bedrijven zien aan te trekken.’’

Uitbreiden

De afgelopen jaren vestigden bedrijven als Gootjes AllPlant, Verver Export en Hortimare zich in het Altongebied. Amigo Plant zal de komende jaren zijn teeltareaal in Alton flink uitbreiden. Daarnaast zijn bedrijven die al gevestigd waren in het gebied uitgebreid en gemoderniseerd. Inmiddels zijn er 26 bedrijven actief.

De verdere verduurzaming is de volgende belangrijke stap voor Alton. Weliswaar is een deel van het gebied al aangesloten op het warmtenet van HVC, maar dit net moet de komende jaren nog verder worden uitgerold, waarbij gebruik zal moeten worden gemaakt van geothermie om het warmtenet na 2030 met duurzame warmte te voeden.

,,Alton is een koplopergebied’’, zegt Vlaming. ,,We zitten al op de landelijke doelstellingen voor 2030. Dat komt vooral door het warmtenet. Een grote paprikateler (NH Paprika, red.) is er al op aangesloten en dat is de grootste warmtegebruiker in het gebied. En daarnaast hebben bedrijven zelf ook al duurzame maatregelen genomen. Zo heeft Tesselaar geïnvesteerd in een zonnethermie-systeem.’’

Maar om de ambitie om te telen zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen waar te maken, moet er nog heel wat gebeuren, erkent Vlaming. ,,De warmtevraag kunnen we oplossen door middel van het warmtenet. Maar vooral elektriciteit is een uitdagende opgave. Op dit moment wordt dit door de telers opgewekt met behulp van wkk-installaties. Daar gaat aardgas in en er komt elektriciteit, CO2 en warmte uit.’’

Windturbines

Voor de elektriciteit kun je denken aan zon- of windenergie. Vlaming: ,,Je zoekt een energiebron die ook werkt tijdens bewolkte dagen en dan kom je op windturbines uit.’’ De schatting is dat er drie grote of vijf kleinere windturbines nodig zijn om aan de elektriciteitsvraag te voldoen. ,,We gaan kijken of windturbines inpasbaar zijn in het gebied. Of het kan qua veiligheid, qua overlast en qua draagvlak. Het is wel een dichtbebouwd gebied en er staan ook bedrijfswoningen.’’

De glastuinbouwbedrijven hebben ook CO2 nodig voor hun gewassen. Volgens Vlaming laten verschillende bedrijven de CO2 al aanvoeren met tanks. ,,HVC heeft een pilot in Alkmaar waar CO2 afgevangen wordt van de Bio-energiecentrale. Die CO2 gaat ook naar het Altongebied. We zijn blij met zo’n bron in Alkmaar.’’

Bron: NHD 30-1-21

Downloads

gebiedsvisie energie Alton

Afbeelding - download icoon

Gerelateerd