Agrifood
Nieuws

Glasmonitor laat verduurzaming en modernisering glastuinbouwsector zien

Tot nu toe was er weinig gedetailleerde informatie over de glastuinbouw in Noord-Holland beschikbaar. De glasmonitor brengt daar verandering in. De monitor laat onder meer zien waar de glastuinbouw in Noord-Holland zich bevindt en welke gewassen er worden geteeld.

Tot nu toe was er weinig gedetailleerde informatie over de glastuinbouw in Noord-Holland beschikbaar. De glasmonitor brengt daar verandering in. De monitor laat onder meer zien waar de glastuinbouw in Noord-Holland zich bevindt en welke gewassen er worden geteeld. Ook de hoeveel werkgelegenheid die de sector biedt, hoe oud de kassen zijn en hoeveel energie er gebruikt wordt inzichtelijk gemaakt.

De glastuinbouwsector is een belangrijke sector in de provincie. In de grote glastuinbouwgebieden staan in totaal 1.255 hectare kassen. Groententeelt neemt het grootste aantal hectares in beslag, met name in Agriport en Het Grootslag. De tuinbouwsector wil al in 2040 geen fossiele brandstoffen meer gebruiken. De sector, gemeenten en provincie kijken per gebied hoe de glastuinbouw het beste kan worden verduurzaamd. Alternatieve energiebronnen worden inmiddels steeds vaker toegepast.

 

De monitor bevat alle glastuinbouwconcentratiegebieden binnen de regio. Een van de gebieden die in beeld wordt gebracht is het Altongebied in Heerhugowaard. Deze locatie heeft zich de afgelopen decennia getransformeerd. De rozenteelt is grotendeels verdwenen en veel nieuwe bedrijven hebben zich er gevestigd. In het gebied vind je nu vooral sierteeltbedrijven waarvan een aantal vestigingen zijn aangesloten op het warmtenet van HVC. Daarnaast is er nu een paprikateler actief en zijn er twee weefselkweekbedrijven gevestigd. In Alton is de sierteeltsector dus van zaadje tot eindproduct aanwezig.

Noord-Holland loopt met deze monitor voorop in het in kaart brengen van de glastuinbouw. De gegevens van de monitor worden jaarlijks geüpdatet en de monitor zal in de toekomst worden uitgebreid met nieuwe indicatoren. De komende jaren wordt de informatie aangevuld en zijn ook verspreid liggende kassen zichtbaar in de monitor. De glasmonitor is ontwikkeld door Greenport Aalsmeer, Greenport NHN, Ontwikkelingsbedrijf NHN en de provincie Noord-Holland.

Toegang

Wie toegang wil tot de complete glasmonitor kan een account inlogcode opvragen door een email te sturen naar kaartendata@noord-holland.nl. Vermeld bij ‘onderwerp’ : Toegang glasmonitor.

Een samenvatting van de belangrijkste informatie vind je hier: https://geoapps.noord-holland.nl/dashboards/2020_015_Glasrapportage.htm

Gerelateerd