Innoveren
Nieuws

Biobased bouwmaterialen, de toekomst van de bouw

Wat eerst een verkenning was, wordt nu een realiteit. Het Biobased Bouw Innovatie Hub (werktitel) krijgt de kans om zich te gaan bewijzen. Daar past ook een verandering van de governance structuur bij.

Het Biobased Bouw Innovatie Hub gaat een nieuwe fase in

Nu de bouwsector op slot zit door de stikstofbeperkingen, is men naarstig op zoek naar oplossingen. De inzet van biobased bouwmaterialen zou zo’n oplossing kunnen zijn. Gemaakt van organisch materiaal, kunnen zij een serieuze bijdrage leveren aan stikstofvrij bouwen. Maar hoe zorg je ervoor dat die materialen ontwikkeld worden en hun weg naar de bouwplaats vinden? Daarvoor is vanuit het netwerk van Circulair Westfriesland het Biobased Bouw Innovatie Hub in het leven geroepen.

Uitstekende voedingsbodem

Afgelopen maanden is onderzocht of zo’n initiatief levensvatbaar is. Dat gebeurde onder de vleugels van Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, met Navied Tavakolly als kwartiermaker. Uit zijn verkenning kwam duidelijk naar voren dat de behoefte aan en de potentie van een Biobased Bouw Innovatie Hub groot is in deze regio. Noord-Holland Noord kent enerzijds een grote agrarische sector waarin specialistische kennis (Seed Valley, Vertify, Agrotheek, Greenport) samengaat met hoogwaardige organische reststromen. Anderzijds staat het Noord-Hollandse bedrijfsleven en (hoger) onderwijs bekend om haar bereidheid om te innoveren en naar de toekomst te kijken. Die combinatie is een uitstekende voedingsbodem voor een Biobased Bouw Innovatie Hub.

New business

Op basis van deze positieve verkenning gaat het Biobased Bouw Innovatie Hub een nieuwe fase in waarbij bekeken wordt of de gezonde businesscase die ontwikkeld is ook daadwerkelijk in praktijk gebracht kan worden. Dat maakt het ook logisch om de verantwoordelijkheid voor deze fase over te dragen aan Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord als aanjager van ‘new business’ in de regio. Met haar voelsprieten in het regionale bedrijfsleven en expertise op innovatiegebied is het Biobased Bouw Innovatie Hub hiermee verzekerd van een goede uitgangspositie.

bouwhub3

Samen optrekken

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord maakt net als de omgevingsdienst deel uit van Circulair Westfriesland. Dat betekent dat kennis en ervaringen continu uitgewisseld blijven worden om het Biobased Bouw Innovatie Hub tot een succes te maken. Op de foto zetten Esther Zijl (directeur Ontwikkelingsbedrijf NHN) en Quinten Foppe (directeur Omgevingsdienst NHN) hun handtekening onder de nieuwe governance structuur.

Gerelateerd