Energie
Nieuws

Vattenfall kiest voor duurzame composiet oplossing bij bouw windmolens

Naast energie duurzaam opwekken, wil Vattenfall ook het bouwproces van windmolens zo duurzaam mogelijk laten verlopen. Vattenfall heeft een groep ondernemers uit Wieringerwerf opdracht gegeven om 140 zogeheten ‘monopile covers’ te produceren voor het offshore windpark Hollandse Kust Zuid.

Het is een nieuw, circulair product gemaakt van composiet, ter afdichting van de funderingspalen voor windmolens op zee. In augustus worden de eerste 40 covers opgeleverd, het jaar erop nog eens honderd. 

Voor de Nederlandse kust bouwt Vattenfall de komende twee jaar 140 windturbines. Komende zomer wordt gestart met de installatie van alle funderingen op zee. In de funderingspalen bevinden zich onder andere elektrische installaties, werkplatforms en ladders voor medewerkers. In de bovenkant zit de toegang waarin uiteindelijk de paal van de turbine wordt gezet. Die toegang moet gedurende de bouw stevig worden afgedicht, en tegelijkertijd goed en veilig bereikbaar zijn voor medewerkers om onderhoud uit te kunnen voeren. Voorheen werd voor de afdichting staal of aluminium gebruikt. Het nadeel van deze materialen is dat ze niet duurzaam zijn, omdat ze veel energie kosten om te produceren en na afloop van een bouwproject worden verschroot. Vattenfall daagde haar leveranciers uit om met een duurzaam, veilig alternatief te komen. De oplossing komt van een aantal ondernemers uit Wieringerwerf.

Hoedje van composiet

,,Zie het als een herbruikbaar hoedje van composiet’’, legt Leo Theuws uit, directeur van Theuws Polyester. ,,De cover die wij hebben ontwikkeld, bestaat uit een aantal panelen van composiet die als taartpunten in elkaar passen. Er zit een toegangsdeur in en technische details voor onder andere de invoer van kabels. De panelen zijn lichtdoorlatend, zodat medewerkers met daglicht kunnen werken. Tijdens de bouw van het windpark is er namelijk nog geen stroom aanwezig, en extra accu’s voor verlichting meenemen is een kostbare operatie op zee. Door panelen tussen te voegen of weg te halen, kunnen we het ‘hoedje’ groter of kleiner maken. Als de bouw van het windpark is voltooid, nemen we de panelen terug. Deze worden hergebruikt bij volgende projecten. Het product is dus volledig circulair en kostenbesparend.’’

Foto van het bedrijf van CCM

Prototype overtuigde Vattenfall

,,De interesse van Vattenfall leidde een jaar geleden tot de oprichting van CCM, Composite Cover Manufacturing, een consortium van vier bedrijven”, vertelt partner Wil Dinnessen, managing director van CCM. ,,Theuws neemt de productie en montage van de monopile covers voor zijn rekening. CCM zal alle diensten on site verlenen en na afloop van de bouw alle panelen terugnemen om ze opnieuw te gebruiken voor andere projecten. Samen met twee andere partijen hebben we – deels gefinancierd vanuit het EFRO-programma ‘Kansen voor West en provincie Noord-Holland’ – een prototype gebouwd. Afgelopen zomer hebben we een mock-up overgebracht naar de Maasvlakte. Daar staat bij de terminal van Sif Netherlands, de leverancier van de funderingen, een testfundering. Hier kan alles worden gesimuleerd wat op zee gebeurt. Ons prototype bleek, na optimalisatie, uitstekend te functioneren.’’

Foto van twee mannen die aan het verven zijn - bedrijf CCM

Composietcluster als ruggengraat

De eerste die de mogelijkheden zag van deze innovatie is Piet Goverse, programmamanager van het project ‘Valorisatie Hightech Sector Composieten NH’. Ontwikkelingsbedrijf NHN is penvoerder van het EFRO project, waarin twaalf hightech composietbedrijven uit Noord-Holland en zes kennisinstellingen samenwerken.

,,Piet heeft ons bij elkaar gebracht om te onderzoeken of er een businesscase rond te krijgen was’’, vertelt Wil Dinnessen, zakenpartner van Leo Theuws. Hij is ervan overtuigd dat zonder composietcluster, het project in deze vorm niet had bestaan. ,,Het cluster is de ruggengraat van de samenwerking, de ontwikkeling en de financiering. Ook Piet Goverse is van doorslaggevend belang geweest. Hij was de aanjager, verbinder en smeerolie van dit project.’’

Internationale interesse

De werkgelegenheid blijft in Noord-Holland, benadrukt Dinnessen. ,,Voor de productie en montage gaan we samenwerken met bedrijven uit de regio en zelf trekken we 10 tot 15 mensen aan. We zijn heel blij dat Vattenfall ons deze kans heeft gegeven om onszelf te bewijzen. Het opent deuren en we zien mede hierdoor grote mogelijkheden ontstaan. De offshore windmolenbranche is een gigantische industrie en iedere producent zit met dezelfde uitdaging. We willen dé internationale leverancier worden van herbruikbare offshore afdichtingen voor paalfundaties. We zijn ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Er al internationale interesse, o.a. uit Groot Brittannië en Taiwan.’’

Foto van een man met een machine - bedrijf CCM

EFRO subsidie

Dit project is voortgekomen uit het EFRO project Valorisatie Hightech Sector Composieten NH, een samenwerkingsverband tussen composietbedrijven en kennisinstellingen om onderzoek en innovatie in de composietsector te bevorderen. Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord is penvoerder van het project.
EFRO subsidies

Gerelateerd