NHN
Nieuws

Enquête voortgangsevaluatie

In de dienstverleningsovereenkomst voor ONHN is bepaald dat er na drie jaar een voortgangsevaluatie wordt uitgevoerd. Om u te betrekken bij dit proces is een online enquête ontwikkeld.

De regionale samenwerking tussen de 18 gemeenten in Noord-Holland Noord en de provincie is in 2017 verlengd tot 2025.  Daarmee werd het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord (ONHN) de economische uitvoeringsorganisatie in de regio van deze samenwerkende partijen. Doelstelling van ONHN is de regio nationaal, internationaal, bij de Rijksoverheid en in Brussel, op de kaart te zetten. Met een aantrekkelijk vestigingsklimaat en ondersteuning van ondernemers bij hun groei en innovatie draagt ONHN bij aan een regio waar ondernemers zich thuis voelen en de ruimte hebben om te groeien en nieuwe banen te creëren.

In de dienstverleningsovereenkomst voor ONHN is bepaald dat er na drie jaar een voortgangsevaluatie wordt uitgevoerd. Deze evaluatie moet antwoorden geven op vragen naar de effectiviteit van de samenwerking, de behaalde resultaten, of ONHN als economische uitvoeringsorganisatie aan de opdracht heeft voldaan, hoe de regionale samenwerking de komende jaren verbeterd kan worden en hoe het ONHN nog meer en/of beter kan worden ingezet. Dit om te kunnen bijsturen in ‘de tweede helft van de wedstrijd’.

Public Result voert in opdracht van ONHN en de aandeelhoudende gemeenten en Provincie, gezamenlijk met een begeleidingsgroep namens de samenwerkende partijen, deze evaluatie onafhankelijk uit.

We willen u graag betrekken bij dit proces en gebruik maken van uw kennis, expertise en inzicht. We vragen u daarom een korte online-enquête in te vullen (duur ca. 15 minuten). We zijn benieuwd naar uw gedachtes, belevingen, ambities en plannen.

Bij voorbaat dank voor u medewerking.

Gerelateerd