Innoveren
Nieuws

€ 9,5 miljoen subsidie voor ondernemers die gaan voor duurzame innovatie

Ondernemers in Noord-Holland die aan het begin staan van een innovatietraject kunnen subsidie aanvragen. In 2023 stellen provincie en Rijk hiervoor ruim € 9,5 miljoen beschikbaar. De MIT-regeling, die gericht is op het ondersteunen en stimuleren van het midden- en kleinbedrijf, is een van de vele initiatieven van de provincie om duurzame innovatie te bevorderen.

Deze regeling is bedoeld voor Noord-Hollandse mkb-ondernemers die financiering nodig hebben in de beginfase van hun project. In 2022 ontvingen 132 haalbaarheidsprojecten en 31 R&D-samenwerkingsprojecten subsidie. Subsidie werd verleend aan initiatieven, variërend van off-grid elektrische energie door middel van mobiele batterijen tot apparaten die inspecties kunnen uitvoeren onder water met behulp van sonar- en lidar-technologie.

De subsidie kan worden aangevraagd voor haalbaarheidsprojecten die nodig zijn als voorbereiding op een Research & Development-project. Het Missiegedreven Innovatie en Topsectorenbeleid vormt de basis voor deze regeling en de activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd, dienen hierbij aan te sluiten. Een verdere toelichting op dit beleid is te vinden op de website van Topsectoren en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Het Rijk stelt € 5.454.167 beschikbaar en de provincie Noord-Holland € 4.462.500. Na aftrek van de uitvoeringskosten is er ruim € 9,5 miljoen beschikbaar voor de financiering van innovatieprojecten binnen het mkb. Ondernemers die in aanmerking willen komen voor deze subsidie, kunnen tussen 4 april en 12 september 2023 een aanvraag indienen.

Provincie ondersteunt ondernemers

Ondernemers kunnen ook gebruik maken van Investeringsgereedprogramma PIM, het versnellingsprogramma GO! –NH en het Innovatiefonds Noord-Holland. In een latere fase komen zij mogelijk ook in aanmerking voor ondersteuning vanuit ROMInWest. Ondernemers in Noord-Holland Noord kunnen terecht bij Ontwikkelingsbedrijf NHN voor advies en ondersteuning bij subsidie- en investeringsvragen.
Contactpersoon

Marc Lammens

Jouw expert voor data- en ict vraagstukken en ondersteuning bij de MIT subsidies

Meer weten over de MIT?

Neem contact met mij op voor vragen of ondersteuning rond de MIT subsidies. Ik kijk graag samen met jou of de MIT-regeling voor jouw onderneming mogelijk is. 

Gerelateerd