Investeren
Nieuws

Subsidie en ondersteuning voor verblijfsrecreatiesector

In 2019 en 2020 zijn ruim 300 verblijfsrecreatieparken en hotels meegenomen in vitaliteitsonderzoeken verblijfsrecreatie In Noord-Holland Noord. Uit de onderzoeken is gebleken dat het overgrote deel van het verblijfsrecreatieve aanbod in onze regio goed functioneert en toekomstbestendig is. Maar een deel van het aanbod vraagt nog wel de nodige aandacht. Hier zijn investeringen nodig om ook in de toekomst gezond te blijven.

Beschikbare instrumenten voor ondernemers

De regio Noord-Holland Noord heeft in 2018 de Regionale Visie Verblijfsrecreatie vastgesteld en daarin de ambitie geuit in 2030 de meest vitale verblijfsrecreatie regio van Nederland te zijn. Om die ambitie waar te maken worden er door de regiogemeenten en provincie verschillende instrumenten ingezet. Zo zal er op korte termijn een Taskforce actief zijn om ondernemers en gemeenten te ondersteunen bij het versterken van de verblijfsrecreatie.

Provincie Noord-Holland heeft een stimuleringsregeling geopend; de zogenaamde HIRB+ Verblijfsrecreatie. Vanuit deze regeling kunnen ondernemers subsidie aanvragen voor ondersteuning bij planvorming en verduurzaming en wordt de mogelijkheid geboden om een team van experts in te zetten om ondernemers te helpen richting een vitale toekomst.

HIRB+ Uitvoeringsregeling subsidie revitalisering verblijfsrecreatie Noord-Holland 2021:

  • Het doel van de regeling is de Noord-Hollandse verblijfsrecreatieve sector te helpen bij planvorming op het gebied van kwaliteitsverbetering en verduurzaming.
  • De subsidie bedraagt maximaal € 12.500. Het totaalbudget is € 100.000.
  • Aanvragen kunnen tot en met 30 december 2021 worden ingediend.

Downloads

Download hier het eindrapport Vitaliteitsonderzoek Regio Alkmaar en West-Friesland

Afbeelding - download icoon

Download hier het eindrapport Vitaliteitsonderzoek Kop van Noord-Holland

Afbeelding - download icoon

Bent u geïnteresseerd en wilt u hulp bij het aanvragen van een subsidie of heeft u andere vragen over het vitaliseren van uw onderneming en behoefte aan een expertteam? Neem dan contact op met met Cees Brinkman of Geke McNab van Ontwikkelingsbedrijf NHN. 

 

Cees
Brinkman

Teamleider Vestigingsklimaat

Géke
McNab

Projectleider Toerisme & Recreatie

Gerelateerd