Coronavirus
Nieuws

Uitbreiding voor coronavirus (SET Covid19)

Aanbieders van zorg of ondersteuning die rond de coronacrisis extra willen inzetten op digitale zorg op afstand voor mensen thuis, kunnen in aanmerking komen voor de uitbreiding van de SET-regeling. Deze uitbreiding voorziet in digitale toepassingen bedoeld voor cliënten of hun mantelzorgers.

Add Your Heading Text Here

De zorg aan thuiswonende kwetsbare ouderen of mensen met een chronische ziekte of beperking staat onder druk door het coronavirus (Covid-19) en de maatregelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Organisaties in de zorg hebben daarom snel behoefte aan meer technologische mogelijkheden om zorg op afstand te kunnen bieden (voor voorbeelden: zie ‘Digitale toepassingen’).

Het ministerie van VWS heeft daarom besloten de Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) uit te breiden met een coronaloket. Dit is een tijdelijke uitbreiding van de regeling. Als de coronacrisis en de belemmeringen die het gevolg zijn van deze crisis die invloed hebben op de continuïteit van ondersteuning of zorg aflopen, dan vervalt deze tijdelijke uitbreiding van de SET. Deze uitbreiding van de SET opent op 25 maart 2020 om 9.00 uur.


Budget

Het subsidiebedrag is een vast bedrag van € 50.000, waarvan u maximaal 50% mag inzetten voor de aanschaf, lease- en licentiekosten van digitale/ toepassingen. Ook kunt u het subsidiebedrag inzetten om externen in te huren die helpen bij het implementeren van digitale toepassingen. Er is geen eigen bijdrage vereist.

Het voor dit jaar beschikbare budget voor de (reguliere) SET bedraagt € 28 miljoen. Financiering van aanvragen via de uitbreiding komt uit ditzelfde budget.

Gerelateerd