Innoveren
Nieuws

Innovaties versnellen met 3D printing? Sluit je aan bij ons nieuwe netwerk!

Ontwikkelingsbedrijf NHN en 3D Makers Zone werken samen om bedrijven met elkaar te verbinden in een ‘additive manufacturing’ netwerk in Noord-Holland.

Het 3D printen van onderdelen en producten staat volop in de belangstelling en steeds meer ondernemers ontdekken de mogelijkheden van 3D printen en de gehele waardeketen (van design tot certifering), ook wel ‘Additive Manufacturing’ (AM) genoemd. In heel Noord-Holland zijn al bijna 150 bedrijven met 3D-Printen bezig. Landelijk begint ook door te dringen dat er voor Nederland goede kansen liggen. Er zit enorm veel potentie in additive manufacturing om productieprocessen te vereenvoudigen, versnellen en goedkoper te maken. Er zijn dan ook diverse initiatieven om 3D Printing innovaties bij bedrijven te versnellen. Dit zijn voor het Ontwikkelingsbedrijf NHN en 3D Makers Zone de reden om bedrijven met elkaar te verbinden in een ‘additive manufacturing’ netwerk in Noord-Holland.

Voordelen 3D printen

3D printen biedt veel voordelen voor bedrijven. Het maakt maatwerk mogelijk en het voorkomt verspilling van grondstoffen, omdat met 3D printen geen snijafval ontstaat. Zo draagt het bij aan duurzame productieprocessen en materialen. Hierdoor ontstaat er een nieuwe markt met nieuwe industriële ketens. Deze markt is de afgelopen jaren meer volwassen geworden, wat het produceren van hoogwaardige producten mogelijk maakt. Het 3D Printing appelleert aan alles wat de nieuwe economische ketens mooi maakt; Design, digitale productie, nieuwe materialen, CO2 reductie en circulaire economie. Als bedrijven hierin meer gaan samenwerken kunnen bijvoorbeeld investeringen in apparatuur mogelijk worden en er kan samen (met kennisinstellingen) gewerkt worden aan innovatieve oplossingen voor gedeelde problemen

Landelijke ontwikkeling

In het voorjaar van 2021 is er landelijk gewerkt aan een programma Additive Manufacturing voor het Nationaal Groeifonds NL. Helaas is dit programma niet uitverkozen, maar tijdens deze opzet is wel gebleken dat er veel energie en potentieel zit in deze markt en onze regio specifiek. De landelijke samenwerking wordt om die reden doorgezet en er wordt gewerkt aan een landelijke kalender. Door samen te werken binnen de regio ontstaan hier kansen en kunnen we ons op goed op de kaart zetten.

Hoe?

Met het AM netwerk willen wij een programma AM voor de regio neerzetten, waarbij we;

  • Inzicht krijgen in AM ecosysteem en volwassenheid daarin;
  • Kijken waar behoefte is aan steun, investeringen, events en gezamenlijk naar beurzen gaan;
  • Aansluiten op de landelijke initiatieven;
  • Kijken of we kunnen samenwerken op projectvlak, consortia vormen die bijvoorbeeld grotere (internationale) projecten aankunnen of Europese aanvragen doen;
  • Het regionale netwerk beter laten functioneren.

Hiervoor worden dit jaar 3 meetup’s georganiseerd voor ondernemers die al werken met 3D printing of daar interesse in hebben. Hierin zal het concept programma van de regio gepresenteerd worden, maar nog belangrijker is dat wij hier gezamenlijk verdere invulling aan gaan geven. De eerste meetup was 1 april jongstleden. Op 24 juni aanstaande is de tweede meetup en de derde en laatste meetup van dit jaar is op 18 ovember. Houdt hiervoor de website in de gaten van 3D Makers Zone.

Persoon op de foto - Danies Banis

Daniel Banis

Voor meer informatie over Additive Manufacturing kun je terecht bij Daniel Banis van Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Gerelateerd