Innoveren
Nieuws

Eerste paal waterstofwindturbine geplaatst

Vorige week is de eerste funderingspaal van de waterstofwindturbine van HYGRO geplaatst.

Met deze hybride turbine zal HYGRO laten zien welke ratio tussen windturbine sizing en electrolyse size het meest kosteneffectief is. Tevens zal worden aangetoond dat hun technologie wat betreft efficiëntie in de praktijk werkt. Hiermee ontstaat een blauwdruk en kan dit systeem wereldwijd geïntegreerd worden bij windturbines. Oftewel, een eerste belangrijke stap op weg naar betaalbare groene waterstof. De geproduceerde groene waterstof van deze hybride turbine zal worden ingezet voor het project ‘Duwaal’. 

Werking waterstofmolen

De ENERCON windturbine, met een vermogen van 4 MW, wordt geschikt gemaakt om de elektrolyse technologie in te bouwen. Door integratie van de molen en elektrolyse kunnen er veel componenten weggelaten worden en wordt de productie van waterstof goedkoper, efficiënter en betrouwbaar.

De waterstofmolen, de eerste in zijn soort, zal worden gedemonstreerd op het windturbinetestveld van ECN in de Wieringermeer. In eerste instantie wordt de waterstof op hoge druk gebracht en over de weg vervoerd naar de tankstations. In de toekomst voorzien we dat een waterstofmolen direct wordt aangesloten op een waterstofgasnet. Daarbij fungeert de gasinfrastructuur als buffer voor de afstemming van vraag en aanbod.

DUWAAL project

Deze eerste waterstofmolen zal waterstof gaan produceren voor het project Duwaal: het initiatief van een breed consortium in de regio Noord-Holland onder leiding van HYGRO. Doel van het consortium is om gelijktijdig de keten van groene waterstofproductie, de distributie naar minstens 5 waterstoftankstations en de levering van waterstof aan 100 vrachtwagens te realiseren.

DUWAAL werkt aan de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie in Noordwest-Nederland. Duwaal is opgezet door een groep bedrijven waaronder HYGRO en wordt ondersteund door New Energy Coalition en het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Duwaal wil gezamenlijk en gelijktijdig de vraag en aanbod van waterstof organiseren in Noordwest-Nederland. Inmiddels hebben vele partijen zich aangesloten bij dit initiatief en wordt er toegewerkt naar de fysieke uitrol van diverse deelprojecten. 

Samenwerking is noodzakelijk om de projecten zo te prioriteren dat ze bijdragen aan een snelle doorbraak van de waterstofeconomie. Er wordt gewerkt vanuit een gedeelde visie over de uiteindelijke inrichting van de waterstofketen.

Gerelateerd