NHN
Nieuws

Het miljoenenontbijt Noord-Holland Noord 2022

Op woensdag 21 september – de dag na Prinsjesdag – vond het Miljoenenontbijt Noord-Holland Noord plaatst. Het Miljoenenontbijt wordt jaarlijks georganiseerd door de Rabobank. Dit jaar was Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord samen met Het Economisch Forum, Inholland, BDO Accountants & Adviseurs, VNO-NCW, NH Media en de Provincie Noord-Holland partner. Het thema van deze ochtend was: ‘ondernemen met impact’.

De doorvertaling van de kabinetsplannen

Tijdens het Miljoenenontbijt ging dagvoorzitter Monique Ooms onder meer in gesprek met Menno Middeldrop (hoofd Raboreseach) over de plannen van het kabinet en welke gevolgen deze plannen hebben voor de regionale economie. Menno Middeldrop, Hoofd Raboreseach van Rabobank, nam het publiek aan de hand van presentatiesheets mee in de cijfers van 2022, de verwachtingen in 2023 en de maatregelen vanuit het kabinet.

Tijdens de presentatie was te zien dat energie en voedsel flink duurder wordt. De prijs van gas, tarwe en mais is flink gestegen en dat kwam bovenop de al bestaande problemen in de ‘waardeketens’. Hierdoor is de inflatie ook flink opgelopen. De energiekosten zijn flink aan het stijgen en dit effect werkt ook door in andere delen van de economie. Menno liet zien dat bedrijven knel zitten tussen aanbod en vraag. De vraag is er, maar of bedrijven hogere kosten kunnen doorrekenen hangt af van de koopkracht. Naast de kosten doorberekenen aan de consument is een optie om de productie af te schalen. Dit is in verschillende branches ook al te zien.

Dit afschalen of verhogen van de prijzen is een gevolg van een tekort aan mensen en spullen. Zo zien we in de industrie dat de belemmerende factoren een tekort aan materiaal en arbeid zijn. Ook in de bouw is dit probleem volop te zien. In de diensten sector is vooral te kort aan personeel. De gassituatie kan ook nog nijpend worden. Als het een koude winter wordt en er een te kort aan gas ontstaat, zal de vraag verder omlaag moeten. RaboResearch voorspelt dat de reële lonen sterk dalen. De vooruitzichten voor consumptie zijn negatief. RaboResearch laat weten dat sectoren als de tuinbouw, voedselverwerking, chemie, papier, bouwmaterialen en metaal het meest geraakt worden door de gascrisus. Deze sectoren hebben ook impact op andere sectoren zoals de bouw en de landbouw.

Verwacht wordt dat de inflatie voorlopig nog even hoog blijft, maar uiteindelijk af zal nemen.

Wil je meer lezen over de plannen van het Kabinet vanuit Prinsjesdag als het gaat om werk, inkomen, zorg, vermogen en het bedrijfsleven? Rabobank heeft een duidelijk overzicht gemaakt met de belangrijke maatregelen.

Gerelateerd