Energie
Nieuws

Samenwerken aan het versnellen van de energietransitie

Tijdens een livestream van NHNEXT hebben Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en Stichting New Energy Coalition op dinsdag 6 juli hun verdere samenwerking aangekondigd. Samen willen zij zich sterk maken voor het versnellen van de energietransitie.

Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy Coalition zullen nauw samenwerken bij de uitvoering van de strategie voor energie-innovatie in Noord-Holland Noord en de realisatie van concrete energie-investeringen in Noord-Holland Noord. Daarnaast zullen zij de regio Noord-Holland Noord nationaal en internationaal profileren als kansrijke energieregio. Ook zullen zij de positie in het nationale energiebeleid bevorderen zodat er nieuwe energie-investeringen in het belang van de opdrachtgever gerealiseerd worden. Ontwikkelingsbedrijf NHN en New Energy Coalition werken op dit moment al samen aan het waterstofprogramma Noord-Holland Noord met daarbinnen projecten als de waterstofmolen en de blauwe waterstoffabriek (tevens onderdeel van de Regio Deal Maritiem Cluster Kop van Noord-Holland). Ook spannen beide partijen zich in voor InVesta; het expertisecentrum op het gebied van vergassingstechnologie.

Marieke Abbink, CEO bij New Energy Coalition, is blij met deze stap: “Wij zien het Noordelijke gedeelte van Nederland echt als ons werkgebied en daar hoort Noord-Holland Noord zeker bij. We zijn beide bezig met dezelfde ontwikkelingen op het gebied van energie en de dijk die ertussen zit houdt ons niet tegen”. Volgens Thijs Pennink, directeur bij Ontwikkelingsbedrijf NHN, noemen we deze dijk ‘de Aansluitdijk’. Pennink: “Deze dijk staat symbool voor hoe we deze samenwerking zien. We sluiten bij elkaar aan om ons sterk te maken voor het versnellen van de energietransitie”.

NHNEXT uitzending
Ter gelegenheid van de ondertekening werd in een livestream van NHNEXT ingezoomd op de koppeling van de energietransitie met het onderwijs. Hoe leiden we de nieuwe generatie op om mee te werken aan deze energietransitie?

Thijs Pennink, (Ontwikkelingsbedrijf NHN) is gespreksleider en aan tafel zitten Marieke Abbink en Ibren Feijen van New Energy Coalition, Johan Dekker van het PCC en Willem Zijlstra van ROC Horizon College. Wat is in hun optiek nodig voor het versnellen van de energietransitie? Bekijk de uitzending op deze pagina onder de foto.

Twee personen op de foto

Gerelateerd