Innoveren
Nieuws

Stichting InVesta treedt toe tot EU-project POCITYF

Stichting InVesta heeft goedkeuring gekregen van de EU om als partner toe te treden tot POCITYF, een Europees project dat in het leven is geroepen om historische steden groener, slimmer en leefbaarder te maken.

POCITYF stelt InVesta in staat om het nieuwe gebouw te voorzien van de nieuwste innovatieve technologieën. De nieuwbouw van expertisecentrum InVesta op bedrijventerrein Boekelermeer ging in november van start en moet kort na de zomer worden opgeleverd.

POCITYF

POCITYF is een Europees Horizon 2020 project gericht op het verduurzamen van cultuurhistorische steden. In dit project werken 46 Europese partners uit 13 landen nauw samen om invulling te geven aan het zogenaamde Positive Energy District (PED) concept. Dit concept houdt in dat deelnemers er naar streven meer duurzame energie te produceren dan dat er aan energie wordt verbruikt. Hiervoor vormen twee zogeheten ‘Light house’ steden (Alkmaar en Évora) en zes ‘Fellow’ steden (waaronder Bari in Italië en Granada in Spanje) de basis van het project. Waar de twee Light house steden verscheidene duurzame innovaties demonstreren, houden de zes fellow steden de ontwikkelingen nauwgezet in de gaten, met als doel om ze zelf toe te passen, rekening houdend met de lokale omstandigheden. In het Alkmaar ecosysteem werkt InVesta met diverse partners samen, namelijk gemeente Alkmaar, woningcorporaties Woonwaard en Van Alckmaer, HVC, Connexxion, Alliander, TNO, Hogeschool Inholland, Neroa, Rijksuniversiteit Groningen en New Energy Coalition.

Het POCITYF-project is gestart in oktober 2019 en heeft een doorlooptijd van 5 jaar. Het totale Europese subsidiebudget voor dit project bedraagt 22,2 miljoen euro.

InVesta in POCITYF

De deelname aan POCITYF biedt InVesta de mogelijkheid het voorziene expertisecentrum een innovatief en duurzaam karakter te geven die past bij de bedrijfsvoering. Voor de deelname aan het POCITYF-project waren er al plannen om het expertisecentrum te realiseren. Hierbij zou het gebouw voldoen aan de sinds 1 januari 2021 geldende BENG-eisen wat inhoudt dat het gebouw (bijna) energieneutraal moet zijn. Met de toetreding tot het POCITYF consortium, waarmee de weg voor InVesta wordt vrijgemaakt om de meest moderne, innovatieve en duurzame technologieën in te zetten, worden deze eisen volledig overtroffen. In plaats van een (bijna) energieneutraal gebouw zal het InVesta expertisecentrum energiepositief zijn en wordt het één van de paradepaardjes van het POCITYF project.

Er zullen innovatieve zonnepanelen op het dak en in de gevel worden geplaatst waarbij het overschot aan geproduceerde elektriciteit kan worden opgeslagen in een batterij. Het warmtesysteem van het gebouw wordt volledig duurzaam ingericht met PVT-panelen, die naast elektriciteit ook warmte opwekken, en innovatieve warmtepompen zoals een thermo akoestische warmtepomp. Daarmee is het overzicht nog lang niet compleet. Het gebouw krijgt driedubbel glas, circulair (isolatie) materialen, fase-overgangsmaterialen (een soort thermische batterij), een waterstof brandstofcel, een gelijkstroomnet en slimme laadpunten en ook de energiestromen worden optimaal op elkaar afgestemd met een slim energiemanagementsysteem. Hiermee wordt het InVesta gebouw één van de duurzaamste gebouwen in Alkmaar.

Project Manager POCITYF – José Miguel Costa (Energias de Portugal): “De deelname van InVesta verhoogt de toegevoegde waarde van POCITYF als geheel aanzienlijk. InVesta verbeedt niet alleen het multidisciplinaire karakter van het project door kennis op het gebied van groene gas in te brengen, maar tilt ook de demonstratieactiviteiten naar een hoger niveau door POCITYF te koppelen aan zijn toekomstige gebouw. Het consortium is uiteraard meer dan verheugd InVesta als partner te mogen verwelkomen.”

Europese vlag - 12 sterretjes

EU Horizon 2020 programma

Dit project is medegefinancierd door de Europese Unie, Horizon 2020 onderzoeks- en innovatieprogramma onder subsidieovereenkomst nr. 864400.

Gerelateerd