Innoveren
Nieuws

Noord-Holland scoort hoog op innovatie

Uit recente gegevens van het EU’s Regional Innovation Scoreboard (RIS) blijkt dat Noord-Holland de meest innovatieve regio in Nederland is. Dit plaatst de provincie niet alleen aan de top in Nederland, maar ook als een vooraanstaande innovator in Europa.

Noord-Holland: Koploper in Innovatie in Nederland en Europa

Uit recente gegevens van het EU’s Regional Innovation Scoreboard (RIS) blijkt dat Noord-Holland de meest innovatieve regio in Nederland is. Dit plaatst de provincie niet alleen aan de top in Nederland, maar ook als een vooraanstaande innovator in Europa.

Het RIS, een initiatief van de Europese Unie, evalueert het innovatiepotentieel in Europese regio’s. In deze analyse, waarbij 239 regio’s in Europa betrokken waren, bleek Noord-Holland op de twaalfde plaats te staan. Dit maakt het de nummer één in Nederland op het gebied van innovatie, waarmee het zich profileert als een prominente leider in zowel Nederland als Europa op dit vlak.

Deze resultaten zijn belangrijk voor de Europese regio’s om hun innovatie- en concurrentiekracht te volgen en te vergelijken met andere Europese gebieden. De EU gebruikt deze gegevens om regionale ondersteuning te optimaliseren en economische verschillen tussen de regio’s te verkleinen.

Economische Kracht van Noord-Holland

Gedeputeerde Esther Rommel (Economie) benadrukt de economische vitaliteit van Noord-Holland, met een aantrekkelijk zakelijk klimaat, een goed opgeleide beroepsbevolking en een sterke kennisinfrastructuur. Dit draagt bij aan de internationale concurrentiepositie en innovatiekracht van de provincie, die uitstijgt boven veel andere Nederlandse en Europese regio’s. Rommel wijst op het belang van een sterke economie voor de overgang naar een circulaire economie en de voortdurende ontwikkeling van de economische sector.

Concurrentiekracht in de Schijnwerpers

De Regional Competitiveness Index (RCI) van 2023, die elke drie jaar verschijnt, toont ook de concurrentiepositie van Europese regio’s. Noord-Holland, samen met Flevoland, staat op een gedeelde vierde plaats in deze index, waarbij de provincie Utrecht de lijst aanvoert. In de RCI, die 234 Europese regio’s vergelijkt op basis van 70 indicatoren, valt Noord-Holland op door zijn bedrijfssophisticatie. Dit duidt op het vermogen van de regionale economie om zich te specialiseren en aan te passen aan economische veranderingen.

Gerelateerd