Energie
Nieuws

Noord-Holland vraagt Europese steun voor waterstofplannen

Noord-Holland kan een flinke bijdrage leveren aan het vergroenen van de economie en er zo voor zorgen dat ook Nederland de Fit For 55 doelstellingen van de Europese Unie realiseert.

Noord-Holland kan een flinke bijdrage leveren aan het vergroenen van de economie en er zo voor zorgen dat ook Nederland de Fit For 55 doelstellingen van de Europese Unie realiseert. Om de toekomstige waterstofeconomie in Noordwest Europa echt van de grond te krijgen, zijn het Noordzeekanaalgebied rond Amsterdam en Noord-Holland Noord met de havenstad Den Helder essentiële schakels. In deze delen van de provincie komen vraag én aanbod van waterstof samen, waardoor het gebied de overgang naar een duurzame vorm van energieopwekking èn -gebruik van energie een enorme impuls kan geven.

Om uitvoering te geven aan de plannen  die hiervoor op tafel liggen in Noord-Holland Noord en het NZK-gebied zijn wel Europese maatregelen voor nodig. Europese regelgeving moet er voor zorgen dat de productie van groen staal en het gebruik van duurzame brandstoffen wordt gestimuleerd. Daarnaast is financiële ondersteuning nodig voor de versnelling van de aanleg van een Europese waterstofproductie en -infrastructuur.  

Deze bevindingen zijn op 26 november gedeeld met Diederik Samson, die als kabinetschef van Europees Commissaris Frans Timmermans mede verantwoordelijk is voor de Europese Green-Deal plannen. Samson was in IJmuiden om van overheden en bedrijfsleven te horen hoe er in Noord-Holland aan de verduurzaming van energie wordt gewerkt.

Tata Steel, Schiphol en andere bedrijven in het Noordzeekanaalgebied hebben samen 220 kton waterstof nodig in 2030 en zelfs 555 kton in 2035. Deze schaalgrootte is ongekend in Europa. Eerder deze week presenteerde Tata Steel een onderzoeksrapport waarin duidelijk werd dat hun plan om af te stappen van het gebruik van steenkool realistisch is, mits er op korte termijn voldoende capaciteit voor de productie van waterstof wordt gerealiseerd. Ook werd duidelijk dat daarvoor investeringen én goede overheidsprocedures en regelgeving nodig zijn. Alleen als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan Tata Steel aan de gestelde klimaateisen voldoen.

Kansen Noord-Holland

De provincie Noord-Holland kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van een op waterstof gebaseerde economie in Nederland. Zowel in de Kop van Noord-Holland als in het Noordzeekanaal gebied zijn er concrete en vergevorderde plannen voor waterstofproductie. Den Helder is zeer gunstig gelegen ten opzichte van windparken op de Noordzee en treft tevens voorbereidingen voor de grootschalige productie en distributie van waterstof. Naast Tata Steel wil ook de Haven van Amsterdam investeren in productie en transport van waterstof.
Door in te zetten op de transitie van fossiele brandstof naar waterstof vermindert niet alleen de CO2-uitstoot, ook wordt de luchtkwaliteit beter. Waterstof wordt gemaakt van water en wanneer het wordt gebruikt voor energie, komt er ook alleen water vrij. Het gebruik van waterstof in industrie en mobiliteit zorgt ook voor minder fijnstof en stikstofuitstoot. Dit betekent een verbetering van de leefomgeving.

Innovatie

Een toekomstige, op waterstof gebaseerde economie biedt Nederland èn Noord-Holland grote kansen. Innovatieve bedrijven en kennisinstellingen in Noord-Holland werken hier samen aan het versterken van een technologische koppositie. De economische spin-off In de vorm van innovaties die hieruit voortkomen, zorgt dat de provincie ook in de toekomst bijdraagt aan de economische kracht van de gehele Europese Unie.

De totale energievraag van de industrie rond het Noordzeekanaal zal in 2030 naar verwachting acht keer zo groot zijn als de voor die datum voorziene productiecapaciteit. Om aanvullende import uit bijvoorbeeld Groningen mogelijk te maken, heeft de Haven van Amsterdam het voortouw genomen, om in beeld te brengen wat er voor nodig is om voor 2030 1 miljoen ton waterstof te importeren in de Amsterdamse Haven. Noord-Holland wil de kansen die de toekomstige waterstofeconomie gaat bieden optimaal benutten en een aanjager zijn van de energietransitie in Noordwest Europa.

Gerelateerd