Vestigen
Nieuws

Noord-Holland Noord haalt werk naar de regio

Project DoorStroom+KrachtStroom dingt mee naar Werkinnovatie Prijs: Creëren van nieuwe banen voor maatschappelijk waardevol werk.

Pro bedrijven uit Schagen, WerkSaam Westfriesland uit Hoorn en WNK Personeelsdiensten uit Alkmaar gaan samenwerken met Confed Systems uit Amersfoort in het project DoorStroom+KrachtStroom. Doel van het project is het creëren van nieuwe werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Confed trapt af door zelf elektrotechnische assemblagewerkzaamheden te verplaatsen naar Noord-Holland Noord. Het project is ingestuurd voor de Werkinnovatie Prijs, een initiatief van Start Foundation en Cedris.

Het Ontwikkelingsbedrijf NHN en RPAnhn (regionaal platform arbeidsmarktbeleid) ondersteunen de initiatiefnemers in de uitwerking van de plannen. Samen met de drie SW-bedrijven en Confed gaan zij regionale ondernemers enthousiast maken om ook werkzaamheden aan Confed te gunnen.

Nieuwe banen erbij

Het is de bedoeling van Confed om nog dit jaar te starten met een vestiging in Noord-Holland Noord waar hoogwaardig elektrotechnisch assemblagewerk wordt verricht. Hier krijgen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan. Zij worden gecoacht om zich verder te ontwikkelen en kunnen daarna doorstromen naar bedrijven waar nu een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel is.

Mensen die een traject bij een van de SW-bedrijven hebben doorlopen kunnen zonder sollicitatieprocedure terecht bij Confed. Andere doelgroepen die in aanmerking komen voor een betaalde baan bij Confed zijn onder meer mensen uit de bijstand, statushouders en mensen met indicatie banenafspraak (LKS). Ook niet-uitkeringsgerechtigden die hulp nodig hebben bij het vinden van werk zijn welkom bij Confed.

Over de werkinnovatieprijs

Start Foundation en Cedris zijn initiatiefnemers van de Werkinnovatie Prijs. Drie winnaars krijgen een startkapitaal beschikbaar van € 1 miljoen voor projecten die bijdragen aan vernieuwende werkgelegenheid voor mensen die niet of nauwelijks een duurzame baan kunnen bemachtigen of behouden op de reguliere arbeidsmarkt. Eind september zal bekend worden of dit plan bij de tien plannen behoort die doorgaan naar de finale. De samenwerkende partijen binnen DoorStroom+KrachtStroom vinden hun project een goede kanshebber voor de winst omdat het project innovatieve wervingsmethoden als Open Hiring bevat, er regiobreed wordt samengewerkt (ook met het onderwijs) en nevendoelen als terugbrengen CO2-uitstoot en versterken toeleveringsketens gerealiseerd gaan worden.

Gerelateerd