NHN
Nieuws

Havenmonitor 2020 beschikbaar

De Helderse haven blijkt van groot belang voor regionale economie en werkgelegenheid.

Erasmus UPT publiceert de havenmonitor 2020: een studie naar de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens in 2018 en 2019. Deze havenmonitor meet elk jaar de directe werkgelegenheid en toegevoegde waarde van alle zeehavens in Nederland.

De havenmonitor 2020 is nu beschikbaar. In totaal werken ruim 385 duizend werknemers in de Nederlandse zeehavens, direct en indirect. En samen realiseren al die mensen ruim 45 miljard euro aan toegevoegde waarde. In de Kop van Noord-Holland is de toegevoegde waarde van de haven voor de regio groot, de werkgelegenheid is, ondanks de afname van de toegevoegde waarde van de haven zelf, gelijk gebleven. Deze bedrijvigheid laat het bredere regionale karakter van de haven zien.

Aanvullende notitie bij de havenmonitor

Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord, gemeente Den Helder en Port of Den Helder hebben de economische waarde van specifiek de haven van Den Helder laten onderzoeken. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de economische betekenis van de havengerelateerde werkgelegenheid zich in Den Helder niet beperkt tot het havengebied. Er is sprake van een flink aantal werknemers bij bedrijven die elders in de kop van Noord-Holland gevestigd zijn, die samen een toegevoegde waarde van 213 miljoen euro realiseren in 2019.

enorme betekenis voor de regio

Directeur Port of Den Helder Jacoba Bolderheij: ‘Het is mooi om weer eens bevestigd te zien dat de Helderse haven van enorme betekenis is voor de stad en de regio! Veel mensen vinden werk door de haven. Veel mensen, gezinnen, families zijn afhankelijk van het werk in en rond de haven. Alle medewerkers van Port of Den Helder werken er dag in dag uit keihard aan om middels onze prachtige haven en onze bedrijventerreinen bestaande bedrijvigheid te behouden en nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. De energietransitie biedt veel kansen met spannende ontwikkelingen rond Wind op Zee en waterstof; maar ook andere bedrijvigheid en innovaties die zoeken naar een goed ecosysteem van kennis en kunde rond maritieme activiteiten kunnen hier een prachtige, en ook nog betaalbare plek vinden.’

4300 banen gerelateerd  aan de haven

Wethouder Den Helder Kees Visser: ‘Uit de regionale monitor blijkt niet alleen dat de toegevoegde waarde hoog is, maar het levert ook substantiële werkgelegenheid van bijna 1500 banen in de regio. Bovenop de ca. 2800 directe banen in Den Helder zelf, totaal dus 4300 banen gerelateerd  aan de haven. En dit staat nog los van alle (groeiende) werkgelegenheid bij de Koninklijke Marine in Den Helder.

Kortom: de haven in Den Helder is voor heel Noord-Holland Noord, vanaf Alkmaar tot Den Helder, een belangrijke economische motor voor de economie.’

 

Downloads

Havenmonitor 2020

cijfers over de economische betekenis van de Nederlandse zeehavens
Afbeelding - download icoon

bijlage monitor haven den helder

Economische betekenis Kop van Noord-Holland
Afbeelding - download icoon

Gerelateerd